Integritetspolicy

Välkommen till Content Arcade, leverantören av Logo Maker-webbplatsen och applikationen ("Logo Maker", "vi" eller "oss"). Denna sida förklarar villkoren för hur du kan använda vår webbplats, applikationsprogramvara och tjänst via din webbläsare eller mobila enhet (tillsammans vår "App"). Genom att ladda ner, komma åt eller använda appen, anger du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta Användarvillkoravtal (”Avtalet”) och för insamling och användning av din information som anges i Logo Maker app sekretesspolicy. Logo Maker förbehåller sig rätten att göra ensidiga ändringar av dessa villkor. Detta avtal gäller alla besökare, användare och andra som laddar ner, får åtkomst till eller använder appen ("Användare").

LÄS DETTA ÖVERENSKOMMELSE NÅGOT FÖR ATT SÄKRA ATT DU FÖRSTÅR ​​VARJE BESTÄMMELSE. DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN OBLIGATORISK ARBITRATION AV TVISTERBESTÄMMELSER. DU GODKÄNNER ATT TVISTER MELLAN DIG OCH LOGO MAKER APP LÖSAS AV BINDNING, ENSKILD SKILJEDOM OCH DU FRÅNGER DIN RÄTT ATT DELTAGA I EN KLASSAKTIONSLAGSRÄTT ELLER KLASSVID ARBITRATION.

1. Användning av vår app

Logo Maker tillhandahåller en app för dig att skapa personliga logotyper med anpassade redigeringskomponenter, och om du väljer att lägga till / redigera logotyper som åtföljer dina logotyper (“Logo Maker Logos”).

A. Behörighet

Du får endast använda appen om du kan skapa ett bindande avtal med Logo Maker, och endast i enlighet med detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. All användning eller åtkomst till appen av någon under 13 år är strängt förbjuden och strider mot detta avtal. Appen är inte tillgänglig för användare som tidigare tagits bort från appen av Logo Maker.

B. Logo Maker App

Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljas du härmed en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar, fritt återkallbar licens för att använda appen för din personliga, privata, icke-kommersiella användning, och endast i enlighet med funktionerna i App eftersom den marknadsförs av Logo Maker. Logo Maker förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri i appen och Logo Maker IP (enligt definitionen nedan). Logo Maker kan säga upp denna licens när som helst av någon eller någon anledning. Kommersiell användning. Du får inte använda Logo Maker-appen för kommersiella ändamål såvida du inte är upphovsrättsinnehavaren eller har fått alla nödvändiga rättigheter och licenser för att för kommersiella ändamål använda alla videor, musik, ljudinspelning och annat material som utgör ditt användarinnehåll.

C. Konton för logotillverkare

Ditt Logo Maker-konto ger dig tillgång till appen och funktionaliteten som vi kan upprätta och underhålla då och då och efter eget gottfinnande. Genom att ansluta till Logo Maker med en tredje partstjänst ger du oss tillstånd att komma åt och använda din information från den tjänsten som den tjänsten tillåter, och att lagra dina inloggningsuppgifter för den tjänsten. Du får aldrig använda någon annan användares konto utan tillstånd. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla korrekt och fullständig information. Du är ensam ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto och du måste hålla ditt kontolösenord säkert. Vi uppmuntrar dig att använda "starka" lösenord (lösenord som använder en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler) med ditt konto. Du måste omedelbart meddela Logo Maker om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto. Logo Maker kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster orsakade av obehörig användning av ditt konto. Du kan styra din användarprofil och hur du interagerar med appen genom att ändra inställningarna i mobilappen. Genom att tillhandahålla Logo Maker din e-postadress godkänner du att vi använder e-postadressen för att skicka App-relaterade meddelanden, inklusive alla meddelanden som krävs enligt lag, i stället för kommunikation via post. Vi kan också använda din e-postadress för att skicka andra meddelanden till dig, till exempel ändringar av funktionerna i appen och specialerbjudanden .

D. Användningsregler

Du samtycker till att inte delta i någon av följande förbjudna aktiviteter: (i) kopiera, distribuera eller avslöja någon del av appen i något medium, inklusive utan begränsning av automatiserad eller icke-automatiserad "skrapning"; (ii) användning av någon automatiserat system, inklusive utan begränsning "robotar", "spindlar", "offline-läsare", etc., för att komma åt appen på ett sätt som skickar fler förfrågningsmeddelanden till Logo Maker-servrarna än vad en människa rimligen kan producera under samma period av tid genom att använda en vanlig webbläsare; (iii) överföra skräppost, kedjebrev eller annan oönskad e-post; (iv) försöker störa, äventyra systemets integritet eller säkerhet eller dechiffrera överföringar till eller från de servrar som kör appen; (v) vidta åtgärder som påför oss, eller kan införa en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, (vi) ladda upp ogiltiga data, virus, maskar eller andra programvaruagenter via appen; (vii) samla in eller skörda personlig identifierbar information, inklusive kontonamn, från appen; (viii) att använda appen för kommersiella ändamål utan att ha alla nödvändiga rättigheter och licenser till användarinnehållet; (ix) utge sig för en annan person eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet, bedrägeri, gömma eller försöka dölja din identitet; (x) stör Appens funktion; (xi) åtkomst till allt innehåll i appen via någon annan teknik eller medel än de funktioner som tillhandahålls av appen; eller (xii) kringgå de åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till appen, inklusive utan begränsning funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller tvingar fram begränsningar i användningen av appen eller innehållet i den. Vi kan, utan föregående meddelande, ändra appen, sluta tillhandahålla appen eller funktionerna i appen, till dig eller till användare i allmänhet eller skapa användningsgränser för appen. Vi kan permanent eller tillfälligt säga upp eller stänga av din åtkomst till appen eller radera något användarinnehåll (enligt definitionen nedan) utan varsel och ansvar av någon anledning, inklusive om du enligt vårt enda beslut bryter mot någon bestämmelse i detta avtal, eller utan anledning. Vid uppsägning av någon anledning eller utan anledning fortsätter du att vara bunden av detta avtal. Du är ensam ansvarig för ditt beteende och all data, text, filer, information, bilder, foton, ljud- och videoklipp, ljudinspelningar, musikaliska verk, berättelser, författarverk, länkar och annat innehåll eller material som du skickar, postar eller visas på eller via vår app. Logo Maker ansvarar inte för beteende i samband med din användning av vår app.

2. Användarinnehåll

Vissa områden i appen ger användarna möjlighet att skapa, dela och lägga upp innehåll som profilinformation, videor, bilder, musikaliska verk, ljudinspelning, text och annat material som används för att skapa logotyper för logotillverkare, kommentarer, frågor och annat material eller information (sådant material som en användare tillhandahåller, delar, skickar, visar eller på annat sätt skapar med appen, inklusive logotillverkarens logotyper som skapats av användaren, är "användarinnehåll"). Vi hävdar inga äganderättigheter över användarinnehåll som skapats av dig. Logo Maker har rätt (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande ta bort allt användarinnehåll som lagras via appen.

Du samtycker till att inte lägga upp, lagra, sända, skapa eller dela något användarinnehåll som: (i) kan skapa en risk för skada, förlust, fysisk eller psykisk skada, känslomässig nöd, död, funktionshinder, vansorg eller fysisk eller psykisk sjukdom till dig, till någon annan person eller till något djur; (ii) kan skapa en risk för annan förlust eller skada på någon person eller egendom; (iii) försöker skada eller utnyttja barn genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, ber om personligt identifierbara detaljer eller på annat sätt; (iv) kan utgöra eller bidra till ett brott eller skadestånd; (v) innehåller all information eller innehåll som vi anser vara olagligt, skadligt, kränkande, ras- eller etniskt stötande, förtalande, kränker, invaderar personliga integritets- eller publicitetsrättigheter, trakasserar, förödmjukande för andra människor (offentligt eller på annat sätt), ärekränkande, hotande, svordomande eller på annat sätt motbjudande; (vi) innehåller all information eller innehåll som är olagligt (inklusive, utan begränsning, utlämnande av insiderinformation enligt värdepapperslagstiftningen eller av en annan parts affärshemligheter); eller (vii) innehåller information eller innehåll som du inte har rätt att göra tillgänglig enligt någon lag eller enligt avtals- eller förtroendeförhållanden. Du samtycker till att allt användarinnehåll som du skapar, lagrar eller delar inte bryter mot tredje parts rättigheter av något slag, inklusive utan begränsning några immateriella rättigheter (enligt definition nedan) eller integritetsrätt. Logo Maker förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att avvisa och / eller ta bort allt användarinnehåll som Logo Maker anser, enligt eget gottfinnande, bryter mot dessa bestämmelser.

I detta avtal avses med "immateriella rättigheter" alla patenträttigheter, upphovsrätter, maskerar arbetsrättigheter, moraliska rättigheter, publicitetsrättigheter, varumärken, handelsdräkter och servicemärken, goodwill, affärshemliga rättigheter och andra immateriella rättigheter. som nu kan existera eller hädanefter uppstå, och alla ansökningar därför och registreringar, förnyelser och förlängningar därav, enligt lagarna i alla stater, länder, territorier eller andra jurisdiktioner.

I samband med ditt användarinnehåll bekräftar, företräder och garanterar du följande:

  1. Ditt användarinnehåll och din användning därav enligt detta avtal och appen bryter inte mot någon lag eller kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsade till immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter.
  2. I den mån du använder vår app för kommersiellt syfte och ditt användarinnehåll innehåller upphovsrättsskyddat material som inte är ditt ursprungliga verk eller där du inte annars äger upphovsrätten har du fått alla rättigheter, licenser, samtycke och behörigheter som krävs för att använda det upphovsrättsskyddade materialet i samband med skapandet och / eller spridningen av det användarinnehållet med appen.
  3. Logo Maker kan utöva de rättigheter till ditt användarinnehåll som beviljas enligt detta avtal utan ansvar för betalning av guildavgifter, rester, betalningar, avgifter eller royalty som betalas enligt något kollektivavtal eller på annat sätt. Logo Maker tar inget ansvar och tar inget ansvar för något användarinnehåll som du eller någon annan användare eller tredje part skapar, lagrar, delar, postar eller skickar via appen. Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll och konsekvenserna av att publicera, publicera det eller dela det och du samtycker till att vi endast fungerar som en passiv kanal för din online-distribution och publicering av ditt användarinnehåll. Om ditt innehåll bryter mot dessa användarvillkor kan du ha juridiskt ansvar för det innehållet.
3. Licensinnehåll för användarinnehåll

Om du delar ditt användarinnehåll med Logo Maker eller länkar ditt användarinnehåll till Logo Maker på en tredjepartstjänst (inklusive till exempel genom att använda taggen #LOGOMAKER på Instagram eller tagga LOGOMAKER på Facebook), ger du uttryckligen medgivande och du representerar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att bevilja Logo Maker en royaltyfri, underlicensierbar, överförbar, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, världsomspännande licens för att använda, reproducera, modifiera, publicera, lista information om, redigera, översätta , distribuera, syndikera, offentligt uppträda, visa offentligt och göra härledda verk av allt sådant användarinnehåll och ditt namn, röst och / eller likhet som finns i ditt användarinnehåll, helt eller delvis, och i någon form, media eller antingen nu känd eller hädanefter utvecklad, för användning i samband med App och Logo Maker (och dess efterträdare och dotterbolag) verksamhet, inklusive utan begränsning för att marknadsföra och distribuera en del av eller hela vår app (och derivatarbeten ereof) i alla mediaformat och genom alla mediekanaler.

4. Logo Maker

A. Om

Appen ger dig möjlighet att skapa personliga videoberättningar genom att sekvensera dina videoklipp, och om du väljer att följa dem med din musik eller andra ljud. Appen kan också ge tredje part möjlighet att erbjuda dig musik eller ljudklipp att använda vid skapandet av användarinnehåll. Du fortsätter att äga allt ditt ursprungliga användarinnehåll i alla logotillverkare som skapats av dig. Du äger emellertid inte musik, ljudklipp, video eller annat innehåll som tillhandahålls av tredje part via appen, inklusive sådant innehåll som du inkluderar i en Logo Maker Logos, och du får endast använda sådant innehåll för privata icke-kommersiella ändamål och i den utsträckning appens funktionalitet är.

B. Dela logotillverkare och användarinnehåll.

Du kan dela dina Logo Maker-logotyper och annat användarinnehåll med andra via e-post, SMS-meddelanden eller tjänster från tredje part som Instagram, Facebook, YouTube och Twitter. Logo Maker har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och tjänster. Om du väljer att dela dina Logo Maker-logotyper på en tredje parts ite eller tjänst gör du det på egen risk, och du förstår att detta avtal och Logo Makers integritetspolicy inte gäller för din användning av sådana webbplatser. Du är ensam ansvarig för dina Logo Maker-logotyper och eventuell delning av videorna av dig eller via ditt konto. Du är ansvarig för att du har alla immateriella rättigheter för allt användarinnehåll som du skapar via Logo Maker-appen för kommersiellt bruk. Du samtycker till att Logo Maker inte ska hållas ansvarig för någon kränkning av lagar eller rättigheter för tredje part, inklusive utan begränsning immateriella rättigheter, rättigheter till integritet och publicitetsrättigheter, som härrör från eller är relaterade till din skapande eller användning av något användarinnehåll. , och du samtycker till att försvara, skada och hålla skadelös Logo Maker från allt ansvar som uppstår till följd av din åtkomst till eller skapande, användning eller delning av något användarinnehåll.

5. Mobil programvara

A. Mobil programvara

Vi kan tillhandahålla programvara för att komma åt appen via en mobil enhet ("mobil mjukvara"). För att kunna använda den mobila programvaran måste du ha en mobil enhet som är kompatibel med den mobila programvaran. Logo Maker garanterar inte att den mobila programvaran vara kompatibel med din mobila enhet. Logo Maker ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar licens för att använda en sammanställd kodkopia av mobilprogramvaran för ett Logo Maker-konto på en mobil enhet som du äger eller hyrs ut enbart för Du får inte: (i) modifiera, demontera, dekompilera eller omvandla den mobila programvaran, förutom i den utsträckning att en sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag; (ii) hyra, hyra, låna, sälja vidare, underlicensiera, distribuera eller på annat sätt överföra mobilprogramvaran till någon tredje part eller använda mobilprogramvaran för att tillhandahålla tidsdelning eller liknande tjänster för någon tredje part; (iii) göra några kopior av mobilprogramvaran; (iv) ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt int erfere med säkerhetsrelaterade funktioner i den mobila programvaran, funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av allt innehåll som är tillgängligt via den mobila programvaran, eller funktioner som tvingar fram begränsningar för användningen av den mobila programvaran; eller (v) radera meddelanden om upphovsrätt och andra äganderätt på mobilprogramvaran. Du erkänner att Logo Maker då och då kan ge uppgraderade versioner av den mobila programvaran och kan automatiskt uppgradera den version av den mobila programvaran som du använder på din mobila enhet elektroniskt. Du samtycker till sådan automatisk uppgradering på din mobilenhet och godkänner att villkoren i detta avtal gäller för alla sådana uppgraderingar. Varje kod från tredje part som kan införlivas i mobilprogramvaran täcks av tillämplig öppen källkod eller tredjepartslicens EULA, om någon, som tillåter användning av sådan kod. Ovanstående licensbeviljande är inte en försäljning av mobilprogramvaran eller någon kopia av den, och Logo Maker eller dess tredjepartspartner eller leverantörer behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i mobilprogramvaran (och alla kopior därav). Varje försök från dig att överföra någon av rättigheterna, skyldigheterna eller skyldigheterna nedan, utom vad som uttryckligen föreskrivs i detta avtal, är ogiltigt. Logo Maker förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal. Mobilprogramvaran får inte exporteras eller återexporteras till vissa länder eller till de personer eller enheter som är förbjudna att ta emot export från Storbritannien. Dessutom kan mobilprogramvaran vara föremål för import- och exportlagar från andra länder.

B. Mobil programvara från iTunes.

Följande gäller all mobilprogramvara du förvärvar från iTunes Store ("iTunes-sourced programvara"): Du bekräftar och godkänner att detta avtal enbart är mellan dig och Logo Maker, inte Apple, och att Apple inte har något ansvar för iTunes- Sourced Software eller innehåll därav. Din användning av iTunes-Sourced Software måste följa App Store-användarvillkoren. Du bekräftar att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på iTunes-Sourced Software. i händelse av att iTunes-Sourced-programvaran inte uppfyller tillämplig garanti, kan du meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset för iTunes-Sourced Software till dig; i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer Apple att ha ingen annan garantiförpliktelse överhuvudtaget med avseende på iTunes-programvaran och andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till bristande efterlevnad avtalet regleras enbart av detta avtal och all lag som är tillämplig på Logo Maker som leverantör av programvaran. Du bekräftar att Apple inte är ansvarigt för att ta itu med några anspråk från dig eller någon tredje part som rör iTunes-programvaran eller ditt innehav och / eller användning av iTunes-programvaran, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvar påståenden; (ii) varje påstående om att iTunes-Sourced-programvaran inte uppfyller något tillämpligt lagligt eller reglerande krav; och (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och alla sådana anspråk regleras enbart av detta avtal och all lag som är tillämplig på Logo Maker som leverantör av programvaran. Du erkänner att i händelse av tredje part hävdar att programvaran från iTunes eller ditt innehav och användning av iTunes-programvaran bryter mot tredje parts immateriella rättigheter, Logo Maker, inte Apple, kommer att vara ensam ansvarig för utredningen. , försvar, avveckling och ansvarsfrihet för sådana anspråk på intrång i immateriella rättigheter i den utsträckning som krävs enligt detta avtal. Du och Logo Maker erkänner och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av detta avtal i samband med din licens för iTunes-sourced programvara, och att Apple, efter att du accepterar villkoren i detta avtal, kommer att har rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva detta avtal som gäller din licens för iTunes-sourced programvara mot dig som en tredje parts mottagare därav.

6. Våra äganderätt

Appen innehåller material som ägs eller licensieras av Logo Maker ("Logo Maker IP"). Logo Maker IP kan skyddas av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra lagar, och mellan dig och Logo Maker äger och behåller Logo Maker alla rättigheter i Logo Maker IP. Du kommer inte att ta bort, ändra eller dölja några upphovsrätts-, varumärkes-, servicemärken eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i eller följer med appen och du kommer inte att reproducera, modifiera, anpassa, förbereda derivat som baseras på, utför, visar, publicerar distribuera, sända, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja appen. Logo Maker-namnet och logotyperna är varumärken som tillhör Logo Maker och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Logo Maker. Dessutom är alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript servicemärken, varumärken och / eller handelskläder från Logo Maker och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Logo Tillverkare. Du kan välja eller vi kan bjuda in dig att skicka kommentarer eller idéer om appen, inklusive utan begränsning om hur du kan förbättra appen eller våra produkter ("Idéer"). Genom att skicka någon idé godkänner du att ditt utlämnande är gratis, oönskat och utan begränsningar och inte kommer att göra Logo Maker under någon förvaltnings- eller annan skyldighet, och att vi är fria att använda Idén utan ytterligare kompensation till dig och / eller avslöja Idén på icke-konfidentiell basis eller på annat sätt till någon. Du erkänner vidare att, genom att acceptera ditt bidrag, Logo Maker inte avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som tidigare varit kända för Logo Maker, eller som utvecklats av dess anställda eller erhållits från andra källor än du.

7. Sekretess

Vi bryr oss om integriteten för våra användare. Du förstår att genom att använda appen samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din personligt identifierbara information och aggregerade uppgifter enligt vår integritetspolicy och att din personligt identifierbara information samlas in, används, överförs till och behandlas i Singapore.

8. Säkerhet

Logo Maker bryr sig om integriteten och säkerheten för din personliga information. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna besegra våra säkerhetsåtgärder eller använda din personliga information för felaktiga ändamål. Du erkänner att du tillhandahåller din personliga information på egen risk.

9. Tredjepartslänk

Appen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, annonsörer, tjänster, specialerbjudanden eller andra evenemang eller aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av Logo Maker. Logo Maker godkänner inte eller tar inget ansvar för sådana webbplatser, information, material, produkter eller tjänster från tredje part. Om du besöker en tredje parts webbplats från appen gör du det på egen risk, och du förstår att detta avtal och Logo Makers integritetspolicy inte gäller för din användning av sådana webbplatser. Du befriar uttryckligen Logo Maker från allt ansvar som följer av din användning av tredje parts webbplats, tjänster eller innehåll. Dessutom handlar eller deltar du i kampanjer av annonsörer som finns i appen, inklusive betalning och leverans av varor, och alla andra villkor (såsom garantier) enbart mellan dig och sådana annonsörer. Du samtycker till att Logo Maker inte ansvarar för förlust eller skada av något slag i samband med dina kontakter med sådana annonsörer.

10. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, skada och hålla skadelös Logo Maker och dess dotterbolag, agenter, licensgivare, chefer och andra anslutna företag och deras anställda, entreprenörer, agenter, befattningshavare och styrelseledamöter, från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatsalar) som härrör från: (i) din användning av och tillgång till appen, inklusive all data eller innehåll som överförs eller tas emot av dig; (ii) din överträdelse av någon bestämmelse i detta avtal, inklusive utan begränsning din överträdelse av någon av ovanstående garantier; (iii) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning någon rätt till integritet eller immateriella rättigheter; (iv) ditt brott mot tillämplig lag, regel eller reglering; (v) alla anspråk på skador som uppstår till följd av något av ditt användarinnehåll, inklusive utan begränsning användarinnehåll, eller något som skapas, lagras, delas eller skickas via ditt konto; eller (vi) någon annan parts åtkomst och användning av appen med ditt unika användarnamn, lösenord eller annan lämplig säkerhetskod.

11. Ingen garanti

APPEN LEVERERAS PÅ EN "AS IS" OCH "AS TILLGÄNGLIG" GRUND. ANVÄNDNING AV APPEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. TILL DET MAKSIMALA OMFATTET SOM GÄLLER MED TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS APPEN UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄKERHETSFÖRÄNDRING, FITT ELLER FÖRÄNDRINGAR, EN FÖRÄNDRING ELLER FÖRÄNDRANDE, PÅSÄTT FÖR FÖRETAGET. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, OCH MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FÅR DU FRÅN LOGO MAKER ELLER GENOM APPEN SKAPAR NÅGON GARANTI INTE UTTRYCKLIGT HÄR. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GARANTERAR INTE LOGO, DATTERFÖRETAG, DETTA FÖRETAG, OCH DETS LICENSGIVARE ATT INNEHÅLLET ÄR RÄTT, PÅLITLIGT ELLER RÄTT; ATT APPEN MÖTER DINA KRAV; ATT APPEN KOMMER TILLGÄNGLIG VID SÄRSKILD TIDSPUNKT ELLER PLATS, Oavbruten eller SÄKER; ATT ALLA FEL ELLER FEL KORRIGERAS; ELLER ATT APPEN ÄR VIRUS ELLER ANDRA SKADliga KOMPONENTER. NÅLLT INNEHÅLLT ELLER NÅGOT INNEHÅLLT FÖR ANVÄNDNINGEN AV APPEN LADDAS NED PÅ DIN EGNA RISK OCH DU KOMMER ENDAST ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA PÅ DITT DATASYSTEM ELLER MOBIL ENHET ELLER FEL AV DITT FEL

LOGO MAKER GARANTERAR INTE, GODKÄNNER, GARANTERAR ELLER ANTAGS ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST ANNONSERAD ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM LOGO MAKER APP ELLER NÅGON HYPERLANKAD WEBBPLATS ELLER SERVICE OCH LOGO INTE ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTS LEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

FEDERAL LOV, VISSA STATER, PROVINSER OCH ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER, SÅ NÅGRA OVANSTÅENDA BEGRÄNSNINGAR KAN INTE GÄLLA FÖR DIG.

12. Ansvarsbegränsning

TILL DET MAKSIMALA UTSTÄLLNINGEN SOM GÄLLER MED TILLÄMPLIG LAG, FÅR INGEN HÄNDELSER LOGOTILLVERKARE, DENNA FÖRETAGARE, AGENTER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ANSVARIGA FÖR INDIREKT, PUNITIV, TILLFÄLLIG, SPECIAL, SÄRSKILD, SPECIAL, SPECIAL, SPECIAL, SPECIAL, SPECIAL, SPECIAL, SPECIAL FÖRLUST AV VINSTER, BRA, ANVÄNDNING, DATA ELLER ÖVRIGA IMMATERIELLA FÖRLUST, SOM FÖLJER FÖR ANVÄNDNING AV ELLER Oförmåga att använda, DENNA APP. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER ÄR LOGO MAKER ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA, FÖRLUST ELLER SKADA PÅ HACKNING, TAMPERING ELLER ANDRA Obehörig åtkomst eller användning av appen eller ditt konto eller den information som finns däri.

TILL DET MAKSIMALA OMFATTET SOM TILLÅTS MED GÄLLANDE LAG, ANTAG LOGO MAKER INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (I) FEL, FEL ELLER INNEHÅLLSOKURHETER; (II) PERSONLIGA SKADOR ELLER FASTIGHETSSKADOR, AV NÅGONS NATUR OCH ÖVRIGT, FÖLJANDE FRÅN DITT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅR APP; (III) NÅGON Obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och / eller någon och all personlig information som lagras där; (IV) NÅGOT AVBRYT ELLER STOPP AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN APPEN; (V) NÅGRA BUGS, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER SÅDAN SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM VÅR APP AV NÅGON TREDJE PART; (VI) NÅGRA FEL ELLER UTSLÄPP I NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGOT FÖRlust eller skada som uppstår som ett resultat av användningen av något innehåll som är upplagd, e-postad, överförd eller på annat sätt tillgänglig genom appen; OCH / ELLER (VII) ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER BESKADIGANDE, STÖTANDE ELLER Olaglig uppförande av NÅGON TREDJE PART. LOGO MAKERS ANSVAR, OCH (SOM TILLÄMPLIGT) ANSVARET FÖR LOGO MAKERS DOTTERFÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, SKAPARE, MEDARBETARE OCH LEVERANTÖRER, TILL DIG ELLER NÅGRA TREDJE PARTER I NÅGAN OMSTÄNDIGHET är begränsad till $ 1.

DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR AVSNITT GÄLLER OM DEN PÅSTÅENDE ANSVAREN BASERAR PÅ KONTRAKT, SKADA, OTRONLIGHET, STRIKT ANSVAR, ELLER NÅGON ANNAN GRUND, ÄVEN OM LOGO MAKER HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR GÄLLER FÖR DET FULLSTA OMFATTET TILLÅTET I LAGEN I TILLÄMPLIG JURISDIKTION.

Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsning av oavsiktliga eller följdskador, så de ovannämnda begränsningarna eller undantagen kanske inte gäller dig. DETTA AVTAL GIVER DIG SPECIFIKA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN OCH HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT. FRASKRIVELSER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR I enlighet med detta AVTAL GÄLLER INTE I DET OMFATTNING FÖR FÖRBUD MED TILLÄMPLIG LAG.

13. Tillämplig lag, skiljedom och grupptalan / juryn rättegångsavstående.

A. Tillämplig lag

Du godkänner att: (i) Appen ska anses uteslutande baserad i Storbritannien; och (ii) Appen ska anses vara en passiv som inte ger upphov till personlig behörighet över Logo Maker, vare sig specifika eller allmänna, i andra jurisdiktioner än Storbritannien. Detta avtal ska regleras av de interna materiella lagarna i Storbritannien, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt. Parterna erkänner att detta avtal bevisar en transaktion som involverar handel mellan stater.

B. Skiljedom

LÄS DETTA AVSNITT NÄRDET FÖR ATT DET KRÄVER PARTERNA ATT ARBITRETERA sina TVISTER OCH BEGRÄNSAR SÄTTNINGEN SOM DU KAN SÖKA LÄTTNING FRÅN LOGO MAKER. Varje tvist som härrör från eller relaterar till innehållet i detta avtal ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Storbritannien med det engelska språket i enlighet med Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") då i verkan, av en kommersiell skiljeman med stor erfarenhet av att lösa tvister om immateriella rättigheter och kommersiella avtal, som ska väljas från lämplig lista över JAMS-skiljemän i enlighet med JAMS: s skiljedomsregler och procedurer. Den rådande parten i varje skiljedom eller annat förfarande som uppstår enligt detta avtal har rätt att få ersättning för sina rimliga utgifter (inklusive rimliga advokatarvode, expertvittnesavgifter och alla andra utgifter) som uppkommit i samband med detta. Dom upp till dom som meddelats kan göras i en domstol med behörighet eller ansökan kan göras till en sådan domstol för domstols godkännande av alla beslut och beslut om en tvång, i förekommande fall. Trots det ovanstående ska varje part ha rätt att väcka talan vid en domstol med behörig domstol för föreläggande eller annan rättvis befrielse i avvaktan på ett slutligt beslut av skiljemannen. För alla ändamål i detta avtal ansluter pariteterna sig till exklusiv jurisdiktion och mötesplats vid domstolarna i Singapore. Användning av webbplatsen är inte tillåten i någon jurisdiktion som inte ger verkan för alla bestämmelser i avtalet, inklusive utan begränsning, detta avsnitt. Du och Logo Maker är överens om att alla åtgärder som orsakas av eller är relaterade till appen (inklusive, men inte begränsat till, tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga däri) eller detta avtal måste börja inom (1) år efter att orsaken till åtgärden uppstod ; I annat fall är sådan åtgärd permanent utestängd. Om du har en tvist med en eller flera användare eller en extern part, frigör du Logo Maker (och Logo Makers befäl, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures, skapare och anställda) från alla krav, krav och skadestånd (faktiska och följder) av alla slag och karaktärer, kända och okända, misstänkta och oväntade, avslöjade och icke avslöjade, som härrör från eller på något sätt kopplat till sådana tvister. Logo Maker uppmuntrar användare att rapportera tvister mellan användare och användare till din lokala brottsbekämpande myndighet, postmästargeneral eller en certifierad medling eller skiljedomsenhet, i förekommande fall. Logo Maker, till förmån för användare, kan försöka hjälpa användare att lösa tvister. Logo Maker gör det enligt LOGOMAKERS eget gottfinnande, och Logo Maker har ingen skyldighet att lösa tvister mellan användare eller mellan användare och externa parter. I den utsträckning som Logo Maker försöker lösa en tvist kommer Logo Maker att göra det i god tro uteslutande baserat på LOGOMAKERS policy. Logo Maker kommer inte att bedöma om juridiska frågor eller anspråk.

C. Undantag från grupptalan / juryn

Innehåll Arcade är dedikerat till att skydda säkerheten för din information Oavsett om du har fått eller använt appen för personliga, kommersiella eller andra ändamål, godkänner du att alla tvister mellan dig och logotillverkare kommer att lösas genom bindning, individuell behandling OCH LOGOSTÄLLARE AVFALL HÄRIGT FRÅN JURY UTTRYCKLIGT FÖRSÖK. DU KAN FÅ ENDAST KRAV PÅ DIN EGNA BEHALF. Varken du eller TLOGO MAKER kommer att delta i en klassåtgärd eller klassövergripande skiljedom för alla krav som täcks av detta avtal. DU GODKÄNNER OCH ATT DU INTE DELTAGAR I KRAV BROTT AV EN PRIVAT ADVOCATER GENERALT ELLER I FÖRETRÄDANDE KAPACITET ELLER KONSOLIDERADE KRAV SOM INNEHÅLLER EN ANNAN PERSONS KONTO.

14. Allmänt

A. Uppdrag

Detta avtal och alla rättigheter och licenser som beviljas nedan får inte överföras eller tilldelas av dig utan kan tilldelas av Logo Maker utan begränsning. Alla försök till överföring eller överlåtelse som bryter mot detta är ogiltiga.

Vad skulle hända om Content Arcade stänger mitt konto?

Om Content Arcade stänger ditt konto på grund av ditt brott mot användarvillkoren, kan du kontakta oss om du vill begära att dina uppgifter raderas. Våra administratörer kommer att granska sådana förfrågningar i enlighet med våra juridiska skyldigheter.

B. Anmälningsförfaranden och ändringar av avtalet

Logo Maker kan lämna meddelanden, oavsett om sådana meddelanden krävs enligt lag eller är för marknadsföring eller andra affärsrelaterade ändamål, till dig via e-postmeddelande, skriftligt eller på papper, eller genom att publicera ett sådant meddelande på vår webbplats, som bestäms av Logo Tillverkare efter eget gottfinnande. Logo Maker förbehåller sig rätten att bestämma formen och sättet att tillhandahålla meddelanden till våra användare, förutsatt att du kan välja bort vissa meddelandemetoder som beskrivs i detta avtal. Logo Maker ansvarar inte för någon automatisk filtrering som du eller din nätverksleverantör kan ansöka om e-postaviseringar som vi skickar till den e-postadress du anger oss. Logo Maker kan, efter eget gottfinnande, ändra eller uppdatera detta avtal från tid till annan, så du bör granska denna sida regelbundet. När vi ändrar Avtalet på ett väsentligt sätt kommer vi att uppdatera det "senast ändrade" datumet längst ner på den här sidan. Din fortsatta användning av appen efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av de nya användarvillkoren. Om du inte godkänner någon av dessa villkor eller framtida användarvillkor, använd inte eller åtkomst till (eller fortsätt att komma åt) appen.

C. Hela avtalet / avskiljbarhet

Detta avtal, tillsammans med alla ändringar och eventuella ytterligare avtal som du kan ingå med Logo Maker i samband med appen, ska utgöra hela avtalet mellan dig och Logo Maker angående appen. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som kommer att förbli i full kraft och verkan, förutom att i händelse av en verkställighet i det allmänna grupptalan / juryn rättegångsavstående ska hela skiljeavtalet inte vara verkställbart.

D. Inget avstående

Inget avstående från någon bestämmelse i detta avtal ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från ett sådant villkor eller något annat villkor, och LOGOMAKERS underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

E. Kontakt

Kontakta oss [email protected] om du har frågor angående detta avtal. Detta avtal ändrades senast den 19 september 18.

Integritetspolicy

Välkommen till Content Arcade, leverantören av LOGO MAKER-webbplatsen och mobilapplikationen ("Logo Maker", "vi" eller "oss"). Logo Maker har åtagit sig att skydda integriteten för alla besökare, användare och andra som har tillgång till vår applikation ("du" eller "Användare"). Denna sekretesspolicy gäller vår webbplats www.contentarcade.com och mobilappen Logo Maker för iPhone-, Android- eller Windows-mobila enheter (tillsammans "Logo Maker-appen" eller vår "App"). Denna sekretesspolicy gäller endast praxis för företag vi äger, kontrollerar eller är förenade med under gemensam kontroll. Genom att komma åt eller använda vår tjänst anger du att du har läst, förstått och samtycker till vår insamling, lagring, användning och avslöjande av din personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy.

1. INFORMATION VI SAMLAR IN

Allmänt. Vi samlar in personlig information från våra användare för att ge dig en personlig, användbar och effektiv upplevelse. Informationskategorierna vi samlar in kan innehålla:

Information du ger. Vi kan samla in och lagra personlig information som du anger i vår tjänst eller tillhandahålla oss på något annat sätt, inklusive ditt namn, e-postadress, mobilnummer, användarnamn och lösenord. För att skapa din Logo Maker har appen åtkomst till dina videor och musikbibliotek som är lagrade på din mobila enhet, på tredjepartswebbplatser där de lagras eller andra platser de kan lagras på. Vi kan också samla in all kommunikation mellan användning och Logo Maker, liksom all information du tillhandahåller om du deltar i några interaktiva funktioner i appen (t.ex. spel, tävlingar, kampanjer, undersökningar etc.). Användarinnehåll. Vi samlar in din personliga information som finns i allt användarinnehåll som du skapar, delar, lagrar eller skickar till appen, som kan innehålla video- eller andra bildfiler, musikverk, ljudinspelning, berättelse, skriftliga forumkommentarer, information, data, text, skript , grafik och interaktiva funktioner som genereras, tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga av Logo Maker. Information vi får från sociala nätverkssajter. När du interagerar med vår webbplats via olika sociala medier, till exempel när du loggar in och delar via Facebook, Instagram och andra, kan vi få information från det sociala nätverket inklusive din profilinformation, profilbild, kön, användarnamn, användar-ID associerat med ditt sociala mediekonto, åldersintervall, språk, land, vänlista och all annan information som du tillåter det sociala nätverket att dela med tredje part. Uppgifterna vi får beror på dina sekretessinställningar med det sociala nätverket. Du bör alltid granska och vid behov justera dina integritetsinställningar på webbplatser och tjänster från tredje part innan du länkar eller ansluter dem till vår webbplats eller tjänst. Information om andra. Med din tillåtelse kan Logo Maker komma åt din kontaktlista som är tillgänglig på din mobila enhet för att dela dina skapelser med Logo Maker, eller för att bjuda in dina vänner och kontakter att ansluta till vår tjänst. Vi kan också samla in information om andra om du använder vår tjänst för att ladda upp, dela och / eller distribuera användarinnehåll som innehåller information om andra, inklusive deras namn, bild och kontaktinformation online. Metadata. Logo Maker samlar in metadata som är associerade med användarinnehåll. Metadata består vanligtvis av hur, när, var och av vem en del användarinnehåll samlades in och hur innehållet har formaterats. Användare kan lägga till eller ha lagt till metadata som läggs till i sitt användarinnehåll, inklusive nyckelord som publicerats med ett foto eller en video, inklusive namn, geografisk information, kommentarer eller annan data. Detta gör dina data mer sökbara och mer interaktiva. Metadata kan dock vara tillgängliga för andra om du delar användarinnehållet med andra eller på sociala medier från tredje part.

Vi använder den här informationen för att hantera, underhålla och tillhandahålla dig funktionerna och funktionerna i appen, såväl som för att kommunicera direkt med dig, till exempel för att skicka e-postmeddelanden och push-meddelanden, och låta dig dela dina skapelser på App med dina kontakter eller webbplatser för sociala medier. Vi kan också skicka tjänstrelaterade e-postmeddelanden eller meddelanden (t.ex. kontoverifiering, orderbekräftelser, ändringar eller uppdateringar av funktionerna i appen, tekniska och säkerhetsmeddelanden). För mer information om dina kommunikationspreferenser, se "Dina val angående din information" nedan.

Användning av kakor och annan teknik för att samla in information.

Vi samlar automatiskt in vissa typer av användningsinformation när du besöker vår webbplats eller använder vår tjänst. När du besöker appen kan vi skicka en eller flera kakor - en liten textfil med en rad alfanumeriska tecken - till din dator som unikt identifierar din webbläsare och låter oss hjälpa dig att logga in snabbare och förbättra din navigering genom webbplatsen. En cookie kan också förmedla information till oss om hur du använder appen (t.ex. sidorna du visar, länkarna du klickar på, hur ofta du öppnar appen och andra åtgärder du gör i appen) och låter oss spåra din användning av appen över tid. Vi kan samla in loggfilinformation från din webbläsare eller mobila enhet varje gång du öppnar appen. Loggfilinformation kan inkludera anonym information som din webbförfrågan, Internetprotokoll ("IP") -adress, webbläsartyp, information om din mobila enhet, hänvisnings- / utgångssidor och URL: er, antal klick och hur du interagerar med länkar i appen , domännamn, målsidor, visade sidor och annan sådan information. Vi kan använda tydliga gifs (även kända som webbfyrar) som används för att anonymt spåra våra användares onlineanvändningsmönster. Dessutom kan vi också använda tydliga gifs i HTML-baserade e-postmeddelanden som skickas till våra användare för att spåra vilka e-postmeddelanden som öppnas och vilka länkar som klickas av mottagarna. Informationen möjliggör mer exakt rapportering och förbättring av appen. Vi kan också samla in analysdata eller använda analysverktyg från tredje part , för att hjälpa oss att mäta trafik och användningstrender för appen. Dessa verktyg samlar information som skickas av din webbläsare eller mobila enhet, inklusive sidorna du besöker, din användning av tredjepartsapplikationer och annan information som hjälper dig s i att analysera och förbättra appen.

När du öppnar vår app via eller via en mobil enhet kan vi ta emot eller samla in och lagra ett unikt identifieringsnummer som är kopplat till din enhet ("Device ID"), mobiloperatör, enhetstyp och tillverkare, telefonnummer och, beroende på din inställningar för mobilenheter, din geografiska platsinformation, inklusive GPS-koordinater (t.ex. latitud och / eller longitud) eller liknande information om platsen för din mobila enhet.

Vi använder eller kan använda data som samlats in via cookies, loggfil, enhetsidentifierare, platsinformation och rensad gif-information för att: (a) komma ihåg information så att du inte behöver ange den igen under ditt besök eller nästa gång du besöker platsen; (b) tillhandahålla anpassat, personligt innehåll och information, inklusive reklam; (c) tillhandahålla och övervaka effektiviteten i vår tjänst; (d) övervaka aggregerade mätvärden som totalt antal besökare, trafik, användning och demografiska mönster på vår webbplats och vår tjänst; (e) diagnostisera eller åtgärda tekniska problem, och (f) annars att planera och förbättra vår tjänst.

2. DELA PERSONLIG INFORMATION MED TREDJE PARTER

Vi kan dela din personliga information i de fall som beskrivs nedan. För mer information om dina val angående din information, se avsnittet "Dina val angående din information" nedan.

Vi kan också dela din personliga information med:

Andra företag som ägs av eller under gemensamt ägande som Logo Maker, som också inkluderar våra dotterbolag (dvs alla organisationer som vi äger eller kontrollerar) eller vårt ultimata holdingbolag (dvs vilken organisation som äger eller kontrollerar oss) och alla dotterbolag som det äger. Dessa företag kommer att använda din personliga information på samma sätt som vi kan enligt denna policy;

Tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som utför tjänster för våra räkning för att utföra sitt arbete för oss, vilket kan innefatta att identifiera och betjäna riktade annonser, innehålls- eller tjänsteuppfyllelse eller tillhandahålla analystjänster; Våra affärspartners som erbjuder en tjänst till dig tillsammans med oss, till exempel när du kör en samsponsrad tävling eller kampanj;

Tredje parter som vi tror kan erbjuda dig produkter eller tjänster du kan njuta av;

Tredje part på din begäran. Du kan till exempel ha möjlighet att dela dina Logo Maker-logotyper med dina vänner via e-post, SMS eller olika sociala mediasidor;

Allmänheten på din begäran. Om du interagerar med vår webbplats eller app på sociala medier, till exempel genom att tagga dina videoklipp #LOGOMAKER på Instagram, kommer den delen av användarinnehållet att länkas till Logo Maker på vår webbplats eller sociala medieprofiler och Logo Maker kan visa ditt användarinnehåll offentligt ;

Andra parter i samband med någon företagsaffär, såsom en fusion, försäljning av företagets tillgångar eller aktier, omorganisation, finansiering, förändring av kontroll eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av ett annat företag eller tredje part eller i händelse av konkurs eller relaterade eller liknande förfaranden; och tredje part som krävs för att (i) uppfylla tillämplig lag, reglering, stämning / domstolsbeslut, rättslig process eller annan regeringsbegäran, (ii) genomdriva våra användningsvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser därav, (iii) utreda och försvara oss mot eventuella anspråk eller anklagelser från tredje part, (iv) skydda mot skada på Logo Makers, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet som krävs eller tillåts enligt lag och (v) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med brottslingar (inklusive bedrägeri eller förföljelse), säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kan också dela information med andra i en aggregerad och anonym form som inte rimligt identifierar dig direkt som individ.

3. DINA VAL PÅ DIN INFORMATION

Marknadskommunikation. Om du inte vill ta emot e-postmeddelanden kan du klicka på knappen "avsluta prenumeration" för e-postkommunikation. Observera att du inte har tillåtelse att avsluta prenumerationen eller välja bort icke-marknadsföringsmeddelanden angående ditt konto, t.ex. kontoverifiering, lösenord eller begäran om lokalnummernummer, orderbekräftelser, ändringar eller uppdateringar av funktionerna i appen eller tekniska och säkerhetsmeddelanden.

Annonsering på nätet. Vi kan tillåta tredje parts onlineannonseringsnätverk att samla in information om din användning av vår webbplats över tid så att de kan spela upp eller visa annonser som kan vara relevanta för dina intressen i vår app såväl som på andra webbplatser eller appar. Vanligtvis tillhandahålls informationen vi delar via cookies eller liknande spårningstekniker. Det enda sättet att helt och hållet "välja bort" insamlingen av all information via kakor eller annan spårningsteknik är att aktivt hantera inställningarna i din webbläsare eller mobila enhet. Se webbläsarens eller mobila enhetens tekniska information för instruktioner om hur du tar bort och inaktivera cookies och andra spårnings- / inspelningsverktyg. (För att lära dig mer om cookies, rensa gifs / webbfyrar och relaterad teknik, kan du besöka http://www.allaboutcookies.org och / eller Network Advertising Initiatives online-resurser. , på http://www.networkadvertising.org). Beroende på din mobila enhet kanske du inte kan styra spårningsteknik genom inställningar.

Datalagring: Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster. Efter att ditt konto har avslutats eller avaktiverats kan Logo Maker behålla information (inklusive användarinnehåll) under en kommersiellt rimlig tid för säkerhetskopiering, arkivering och / eller granskning. Kontakta oss på [email protected] om du vill radera ditt konto. Tänk på att vi inte kommer att kunna ta bort innehåll som du har delat med andra eller med sociala mediasidor.

4. SÄKERHET OCH LAGRING AV INFORMATION

Logo Maker bryr sig om säkerheten för din information och använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skydd för att bevara integriteten och säkerheten för all information vi samlar in och som vi delar med våra tjänsteleverantörer. Inget säkerhetssystem är dock ogenomträngligt och vi kan inte garantera säkerheten för våra system 100%. I händelse av att någon information under vår kontroll äventyras som ett resultat av ett säkerhetsbrott, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att undersöka situationen och vid behov meddela de personer vars information kan ha äventyrats och vidta andra åtgärder, i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Din information som samlas in via appen kan lagras och behandlas i Singapore eller något annat land där Logo Maker eller dess dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har anläggningar. Om du befinner dig i Europeiska unionen eller andra regioner med lagar som reglerar datainsamling och användning som kan skilja sig från brittisk lag, var god notera att vi kan överföra information, inklusive personlig information, till ett land och jurisdiktion som inte har samma dataskydd lagar som din jurisdiktion, och du samtycker till överföring av information till Storbritannien eller något annat land där företaget eller dess moder, dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer upprätthåller faciliteter och användning och avslöjande av information om dig som beskrivs i denna sekretesspolicy.

5. PERSONER UNDER Åldern 13

Logo Maker samlar inte medvetet in eller begär information från någon under 13 år eller tillåter medvetet sådana personer att registrera sig för appen. Appen och dess innehåll riktar sig inte till barn under 13 år. I händelse av att vi får veta att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke kommer vi att radera den informationen så snabbt som möjligt. Om du tror att vi kan ha någon information som samlats in från ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på [email protected]

6. LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWebbplatser

Apparna kan innehålla länkar till och från tredje parts webbplatser för våra affärspartners, annonsörer och sociala mediasidor. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, notera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för deras policyer. Kontrollera de enskilda policyerna innan du skickar någon information till dessa webbplatser.

7. UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan. Om vi ​​gör några ändringar av denna policy kommer vi att ändra datumet "Senaste revision" nedan och lägga upp den uppdaterade policyn på den här sidan.

8. KONTAKTA OSS

438, Streatham High Road London, Storbritannien. SW16 3PX

Om du har frågor om denna policy, vänligen kontakta oss på [email protected]

9. SENASTE REVIDERINGSDATUM

Denna policy reviderades senast och trädde i kraft den 21 augusti 2019