PODMÍNKY POUŽITÍ

Velmi si uvědomujeme, že používáte naše aplikace. Instalací a používáním aplikace souhlasíte s podmínkami.

Základní podmínky

LOGO MAKER vám nabízí aplikaci pro vývoj vašich vlastních log, ikon a také pro přidání vašich vlastních návrhů.

 1. Budete odpovídat za každou aktivitu, která se uskuteční ve vašem uživatelském profilu.
 2. Odpovídáte za ochranu hesla, které můžete použít pro přístup k této aplikaci.
 3. Není dovoleno žádné zneužívání, obtěžování, vyhrožování, předstírání jiné identity nebo šikana.
 4. Tato aplikace by neměla být používána k žádným nezákonným nebo nelicencovaným účelům. Pokud jste mezinárodním uživatelem, jste vázáni místními kybernetickými zákony o používání, distribuci obsahu a měli byste se řídit online chováním.
 5. Veškeré informace, text, data, přezdívka, fotografie, obrázky, displej a příspěvek jsou vaší výhradní a primární odpovědností.
 6. Neměli byste používat obsah žádné jiné aplikace a znamená to, že souvisí s touto aplikací.
 7. Žádnému Uživateli nesmí být nahrávána, zveřejňována nebo zasílána e-mailem, přeposílána nebo jinak zpřístupněna žádná nechtěná nebo nelegitimní reklama, propagace, nevyžádaná pošta, seznamy kanálů, pyramidové systémy nebo jakýkoli jiný typ požadavku.
 8. Neměli byste měnit ani přerušovat server aplikace Logo Maker nebo řídicí kanály, jako je přenos virů, chyb a jakákoli jiná forma poškození způsobená místně, státem, národně nebo mezinárodně.
 9. Při používání aplikace byste neměli úmyslně nebo nedobrovolně porušovat žádné místní, státní, národní ani zahraniční zákony. Porušení kterékoli z těchto smluv povede ke zrušení vašeho účtu aplikace. Používáním této aplikace souhlasíte s podmínkami, že Logo Maker nenese odpovědnost za obsah zveřejněný v aplikaci uživatelem.

Všeobecné podmínky

 1. V každém okamžiku a z jakéhokoli důvodu si vyhrazujeme právo na změnu nebo zrušení naší služby bez jakéhokoli upozornění.
 2. LOGO MAKER si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo revidovat podmínky uživatele. Vaše další používání této aplikace bude odpovídat za váš souhlas s takovými revizemi nebo změnami.
 3. Vyhrazujeme si právo odmítnout naše služby pro kohokoli, kdo má jakýkoli realistický verdikt. O zásadní změně rozhodneme podle našeho výhradního uvážení, a to z dobrého důvodu prostřednictvím rozumného verdiktu.
 4. Nemáme žádnou odpovědnost za odstraňování materiálu nebo účtů, které obsahují materiál, který je podle našeho výhradního uvážení nezákonný, neúctivý, pomlouvačný a hrozivý.
 5. Podmínkou vašeho používání této aplikace je souhlas s tím, že společnost LOGO MAKER má právo vlastnit, používat a zveřejňovat podrobnosti shromážděné od uživatele této aplikace společně.
 6. Máme právo na získání uživatelských jmen, která jsou držena na základě právních nároků nebo ochranných známek a patří jiným podnikům nebo jednotlivcům.

Zřeknutí se odpovědnosti

Za používání této služby nesete výhradní odpovědnost vy. S touto službou nejsou poskytovány žádné záruky. Tato služba je nabízena JAKO DOSTUPNĚ. Na způsob jeho provádění nebo neporušování předpisů nelze vznést žádné nároky.

Souhlasíte, že tuto aplikaci nebudete používat k:

 1. Zpřístupněte jakýkoli materiál, který je nezákonný, škodlivý, urážlivý, urážlivý, otravný nebo jinak nesnesitelný sdílením odkazů nebo e-mailem;
 2. Zpřístupnit jakýkoli obsah, který porušuje obsah chráněný autorskými právy nebo podporuje porušování práv duševního vlastnictví, což zahrnuje patenty, ochranné známky nebo jiná nehmotná aktiva převodem, sdílením odkazů nebo jiným zasíláním poštou;
 3. zpřístupnit jakýkoli necertifikovaný nebo spontánní propagační obsah, nevyžádanou poštu, pyramidové hry nebo jakýkoli jiný druh neautorizovaného materiálu sdílením odkazů nebo poštou;
 4. Falešně zastupující jakoukoli jinou osobu nebo společnost a / nebo napodobující jakoukoli osobu nebo podnik, včetně úředníků LOGO MAKER.
 5. Nesouhlaste s postupy nebo vzdorujte požadavkům, zásadám nebo pokynům souvisejícím s touto aplikací.

Diskriminační a kontroverzní obsah

Nikdy nemáme v úmyslu zraňovat city žádné konkrétní etnické, náboženské, sexuální a jiné skupiny sdílením diskriminačního a kontroverzního obsahu. Máme přísné zásady týkající se obsahu a každá jednotlivá informace prochází kontrolou. Obsah dostupný v aplikaci Logo Maker nemá v žádném případě v úmyslu urazit nálady. Nepodporujeme ani neposkytujeme obsah, který je antisématický nebo proti jakékoli konkrétní etnické skupině. Obsah nabízený naší aplikací nediskriminuje ani nevytváří kontroverzi na základě rasy, náboženství, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, genderového vyjádření, sexuálních stereotypů, transgender statusu, věku, statusu chráněného veterána, genetických informací nebo jiné příslušné zákonem chráněné charakteristiky.

Obsah této aplikace

Obsah této aplikace je vytvořen profesionálním týmem a nemá v úmyslu kopírovat něčí materiál chráněný autorským právem. Veškerý obsah dostupný na Logo Maker patří jeho tvůrcům a poskytovatelům licencí.

Vlastník vynakládá maximální úsilí, aby zaručil, že obsah poskytovaný v této aplikaci neporušuje žádná platná zákonná ustanovení nebo práva třetích stran. Dosáhnout takového výsledku však nemusí být vždy myslitelné.

V takových scénářích, aniž bychom byli zaujati jakýmikoli zákonnými právy uživatelů na vymáhání jejich práv, jsou uživatelé velkoryse požádáni, aby nejprve nahlásili související stížnosti pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Pokud se některý z prvků našeho obsahu shoduje s materiálem chráněným autorským právem uživatele, bude to zcela neúmyslné. Pokud si myslíte, že náš obsah odpovídá vašemu materiálu chráněnému autorským právem, můžete kontaktujte nás a ukažte důkaz, abyste jej odstranili.

Předplatné

Předplatné naší aplikace umožňuje předplatitelům používat produkt neustále nebo pravidelně po určitou dobu.

Placené předplatné začíná dnem, kdy obdržíme platbu.

Všichni uživatelé musí udržovat své předplatné tím, že zajistí včasné placení opakujících se poplatků. Každý uživatel, který tak neučiní, může čelit přerušení služby.

Fakturační podmínky přes Apple ID

Při přihlášení k odběru naší aplikace mohou uživatelé používat Apple ID spojené s jejich účtem App Store a postupovat podle pokynů k nákupu uvedených v této aplikaci. Při přihlášení k odběru naší aplikace uživatelé berou na vědomí a akceptují, že:

Všechny splatné platby jsou účtovány na účet Apple ID uživatele;

Uživatelé musí zrušit své předplatné alespoň 24 hodin před vypršením aktuálního období. V opačném případě se předplatné automaticky obnoví na stejnou dobu;

Všechny druhy poplatků nebo plateb jsou účtovány do 24 hodin před jeho obnovením;

Uživatelé mohou svá předplatná spravovat nebo zrušit v nastavení účtu Apple App Store.

Fakturační podmínky prostřednictvím Obchodu Play

Uživatelé, kteří se přihlásí k odběru naší aplikace, mohou použít své přidružené ID k účtu Obchodu Google Play a postupovat podle pokynů k nákupu předplatných uvedených v této aplikaci. Při nákupu předplatného naší aplikace se uživatelé řídí následujícími podmínkami:

Platby za předplatné jsou účtovány na účet uživatele v Obchodě Google Play;

Po skončení zkušebního období jsou platby účtovány automaticky;

Předplatné se automaticky obnoví na stejný plán, pokud je uživatelé nezruší alespoň 24 hodin před vypršením aktuálních plánů.

Jakákoli splatná platba za obnovení je účtována do 24 hodin před koncem aktuálního předplatného.

Uživatelé mohou svá předplatná spravovat nebo zrušit v nastavení účtu Obchodu Google Play.

Zásady vracení peněz

Pro App Store:
Nezachováváme si žádné právo na vrácení peněz za nákupy v aplikaci provedené v App Store. Kontaktovat společnost Apple je jediný způsob, jak přijímat vrácení peněz za nákupy v aplikaci. Nákupy v aplikaci se automaticky obnovují, když je provádíte v App Store. V tomto scénáři se nevrací žádná částka. Uživatelé aplikace jsou zodpovědní za zrušení budoucího obnovení v App Store.

Obchod Google Play:
Můžete se spojit s vývojářem aplikace a zeptat se na nákup v aplikaci, který jste provedli, který nefunguje správně, nebo to bylo více než 48 hodin od nákupu a chcete vrácení peněz.
Pokud jste si zakoupili aplikaci nebo provedli nákup v aplikaci za méně než 48 hodin, můžete kontaktovat web Google Play.
Můžete získat pomoc od Asistenta Google, můžete požádat o zrušení objednávky nebo vrácení peněz.
Pokud odinstalujete placenou aplikaci krátce po instalaci, můžete obdržet automatickou refundaci. Pokud chcete aplikaci přeinstalovat, nedostanete peníze zpět a budete za ni muset znovu zaplatit.

autorská práva

Obsah této aplikace, včetně obrázků, textů a videí, je chráněn autorským právem a ochrannou známkou, takže bude nezákonné používat jakékoli z nich bez souhlasu. Kromě obsahu nahraného uživateli je veškerý dostupný materiál vlastnictvím této aplikace. Podmínky této aplikace nedávají nikomu právo používat název aplikace ani jiné informace, jako je název domény, ochranné známky, šablony a další rozlišovací prvky. Máme právo použít vaše poznámky, zpětnou vazbu a doporučení týkající se této aplikace.