ข้อกำหนดการใช้งาน

เรารับทราบเป็นอย่างยิ่งว่าคุณกำลังใช้แอพของเราโดยการติดตั้งและใช้แอพแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดพื้นฐาน

LOGO MAKER นำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับคุณในการพัฒนาโลโก้ไอคอนและปรับแต่งของคุณเองและยังทำให้สามารถเพิ่มการออกแบบที่คุณกำหนดเองได้

 1. คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
 2. คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อเข้าถึงแอพนี้
 3. ไม่อนุญาตให้ล่วงละเมิดคุกคามข่มขู่แอบอ้างบุคคลอื่นหรือกลั่นแกล้ง
 4. ไม่ควรใช้แอพนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาต หากคุณเป็นผู้ใช้ระหว่างประเทศคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไซเบอร์ในท้องถิ่นในการใช้เผยแพร่เนื้อหาและควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางออนไลน์
 5. ข้อมูลข้อความข้อมูลชื่อหน้าจอภาพถ่ายรูปภาพที่แสดงและโพสต์ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบหลักของคุณ แต่เพียงผู้เดียว
 6. คุณไม่ควรใช้เนื้อหาของแอพอื่นใดและบอกเป็นนัยว่าเกี่ยวข้องกับแอพนี้
 7. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการหรือผิดกฎหมายการส่งเสริมการขายสแปมเมลรายการช่องระบบปิรามิดหรือคำขอประเภทอื่น ๆ จะต้องอัปโหลดโพสต์หรือส่งอีเมลส่งต่อหรือทำให้ผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงได้
 8. คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงหรือขัดขวางเซิร์ฟเวอร์ของแอป Logo Maker หรือช่องทางการควบคุมเช่นการถ่ายโอนไวรัสจุดบกพร่องและความเสียหายในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศโอ่อ่าระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
 9. คุณไม่ควรจงใจหรือไม่ตั้งใจละเมิดกฎหมายท้องถิ่นรัฐชาติหรือต่างประเทศในขณะที่ใช้แอป การละเมิดสัญญาใด ๆ เหล่านี้จะทำให้บัญชีแอปของคุณถูกยกเลิก การใช้แอพนี้แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่ว่า Logo Maker จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์บนแอพโดยผู้ใช้

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ไม่ว่าในเวลาใดและด้วยเหตุผลใดก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. LOGO MAKER ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อกำหนดของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา การใช้แอปนี้อย่างต่อเนื่องของคุณจะพิจารณาถึงการอนุมัติการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการของเราสำหรับทุกคนที่มีคำตัดสินที่เป็นจริง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลที่ดีโดยคำตัดสินที่สมเหตุสมผล
 4. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการลบเนื้อหาหรือบัญชีซึ่งมีเนื้อหาที่ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวผิดกฎหมายไม่เคารพหมิ่นประมาทและเป็นอันตราย
 5. นี่เป็นเงื่อนไขในการใช้แอพนี้ของคุณที่คุณยอมรับ LOGO MAKER มีสิทธิ์ในการครอบครองใช้งานและเผยแพร่รายละเอียดที่รวบรวมจากผู้ใช้แอพนี้โดยรวม
 6. เรามีสิทธิ์ในการเรียกคืนชื่อผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้การเรียกร้องทางกฎหมายหรือเครื่องหมายการค้าและเป็นของธุรกิจหรือบุคคลอื่น

คำเตือน

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการนี้ แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการรับประกันใด ๆ กับบริการนี้ บริการนี้นำเสนอตามที่มีอยู่ ไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ระหว่างการดำเนินการหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอพนี้เพื่อ:

 1. ทำให้เนื้อหาใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งผิดกฎหมายสร้างความเสียหายน่ารังเกียจดูถูกน่ารำคาญหรืออื่น ๆ ที่ทนไม่ได้โดยการแชร์ลิงก์หรือการส่งทางไปรษณีย์
 2. ทำให้เนื้อหาใด ๆ สามารถเข้าถึงได้ซึ่งละเมิดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือสนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ โดยการถ่ายโอนการแบ่งปันลิงก์หรือการส่งทางไปรษณีย์
 3. จัดให้มีเนื้อหาส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับการรับรองหรือเกิดขึ้นเองสแปมเมลโครงร่างพีระมิดหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการแชร์ลิงก์หรือการส่งทางไปรษณีย์
 4. ปลอมแปลงเป็นตัวแทนบุคคลหรือ บริษัท อื่นใดและ / หรือเลียนแบบบุคคลหรือธุรกิจใด ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ LOGO MAKER
 5. ไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดนโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับแอพนี้

เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการโต้เถียง

เราไม่เคยตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ และกลุ่มอื่นใดโดยเฉพาะ โดยการแบ่งปันเนื้อหาที่เลือกปฏิบัติและขัดแย้ง เรามีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื้อหาที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Logo Maker ไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดต่อความรู้สึกในทางใดทางหนึ่ง เราไม่สนับสนุนหรือจัดเตรียมเนื้อหาที่ต่อต้านเนื้อหาหรือต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาที่นำเสนอโดยแอปพลิเคชันของเราไม่เลือกปฏิบัติหรือสร้างความขัดแย้งตามเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ทัศนคติทางเพศ สถานะคนข้ามเพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้

เนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้จัดทำโดยทีมงานมืออาชีพและไม่ได้ตั้งใจจะคัดลอกเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของใครก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Logo Maker เป็นของผู้สร้างและผู้อนุญาต

เจ้าของใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรับประกันว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ไม่ละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุผลดังกล่าวเสมอไป

ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ลำเอียงต่อสิทธิ์ทางกฎหมายใดๆ ของผู้ใช้ในการบังคับใช้สิทธิ์ ผู้ใช้จะถูกขอให้รายงานการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องก่อนโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ หากองค์ประกอบใด ๆ ของเนื้อหาของเราตรงกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ เนื้อหานั้นจะไม่ได้ตั้งใจทั้งหมด หากคุณคิดว่าเนื้อหาของเราตรงกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถ ติดต่อเรา และแสดงหลักฐานเพื่อนำออก

การสมัครรับข้อมูล

การสมัครสมาชิกแอพของเราทำให้สมาชิกสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด

การสมัครแบบชำระเงินเริ่มต้นในวันที่เราได้รับการชำระเงิน

ผู้ใช้ทุกคนต้องรักษาการสมัครสมาชิกของตนโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำในเวลาที่เหมาะสม ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของบริการ

เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินผ่าน Apple ID

ขณะสมัครใช้งานแอปของเรา ผู้ใช้สามารถใช้ Apple ID ที่เชื่อมโยงกับบัญชี App Store ของตนและปฏิบัติตามคำแนะนำในการซื้อที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ เมื่อสมัครสมาชิกแอพของเรา ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่า:

การชำระเงินที่ครบกำหนดทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชี Apple ID ของผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องยกเลิกการสมัครอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบัน มิฉะนั้น การสมัครสมาชิกจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในระยะเวลาเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมหรือการชำระเงินทุกประเภทจะถูกเรียกเก็บภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนต่ออายุ

ผู้ใช้สามารถจัดการหรือยกเลิกการสมัครรับได้ในการตั้งค่าบัญชีของ Apple App Store

เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินผ่าน Play Store

ผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูลแอปของเราสามารถใช้ ID ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Play Store และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อซื้อการสมัครรับข้อมูลที่ระบุในแอปพลิเคชันนี้ ขณะซื้อการสมัครรับข้อมูลแอปของเรา ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

การชำระเงินค่าสมัครจะถูกหักจากบัญชี Google Play Store ของผู้ใช้

หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน การชำระเงินจะถูกหักโดยอัตโนมัติ

การสมัครรับข้อมูลจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับแผนเดิม หากผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนแผนปัจจุบันจะหมดอายุ

การชำระเงินที่ครบกำหนดสำหรับการต่ออายุจะถูกเรียกเก็บเงินภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดการสมัครปัจจุบัน

ผู้ใช้สามารถจัดการหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกในการตั้งค่าบัญชี Google Play Store

นโยบายการคืนเงิน

สำหรับ App Store:
เราไม่สงวนสิทธิ์ใด ๆ ในการออกเงินคืนสำหรับการซื้อในแอพที่ทำบน App Store การติดต่อ Apple เป็นวิธีเดียวในการรับเงินคืนจากการซื้อในแอพ การซื้อในแอพจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณซื้อผ่าน App Store ไม่มีจำนวนเงินที่สามารถขอคืนได้ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้แอปต้องรับผิดชอบในการยกเลิกการเริ่มต้นใหม่ในอนาคตบน App Store

สำหรับ Google Play Store:
คุณสามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการซื้อในแอปที่คุณทำซึ่งทำงานไม่ถูกต้องหรือใช้เวลาซื้อนานกว่า 48 ชั่วโมงแล้วและคุณต้องการเงินคืน
คุณสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ Google Play ได้หากคุณซื้อแอปหรือทำการซื้อในแอปภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง
คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ขอยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอเงินคืนได้
หากคุณถอนการติดตั้งแอปที่ต้องชำระเงินหลังจากติดตั้งไม่นานคุณอาจได้รับเงินคืนอัตโนมัติ หากคุณต้องการติดตั้งแอปใหม่คุณจะไม่ได้รับเงินคืนและคุณจะต้องชำระเงินอีกครั้ง

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในแอพนี้รวมถึงรูปภาพข้อความและวิดีโอได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าดังนั้นการใช้งานใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจะผิดกฎหมาย ยกเว้นเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินของแอปนี้ ข้อกำหนดของแอปนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ใดในการใช้ชื่อแอปหรือข้อมูลอื่นใดเช่นชื่อโดเมนเครื่องหมายการค้าเทมเพลตและคุณสมบัติที่แตกต่างอื่น ๆ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อสังเกตคำติชมและคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับแอพนี้