Politica de Confidențialitate

Bine ați venit la Content Arcade, furnizorul site-ului web și al aplicației Logo Maker („Logo Maker”, „noi” sau „noi”). Această pagină explică termenii prin care puteți utiliza site-ul nostru web, software-ul aplicației și serviciul prin browserul dvs. sau dispozitivul mobil (în mod colectiv „aplicația” noastră). Prin descărcarea, accesarea sau utilizarea aplicației, semnificați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legat de prezentul Acord de Termeni de utilizare („Acord”) și de colectarea și utilizarea informațiilor dvs., așa cum este stabilit în Logo Maker. Politica de confidențialitate a aplicației. Logo Maker își rezervă dreptul de a aduce modificări unilaterale acestor termeni. Acest Acord se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care descarcă, accesează sau folosesc aplicația („Utilizatori”).

CITIȚI ACEST ACORD CU ATENȚIE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ AȚI ÎNȚELEGUT FIECARE DISPOZIȚIE. ACEST ACORD CONȚINE O DISPOZIȚIE OBLIGATORIE DE ARBITRAJ AL DISPUTELOR. Sunteți de acord că disputele dintre dvs. și aplicația LOGO MAKER vor fi rezolvate prin arbitrare obligatorie, individuală și vă veți renunța la dreptul de a participa la un proces juridic de acțiune de clasă sau la un arbitraj la nivel de clasă.

1. Utilizarea aplicației noastre

Logo Maker vă oferă o aplicație pentru a crea logo-uri personale prin componente de editare personalizate și, dacă alegeți, pentru a adăuga / edita logo-uri, pentru a vă însoți logo-urile („Logo-uri Logo Maker”).

A. Eligibilitate

Puteți utiliza aplicația numai dacă puteți încheia un contract obligatoriu cu Logo Maker și numai în conformitate cu prezentul acord și cu toate legile, regulile și reglementările locale, naționale, naționale și internaționale aplicabile. Orice utilizare sau acces la aplicație de către oricine sub 13 ani este strict interzisă și încalcă prezentul acord. Aplicația nu este disponibilă pentru niciun utilizator eliminat anterior din aplicație de Logo Maker.

B. Aplicația Logo Maker

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului acord, vi se acordă prin prezenta o licență neexclusivă, limitată, netransferabilă, revocabilă în mod liber pentru a utiliza aplicația pentru utilizarea dvs. personală, privată, necomercială și numai în conformitate cu caracteristicile Aplicația este comercializată de Logo Maker. Logo Maker își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici în aplicație și în IP Maker Logo (așa cum este definit mai jos). Logo Maker poate rezilia această licență în orice moment din orice motiv sau fără niciun motiv. Uz comercial. Nu puteți utiliza aplicația Logo Maker în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care sunteți titularul drepturilor de autor sau dacă ați obținut toate drepturile și licențele necesare pentru a utiliza în scopuri comerciale toate videoclipurile, operele muzicale, înregistrările sonore și alte materiale care alcătuiesc conținutul dvs. de utilizator.

C. Conturi Logo Maker

Contul dvs. Logo Maker vă oferă acces la aplicație și funcționalități pe care le putem stabili și întreține din când în când și la propria noastră discreție. Conectându-vă la Logo Maker cu un serviciu terță parte, ne dați permisiunea de a accesa și utiliza informațiile dvs. din acel serviciu, așa cum permite acest serviciu, și de a stoca acreditările dvs. de conectare pentru acel serviciu. Nu puteți utiliza niciodată contul altui utilizator fără permisiunea sa. Când vă creați contul, trebuie să furnizați informații corecte și complete. Sunteți singurul responsabil pentru activitatea care are loc în contul dvs. și trebuie să vă păstrați parola contului în siguranță. Vă încurajăm să utilizați parole „puternice” (parole care utilizează o combinație de litere majuscule și minuscule, cifre și simboluri) cu contul dvs. Trebuie să anunțați imediat Logo Maker cu privire la orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a contului dvs. Logo Maker nu va fi răspunzător pentru orice pierderi cauzate de utilizarea neautorizată a contului dvs. Puteți controla profilul dvs. de utilizator și modul în care interacționați cu aplicația modificând setările din aplicația mobilă. Prin furnizarea Logo Maker adresa de e-mail sunteți de acord cu utilizarea noastră adresa de e-mail pentru a vă trimite notificări legate de aplicație, inclusiv orice notificări cerute de lege, în locul comunicării prin poștă. Putem folosi, de asemenea, adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite alte mesaje, cum ar fi modificări ale caracteristicilor aplicației și oferte speciale .

D. Reguli de utilizare

Sunteți de acord să nu vă angajați în niciuna dintre următoarele activități interzise: (i) copierea, distribuirea sau divulgarea oricărei părți a aplicației în orice mediu, inclusiv fără limitare prin orice „răzuire” automată sau neautomatizată; (ii) utilizarea sistem automatizat, inclusiv fără a se limita la „roboți”, „păianjeni”, „cititori offline” etc., pentru a accesa aplicația într-un mod care trimite mai multe mesaje de solicitare către serverele Logo Maker decât poate produce în mod rezonabil un om în aceeași perioadă de timpul prin utilizarea unui browser web convențional on-line; (iii) transmiterea de mesaje spam, scrisori în lanț sau alte e-mailuri nesolicitate; (iv) încercarea de a interfera, de a compromite integritatea sau securitatea sistemului sau de a descifra orice transmisii către sau de la serverele care rulează aplicația; (v) luarea oricărei acțiuni care impune sau poate impune la discreția noastră o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre; (vi) încărcarea de date invalide, viruși, viermi sau alți agenți software prin intermediul aplicației; (vii) colectarea sau recoltarea oricăror informații de identificare personală, inclusiv numele conturilor, din aplicație; (viii) utilizarea aplicației în orice scop comercial fără a avea toate drepturile și licențele necesare pentru conținutul utilizatorului; (ix) suplinirea identității unei alte persoane sau denaturarea în alt mod a afilierii dvs. cu o persoană sau entitate, efectuarea de fraude, ascunderea sau încercarea de a vă ascunde identitatea; (x) interferarea cu buna funcționare a aplicației; (xi) accesarea oricărui conținut din aplicație prin orice tehnologie sau mijloace, altele decât acele capacități furnizate de aplicație; sau (xii) ocolind măsurile pe care le putem folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la aplicație, inclusiv fără limitare caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau impun limitări privind utilizarea aplicației sau a conținutului din aceasta. Putem, fără o notificare prealabilă, să schimbăm aplicația, să nu mai oferim aplicația sau caracteristicile aplicației, dvs. sau utilizatorilor în general, sau să creăm limite de utilizare pentru aplicație. Putem anula sau suspenda permanent sau temporar accesul dvs. la aplicație sau șterge orice conținut al utilizatorului (așa cum este definit mai jos), fără notificare și răspundere din orice motiv, inclusiv dacă, în singura noastră hotărâre, încălcați orice prevedere a prezentului acord sau fără motiv. La reziliere din orice motiv sau fără niciun motiv, sunteți în continuare obligat de prezentul Acord. Sunteți singurul responsabil pentru comportamentul dvs. și pentru orice date, text, fișiere, informații, imagini, fotografii, clipuri audio și video, înregistrări sonore, lucrări muzicale, narațiuni, lucrări de autor, linkuri și alt conținut sau materiale pe care le trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul aplicației noastre. Logo Maker nu va avea nicio răspundere pentru comportament în legătură cu utilizarea dvs. de către aplicația noastră.

2. Conținutul utilizatorului

Unele zone ale aplicației oferă utilizatorilor capacitatea de a crea, partaja și posta conținut, cum ar fi informații de profil, videoclipuri, imagini, lucrări muzicale, înregistrare sonoră, text și alte materiale utilizate pentru a crea logo-uri Logo Maker, comentarii, întrebări și alte materiale sau informații (orice astfel de materiale pe care le furnizează un utilizator, le partajează, le trimite, le afișează sau le creează în alt mod folosind aplicația, inclusiv siglele Logo Maker create de utilizator, sunt „Conținut utilizator”). Nu pretindem drepturi de proprietate asupra conținutului utilizatorului creat de dvs.. Logo Maker are dreptul (dar nu obligația), la propria sa discreție, de a elimina orice conținut de utilizator stocat prin intermediul aplicației.

Sunteți de acord să nu postați, să stocați, să transmiteți, să creați sau să partajați orice conținut al utilizatorului care: (i) poate crea un risc de vătămare, pierdere, vătămare fizică sau mentală, suferință emoțională, deces, dizabilitate, desfigurare sau boli fizice sau mentale către dumneavoastră, oricărei alte persoane sau oricărui animal; (ii) poate crea un risc de orice altă pierdere sau deteriorare a oricărei persoane sau bunuri; (iii) încearcă să dăuneze sau să exploateze copiii expunându-i la conținut neadecvat, solicitând detalii de identificare personală sau altfel; (iv) poate constitui sau contribui la o infracțiune sau delict; (v) conține orice informații sau conținut pe care le considerăm ilegale, dăunătoare, abuzive, rasiale sau etnice jignitoare, defăimătoare, care încalcă drepturile de confidențialitate personală sau publicitate, hărțuiesc, umilesc alte persoane (public sau altfel), calomnioase, amenințătoare, profane sau inacceptabile; (vi) conține orice informație sau conținut care este ilegal (inclusiv, fără limitare, divulgarea informațiilor privilegiate în temeiul legislației privind valorile mobiliare sau a secretelor comerciale ale altei părți); sau (vii) conține orice informații sau conținut pe care nu aveți dreptul să le puneți la dispoziție în conformitate cu nicio lege sau în cadrul unor relații contractuale sau fiduciare. Sunteți de acord că orice conținut de utilizator pe care îl creați, stocați sau partajați nu încalcă și nu va încălca drepturile unor terțe părți de niciun fel, inclusiv fără limitare, orice drepturi de proprietate intelectuală (definite mai jos) sau drepturi de confidențialitate. Logo Maker își rezervă dreptul, dar nu este obligat, să respingă și / sau să elimine orice conținut de utilizator despre care Logo Maker crede, la propria sa discreție, că încalcă aceste prevederi.

În sensul prezentului acord, „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile de brevet, drepturile de autor, drepturile de mască, drepturile morale, drepturile de publicitate, mărcile comerciale, drepturile de îmbrăcăminte și mărci de serviciu, bunăvoința, drepturile de secret comercial și alte drepturi de proprietate intelectuală așa cum poate exista acum sau de acum înainte, și toate cererile și înregistrările, reînnoirile și prelungirile acestora, în conformitate cu legile oricărui stat, țară, teritoriu sau altă jurisdicție.

În legătură cu conținutul dvs. de utilizator, afirmați, reprezentați și garantați următoarele:

  1. Conținutul dvs. de utilizator și utilizarea acestuia, astfel cum sunt prevăzute în prezentul acord și în aplicație, nu vor încălca nicio lege sau nu vor încălca niciun drept al unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, niciun drept de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate.
  2. În măsura în care utilizați aplicația noastră în orice scop comercial și conținutul dvs. de utilizator conține orice material protejat prin drepturi de autor care nu este opera dvs. originală sau în care nu dețineți altfel drepturile de autor, ați obținut toate drepturile, licențele, consimțământurile și permisiunile necesare pentru a utiliza materialul protejat prin drepturi de autor în legătură cu crearea și / sau difuzarea acelui conținut de utilizator utilizând aplicația.
  3. Logo Maker poate exercita drepturile asupra Conținutului dvs. de utilizator acordate în temeiul prezentului Acord, fără răspundere pentru plata oricăror taxe de breaslă, reziduuri, plăți, taxe sau redevențe plătibile în temeiul oricărui acord de negociere colectivă sau altfel. Logo Maker nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă nicio răspundere pentru orice conținut de utilizator pe care dvs. sau orice alt utilizator sau terță parte îl creați, stocați, partajați, postați sau trimiteți prin intermediul aplicației. Veți fi singurul responsabil pentru conținutul dvs. de utilizator și consecințele postării, publicării sau partajării acestuia și sunteți de acord că acționăm doar ca o conductă pasivă pentru distribuirea și publicarea online a conținutului dvs. de utilizator. Dacă Conținutul dvs. încalcă acești Termeni de utilizare, este posibil să aveți responsabilitatea legală pentru respectivul conținut.
3. Acordarea licenței pentru conținutul utilizatorului

Dacă partajați conținutul dvs. de utilizator cu Logo Maker sau conectați conținutul dvs. de utilizator la Logo Maker pe un serviciu terță parte (inclusiv, de exemplu, utilizând eticheta #LOGOMAKER pe Instagram sau etichetând LOGOMAKER pe Facebook), acordați în mod expres și reprezentați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a acorda, către Logo Maker, o licență fără drepturi de autor, sub licențiată, transferabilă, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, la nivel mondial pentru a utiliza, reproduce, modifica, publica, enumera informații cu privire la, edita, traduce , distribuiți, sindicați, efectuați public, afișați public și faceți lucrări derivate ale întregului conținut al utilizatorului și al numelui, vocii și / sau asemănării dvs. conținute în conținutul dvs. de utilizator, integral sau parțial, și sub orice formă, suport sau tehnologie, fie acum cunoscută, fie dezvoltată în continuare, pentru utilizare în legătură cu aplicația și producătorul de logo-uri (și succesorii și afiliații săi), inclusiv fără limitare pentru promovarea și redistribuirea parțială sau totală a aplicației noastre (și a lucrărilor derivate th ereof) în orice format media și prin orice canal media.

4. Creator de logo-uri

A. Despre

Aplicația vă oferă posibilitatea de a crea povești video personale prin secvențierea videoclipurilor dvs. și, dacă doriți, să le însoțiți cu muzica dvs. sau cu alte sunete. Aplicația poate oferi, de asemenea, capacitatea terților de a vă oferi muzică sau clipuri audio pe care să le utilizați la crearea de conținut pentru utilizator. Continuați să dețineți tot conținutul dvs. original de utilizator în orice logo-uri Logo Maker create de dvs. Cu toate acestea, nu dețineți nicio muzică, clipuri audio, videoclipuri sau alt conținut furnizat de terți prin intermediul aplicației, inclusiv orice astfel de conținut pe care îl includeți într-o siglă Logo Maker și puteți utiliza acest conținut numai în scopuri private necomerciale și în măsura funcționalității aplicației.

B. Partajarea siglelor și a conținutului utilizatorului Logo Maker.

Puteți partaja logo-urile dvs. Logo Maker și alt conținut de utilizator cu alte persoane prin e-mail, mesaje SMS sau servicii terțe, precum Instagram, Facebook, YouTube și Twitter. Logo Maker nu are control asupra site-urilor și serviciilor terțe. Dacă alegeți să partajați logo-urile Logo Maker pe un ite sau serviciu terță parte, faceți acest lucru pe propriul risc și înțelegeți că prezentul Acord și politica de confidențialitate Logo Maker nu se aplică utilizării de către dvs. a acestor site-uri. Sunteți singurul responsabil pentru logo-urile dvs. Logo Maker și pentru orice partajare a videoclipurilor de către dvs. sau prin contul dvs. Sunteți responsabil pentru asigurarea faptului că aveți toate drepturile de proprietate intelectuală pentru orice conținut de utilizator pe care îl creați prin intermediul aplicației Logo Maker pentru uz comercial. Sunteți de acord că Logo Maker nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a oricăror legi sau drepturi ale terților, inclusiv, fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate și drepturile de publicitate, care decurg din sau legate de crearea sau utilizarea dvs. a oricărui conținut de utilizator. și sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensiv Logo Maker de orice răspundere care decurge din accesul sau crearea, utilizarea sau partajarea oricărui conținut al utilizatorului.

5. Software mobil

A. Software mobil

Este posibil să punem la dispoziție software pentru a accesa aplicația prin intermediul unui dispozitiv mobil („Software mobil”). Pentru a utiliza software-ul mobil, trebuie să aveți un dispozitiv mobil compatibil cu software-ul mobil. Logo Maker nu garantează că software-ul mobil va fi fiți compatibil cu dispozitivul dvs. mobil. Logo Maker vă acordă o licență revocabilă neexclusivă, netransferabilă, pentru a utiliza o copie de cod compilată a software-ului mobil pentru un cont Logo Maker pe un dispozitiv mobil deținut sau închiriat numai de dvs., pentru utilizarea dvs. personală. Nu puteți: (i) modifica, dezasambla, decompila sau ingineria inversă a software-ului mobil, cu excepția măsurii în care o astfel de restricție este interzisă în mod expres de lege; (ii) închiria, închiria, împrumuta, revinde, sublicenția, distribui sau transferați altfel Software-ul mobil către o terță parte sau utilizați Software-ul mobil pentru a furniza partajarea timpului sau servicii similare pentru orice terță parte; (iii) faceți copii ale Software-ului mobil; int consultați funcțiile legate de securitate ale software-ului mobil, caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut accesibil prin intermediul software-ului mobil sau caracteristici care impun limitări ale utilizării software-ului mobil; sau (v) ștergeți notificările privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate de pe software-ul mobil. Recunoașteți că Logo Maker poate emite din când în când versiuni actualizate ale software-ului mobil și poate actualiza automat electronic versiunea software-ului mobil pe care o utilizați pe dispozitivul dvs. mobil. Sunteți de acord cu o astfel de actualizare automată pe dispozitivul dvs. mobil și sunteți de acord că termenii și condițiile prezentului Acord se vor aplica tuturor acestor actualizări. Orice cod terț care poate fi încorporat în software-ul mobil este acoperit de sursa deschisă aplicabilă sau de licența terță parte EULA, dacă există, care autorizează utilizarea unui astfel de cod. Acordarea licenței de mai sus nu este o vânzare a software-ului mobil sau a niciunei copii a acestuia, iar Logo Maker sau partenerii sau furnizorii săi terți își păstrează toate drepturile, titlul și interesul asupra software-ului mobil (și orice copie a acestuia). Orice încercare a dvs. de a transfera oricare dintre drepturile, îndatoririle sau obligațiile prezentate, cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul acord, este nulă. Logo Maker își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în temeiul prezentului acord. Software-ul mobil nu poate fi exportat sau reexportat în anumite țări sau acele persoane sau entități cărora li se interzice să primească exporturi din Marea Britanie. În plus, software-ul mobil poate fi supus legilor de import și export din alte țări.

B. Software-ul mobil de pe iTunes.

Următoarele se aplică oricărui software mobil pe care îl achiziționați din iTunes Store („Software cu sursă iTunes”): Recunoașteți și sunteți de acord că acest Acord este între dvs. și Logo Maker, nu Apple și că Apple nu are nicio responsabilitate pentru iTunes- Software provenit sau conținutul acestuia. Utilizarea dvs. de către software-ul iTunes Sourced trebuie să respecte Termenii și condițiile App Store. Recunoașteți că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la software-ul iTunes Sourced. în cazul în care software-ul cu sursă iTunes nu este conform cu orice garanție aplicabilă, puteți informa Apple și Apple vă va rambursa prețul de achiziție pentru software-ul cu sursă iTunes; în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Apple va avea nicio altă obligație de garanție în ceea ce privește software-ul Sourced iTunes și orice alte reclamații, pierderi, răspunderi, daune, costuri sau cheltuieli atribuite oricărei neîndepliniri a limita va fi guvernată exclusiv de prezentul acord și de orice lege aplicabilă Logo Maker ca furnizor de software. Recunoașteți că Apple nu este responsabil pentru soluționarea oricăror revendicări ale dvs. sau ale unei terțe părți referitoare la software-ul Sourced iTunes sau deținerea și / sau utilizarea dvs. de software-ul iTunes Sourced, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) răspunderea produsului creanțe; (ii) orice afirmație conform căreia software-ul cu sursă iTunes nu respectă orice cerință legală sau de reglementare aplicabilă; și (iii) cererile care decurg din protecția consumatorilor sau legislație similară; și toate aceste reclamații sunt guvernate exclusiv de prezentul acord și de orice lege aplicabilă Logo Maker ca furnizor de software. Recunoașteți că, în cazul în care orice terță parte susține că software-ul cu sursă iTunes sau deținerea și utilizarea dvs. de acel software cu sursă iTunes încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților, Logo Maker, nu Apple, va fi singurul responsabil pentru anchetă , apărarea, soluționarea și descărcarea oricărei astfel de cereri de încălcare a proprietății intelectuale în măsura cerută de prezentul acord. Dumneavoastră și Logo Maker recunoașteți și sunteți de acord că Apple și filialele Apple sunt terți beneficiari ai acestui Acord în ceea ce privește licența dvs. pentru software-ul Sourced iTunes și că, după acceptarea termenilor și condițiilor acestui Acord, Apple va aveți dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare prezentul Acord în ceea ce privește licența dvs. pentru software-ul iTunes-Sourced împotriva dvs. ca beneficiar terț al acestuia.

6. Drepturile noastre de proprietate

Aplicația conține materiale deținute sau licențiate de Logo Maker („Logo Maker IP”). Logo Maker IP poate fi protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, secret comercial și alte legi, iar între dvs. și Logo Maker, Logo Maker deține și păstrează toate drepturile asupra Logo Maker IP. Nu veți elimina, modifica sau ascunde orice drept de autor, marcă comercială, marcă de serviciu sau alte notificări privind drepturile de proprietate încorporate în sau care însoțesc aplicația și nu veți reproduce, modifica, adapta, pregăti lucrări derivate pe baza, efectua, afișa, publica, distribuie, transmite, difuzează, vinde, licențiază sau exploatează în alt mod aplicația. Numele și siglele Logo Maker sunt mărci comerciale ale Logo Maker și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în totalitate sau parțial, fără permisiunea prealabilă scrisă a Logo Maker. În plus, toate anteturile de pagină, grafica personalizată, pictogramele butoanelor și scripturile sunt mărci de servicii, mărci comerciale și / sau rochii comerciale ale Logo Maker și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în totalitate sau parțial, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Logo Producător. Puteți alege sau vă putem invita să trimiteți comentarii sau idei despre aplicație, inclusiv fără a se limita la modul de îmbunătățire a aplicației sau a produselor noastre („Idei”). Prin trimiterea oricărei Idei, sunteți de acord că divulgarea dvs. este gratuită, nesolicitată și fără restricții și nu va plasa Logo Maker sub nicio obligație fiduciară sau de altă natură și că suntem liberi să folosim Ideea fără nicio compensație suplimentară pentru dvs. și / sau dezvăluie Ideea în mod neconfidențial sau altfel oricui. În plus, recunoașteți că, prin acceptarea trimiterii dvs., Logo Maker nu renunță la niciun drept de a utiliza idei similare sau conexe cunoscute anterior de Logo Maker sau dezvoltate de angajații săi sau obținute din alte surse decât dvs.

7. Confidențialitate

Ne pasă de confidențialitatea utilizatorilor noștri. Înțelegeți că, prin utilizarea aplicației, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. de identificare personală și a datelor agregate, așa cum este prevăzut în Politica noastră de confidențialitate, și pentru ca informațiile dvs. de identificare personală să fie colectate, utilizate, transferate și prelucrate în Singapore.

8. Securitate

Logo Maker se preocupă de integritatea și securitatea informațiilor dvs. personale. Cu toate acestea, nu putem garanta că terții neautorizați nu vor putea niciodată să învingă măsurile noastre de securitate sau să folosească informațiile dvs. personale în scopuri necorespunzătoare. Recunoașteți că furnizați informațiile dvs. personale pe propriul risc.

9. Link terță parte

Aplicația poate conține linkuri către site-uri web terțe părți, agenți de publicitate, servicii, oferte speciale sau alte evenimente sau activități care nu sunt deținute sau controlate de Logo Maker. Logo Maker nu aprobă și nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri, informații, materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți. Dacă accesați un site web terță parte din aplicație, faceți acest lucru pe propria răspundere și înțelegeți că acest Acord și politica de confidențialitate a Logo Maker nu se aplică utilizării de către dvs. a acestor site-uri. Exonerați în mod expres Logo Maker de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a oricărui site web, serviciu sau conținut terță parte. În plus, relațiile dvs. cu participarea la promoții ale agenților de publicitate găsiți în aplicație, inclusiv plata și livrarea de bunuri, precum și orice alte condiții (cum ar fi garanțiile) sunt doar între dvs. și acești agenți de publicitate. Sunteți de acord că Logo Maker nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună de orice fel legată de relațiile dvs. cu acești agenți de publicitate.

10. Indemnizație

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensiv Logo Maker și filialele sale, agenții, licențiatorii, managerii și alte companii afiliate, precum și angajații acestora, contractanții, agenții, ofițerii și directorii, de la și împotriva oricăror cereri, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocatului) care decurg din: (i) utilizarea și accesul dvs. la aplicație, inclusiv orice date sau conținut transmis sau primit de dvs.; (ii) încălcarea de către dvs. a oricărui termen al prezentului acord, inclusiv, fără limitare, încălcarea oricăreia dintre declarațiile și garanțiile de mai sus; (iii) încălcarea de către dvs. a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv fără limitare orice drept de confidențialitate sau drepturi de proprietate intelectuală; (iv) încălcarea de către dvs. a oricărei legi, reguli sau reglementări aplicabile; (v) orice cerere de despăgubire care apare ca urmare a oricărui conținut al utilizatorului, inclusiv fără limitare orice conținut al utilizatorului sau orice altceva creat, stocat, partajat sau trimis prin intermediul contului dvs.; sau (vi) accesul și utilizarea oricărei alte părți a aplicației cu numele dvs. de utilizator unic, parola sau alt cod de securitate adecvat.

11. Fără garanție

APLICAȚIA ESTE FURNIZATĂ PE BAZA „CA ATARE” ȘI „CÂT ESTE DISPONIBILĂ”. UTILIZAREA APLICAȚIEI ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, APLICAȚIA ESTE FURNIZATĂ FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN TIP, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANZABILITATE, ADECVĂ PENTRU UN PERSPECTUL NECONFORM. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, FIE ORALĂ, FIE SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA LOGO MAKER SAU PRIN APLICAȚIE, NU VA CREA NICI O GARANȚIE NECESATĂ EXPRES AICI. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI PRECEDENT, LOGO MAKER, FILIALELE LUI, AFILIAȚII SAU, ȘI LICENȚIORII SAI NU GARANTĂ CĂ CONȚINUTUL ESTE ACURAT, DE ÎNCREDERE SAU CORECT; APLICAȚIA VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ; APLICAȚIA VA FI DISPONIBILĂ ÎN ORICE TIMP PARTICULAR SAU LOCALIZARE, NEINTRERUPTĂ SAU SIGURĂ; ACEASCĂ DEFECȚII SAU ERORI VOR FI CORECTATE; SAU APLICAȚIA ESTE FĂRĂ DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DAUNĂTOARE. ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT SAU OBȚINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA APLICAȚIEI ESTE DESCĂRCAT LA RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI VĂ FIȚI UNIC RESPONSABIL PENTRU ORICE DOMANIE SISTEMULUI DE COMPUTER SAU DISPOZITIVUL MOBIL SAU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DE LA ASA DESCĂRCAT SAU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ.

LOGO MAKER NU GARANTĂ, NU APROBĂ, GARANȚIA ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PRIN APLICAȚIA LOGO MAKER SAU ORICE SITE WEB sau SERVICIU HIPERLIGAT, ȘI LOGO MAKER NU VA FI ÎN NICI O PARTE MONITORAȚI ORICE TRANZACȚIE ÎNTRE VOI ȘI FURNIZORII TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII.

LEGEA FEDERALĂ, UNELE STATE, PROVINCII ȘI ALTE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE ANUMITELOR GARANȚII IMPLICITE, DE CE UNELE DIN LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICĂ.

12. Limitarea răspunderii

PÂNĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NICI ÎN NICI ÎNTREGI NU VA FI LOGOTER, AFILIAȚII SĂI, AGENTI, DIRECTORI, ANGAJAȚI, FURNIZORI SAU LICENȚIATORI RESPONSABILI PENTRU ORICE PUNERE INDIRECTĂ, PUNITIVĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, INCONVENȚIONALĂ, INCONVENȚIONALĂ, CONCLUENTĂ PIERDEREA PROFITURILOR, BUNA FĂCUTĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA, ACEASTA APLICAȚIE. NICI ÎN CIRCUMSTANȚE, LOGO MAKER-UL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DOMENIU, PIERDERE SAU VATAMARE REZULTATĂ DIN HACKING, TAMPERING SAU ALTE ACCESURI Neautorizate SAU UTILIZAREA APLICAȚIEI, A CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU A INFORMAȚIILOR CONȚINUTE DIN ACESTE.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, LOGO MAKER NU ASUMĂ NICI O RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (I) ERORI, ERORI SAU INEXACTITĂȚI DE CONȚINUT; (II) Vătămări personale sau daune materiale, de orice natură, care rezultă din accesul dvs. sau din utilizarea aplicației noastre; (III) ORICE ACCES NEAUTORIZAT LA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR NOSTRI SIGURI ȘI / SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE PĂSTRATE ÎN ACESTE; (IV) ORICE INTERRUPȚIE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIEI LA SAU DIN APLICAȚIE; (V) ORICE BUGURI, VIRUSI, CAI TROJANI SAU CELE CARE POATE FI TRANSMISE SAU PRIN APLICAREA NOSTRĂ DE ORICE TERȚ; (VI) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE SUPORTATE CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICĂRUL CONȚINUT PUBLICAT, EMAILIZAT, TRANSMIS, SAU DISPONIBIL ALTRU PRIN APLICAȚIE; ȘI / SAU (VII) CONȚINUTUL UTILIZATORULUI SAU CONDUITA DEFAMATORIE, OFENSIVĂ SAU ILEGALĂ A ORICĂREI TERȚ. RESPONSABILITATEA LOGO MAKER ȘI (DACĂ ESTE APLICABIL) RESPONSABILITATEA SUBSIDIARILOR, OFICIALILOR, DIRECTORILOR, CREATORILOR, ANGAJATILOR ȘI FURNIZORILOR LOGO MAKER ESTE LIMITATĂ LA 1 USD.

ACEASTA LIMITARE A SECȚIUNII DE RESPONSABILITATE SE APLICĂ DACĂ PRETINSA RESPONSABILITATE ESTE BAZATĂ PE CONTRACT, TORT, NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ORICE ALTE BAZE, CHIAR DACĂ LOGO MAKER A FOST AVIZAT DE POSSIBILITATEA ASPECTEI DAUNE. LIMITAREA DE RESPONSABILITATE ANTERIORĂ SE APLICĂ ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICȚIA APLICABILĂ.

UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, AȘA CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICĂ. ACEST ACORD ÎȚI OFERĂ DREPTURI JURIDICE SPECIFICE ȘI POȚI DEȚINE ȘI ALTE DREPTURI CARE VARĂ DE LA STAT LA STAT. DECLARAȚII DE RESPONSABILITATE, EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE ÎN CADRUL PREZENTULUI ACORD NU SE APLICĂ ÎN MĂSURA INTERZISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.

13. Legea aplicabilă, arbitrajul și renunțarea la procesul de acțiune colectivă / judecată.

A. Legea aplicabilă

Sunteți de acord că: (i) aplicația va fi considerată exclusiv bazată în Marea Britanie; și (ii) aplicația va fi considerată una pasivă care nu dă naștere unei jurisdicții personale asupra Logo Maker, fie specifică, fie generală, în alte jurisdicții decât Marea Britanie. Prezentul acord va fi guvernat de legile substanțiale interne ale Regatului Unit, fără respectarea principiilor sale de conflict de legi. Părțile recunosc că prezentul acord evidențiază o tranzacție care implică comerț interstatal.

B. Arbitraj

CITIȚI ACEASTA SECȚIUNE CU ATENȚIE PENTRU CE NECESITĂ PĂRȚILE SĂ ARBITREZE DISPUTELE LOR ȘI LIMITEAZĂ MODUL ÎN CARE PUTEȚI CĂUTA ELIBERARE DE LA LOGO MAKER. Orice litigiu care decurge din sau se referă la obiectul prezentului acord va fi soluționat definitiv prin arbitraj în Marea Britanie, utilizând limba engleză în conformitate cu regulile de arbitraj și procedurile de arbitraj judiciar și servicii de mediere, Inc. („JAMS”), apoi în efect, de către un arbitru comercial cu experiență substanțială în soluționarea litigiilor privind proprietatea intelectuală și contractele comerciale, care vor fi selectați din lista corespunzătoare a arbitrilor JAMS în conformitate cu Regulile și procedurile de arbitraj ale JAMS. în temeiul prezentului acord, va fi îndreptățit să primească rambursarea cheltuielilor sale rezonabile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, onorariilor martorilor experți și a tuturor celorlalte cheltuieli) suportate în legătură cu acesta. Hotărârea asupra hotărârii judecătorești astfel pronunțate poate fi introdusă într-o instanță care are jurisdicție sau cerere poate fi adresată unei astfel de instanțe pentru acceptarea judiciară a oricărei sentințe și a unui ordin de en forțare, după caz. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte va avea dreptul de a iniția o acțiune în fața unei instanțe de jurisdicție corespunzătoare pentru măsuri de despăgubire sau alte măsuri echitabile în așteptarea unei decizii finale a arbitrului. În toate scopurile prezentului acord, paritățile se conectează la jurisdicția exclusivă și la sediul instanțelor din Singapore. Utilizarea site-ului nu este autorizată în nicio jurisdicție care nu aplică toate prevederile Acordului, inclusiv fără limitare, această secțiune. Dvs. și Logo Maker sunteți de acord că orice cauză de acțiune care decurge din sau legată de aplicație (inclusiv, dar nu se limitează la, orice servicii furnizate sau puse la dispoziție în cadrul acesteia) sau prezentul acord trebuie să înceapă în termen de (1) an de la apariția cauzei acțiunii ; în caz contrar, o astfel de cauză de acțiune este interzisă permanent. În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori sau cu o parte externă, eliberați Logo Maker (și ofițerii, directorii, agenții, filialele, asocierile în participație, creatorii și angajații), de orice pretenții, cereri și daune (reale și în consecință) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau în vreun fel legate de astfel de dispute. Logo Maker încurajează utilizatorii să raporteze disputele de la utilizator la utilizator autorităților locale de aplicare a legii, postmaster general sau unei entități de mediere sau arbitraj certificate, după caz. Logo Maker, în beneficiul utilizatorilor, poate încerca să-i ajute pe utilizatori să rezolve disputele. Logo Maker face acest lucru la discreția exclusivă a LOGOMAKER, iar Logo Maker nu are nicio obligație de a rezolva disputele dintre utilizatori sau între utilizatori și părți externe. În măsura în care Logo Maker încearcă să soluționeze o dispută, Logo Maker o va face cu bună-credință bazându-se exclusiv pe politicile LOGOMAKER. Logo Maker nu va judeca cu privire la aspecte sau reclamații juridice.

C. Renunțarea la acțiunea colectivă / procesarea juriului

Conținutul Arcade este dedicat protejării securității informațiilor dvs., FĂRĂ FIE CĂ AȚI OBȚINUT SAU AȚI UTILIZAT APLICAȚIA PENTRU SCOPURI PERSONALE, COMERCIALE SAU ALTE, ESTE DE ACORD CA TOATE DISPUTELE ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI LOGO MAKER vor fi rezolvate prin ARBITRAJ INDIVIDUAL ȘI LEGATOR ȘI LOGO MAKER RENUNȚĂ PRIN DECIZĂ RENUNȚĂ ÎNCERCAREA EXPRESĂ CU JURIU. PUTEȚI ADUCE RECLAMĂRI NUMAI PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ. NICI VOI, NICI TLOGO MAKER NU VOR PARTICIPA LA O ACȚIUNE DE CLASĂ SAU ARBITRAJ LA CLASĂ PENTRU ORICE REVENDICĂRI ACOPERITE DE ACEST ACORD. EȘTI DE ACORD SĂ NU PARTICIPAȚI LA RECLAMĂRILE ADUSE DE UN AVOCAT GENERAL PRIVAT SAU ÎNTR-O CAPACITATE REPREZENTANTĂ SAU RECLAMĂRI CONSOLIDATE CARE IMPLICĂ CONTUL ALTEI PERSOANE.

14. General

A. Cesiune

Prezentul acord, precum și orice drepturi și licențe acordate în temeiul acestuia, nu pot fi transferate sau atribuite de dvs., dar pot fi atribuite de Logo Maker fără restricții. Orice încercare de transfer sau cesiune care încalcă prezentul regulament va fi nulă și neavenită.

Ce s-ar întâmpla dacă Content Arcade îmi închide contul?

În cazul în care Content Arcade vă închide contul din cauza încălcării Termenilor și condițiilor, atunci ne puteți contacta dacă doriți să solicitați ștergerea datelor dvs. Administratorii noștri vor examina astfel de cereri, în conformitate cu obligațiile noastre legale.

B. Proceduri de notificare și modificări la acord

Logo Maker vă poate oferi notificări, indiferent dacă aceste notificări sunt cerute de lege sau sunt în scopuri de marketing sau în alte scopuri comerciale, către dvs. prin notificare prin e-mail, notificare scrisă sau pe suport de hârtie sau prin postarea unei astfel de notificări pe site-ul nostru, așa cum este stabilit de Logo Producător la propria noastră discreție. Logo Maker își rezervă dreptul de a determina forma și mijloacele de a furniza notificări Utilizatorilor noștri, cu condiția să puteți renunța la anumite mijloace de notificare, așa cum este descris în prezentul Acord. Logo Maker nu este responsabil pentru filtrarea automată pe care dvs. sau furnizorul dvs. de rețea le puteți aplica notificărilor prin e-mail pe care le trimitem la adresa de e-mail pe care ne-o furnizați. Logo Maker poate, la propria sa discreție, să modifice sau să actualizeze periodic acest Acord, deci ar trebui să revizuiți periodic această pagină. Când schimbăm acordul într-un mod semnificativ, vom actualiza data „ultima modificare” din partea de jos a acestei pagini. Utilizarea în continuare a aplicației după o astfel de modificare constituie acceptarea noilor Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni sau cu vreunul dintre Termenii de utilizare viitori, nu utilizați sau nu accesați (sau continuați să accesați) aplicația.

C. Întregul acord / separabilitate

Acest acord, împreună cu orice modificări și orice acorduri suplimentare pe care le puteți încheia cu Logo Maker în legătură cu aplicația, vor constitui întregul acord dintre dvs. și Logo Maker cu privire la aplicație. În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este considerată invalidă de către o instanță de jurisdicție competentă, invaliditatea unei astfel de dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale prezentului acord, care vor rămâne în vigoare și efect, cu excepția cazului în care nu se poate aplica din renunțarea universală la acțiunea colectivă / procesul de jurizare, întregul acord de arbitraj nu va fi aplicabil.

D. Fără renunțare

Nicio renunțare la niciun termen al prezentului acord nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau la orice alt termen, iar eșecul LOGOMAKER de a afirma vreun drept sau prevedere în temeiul prezentului acord nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere.

E. Contact

Vă rugăm să ne contactați [email protected] pentru orice întrebări referitoare la acest acord. Acest acord a fost modificat ultima dată pe 19.09.18.

Politica de Confidențialitate

Bine ați venit la Content Arcade, furnizorul site-ului web și al aplicației mobile LOGO MAKER („Logo Maker”, „noi” sau „noi”). Logo Maker se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează aplicația noastră („dumneavoastră” sau „Utilizatori”). Această politică de confidențialitate se aplică site-ului nostru web www.contentarcade.com și aplicației mobile Logo Maker pentru dispozitive mobile iPhone, Android sau Windows (colectiv, „Aplicația Logo Maker” sau „Aplicația” noastră). Această politică de confidențialitate se aplică numai practicilor companiilor pe care le deținem, le controlăm sau cu care suntem uniți sub control comun. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului nostru, declarați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu colectarea, stocarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

1. INFORMAȚII pe care le colectăm

În general. Colectăm informații personale de la utilizatorii noștri pentru a vă oferi o experiență personalizată, utilă și eficientă. Categoriile de informații pe care le colectăm pot include:

Informațiile pe care le furnizați. Putem colecta și stoca informațiile personale pe care le introduceți în Serviciul nostru sau ne furnizați în alt mod, inclusiv numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, numele de utilizator și parola. Pentru a vă crea Logo Maker, aplicația vă accesează videoclipurile și biblioteca muzicală stocate pe dispozitivul dvs. mobil, pe site-urile terțe unde sunt stocate sau în alte locuri în care pot fi stocate. De asemenea, putem colecta orice comunicare între utilizare și Logo Maker, precum și orice informații pe care le furnizați dacă luați parte la orice caracteristici interactive ale aplicației (de exemplu, jocuri, concursuri, promoții, sondaje etc.). Conținut utilizator. Colectăm informațiile dvs. personale conținute în orice conținut de utilizator pe care îl creați, partajați, stocați sau trimiteți aplicației, care poate include fișiere video sau alte imagini, lucrări muzicale, înregistrări sonore, narațiuni, comentarii scrise de pe forum, informații, date, text, scripturi , grafică și caracteristici interactive generate, furnizate sau făcute altfel accesibile de Logo Maker. Informații pe care le primim de pe site-urile de rețele sociale. Când interacționați cu site-ul nostru prin intermediul diverselor rețele sociale, cum ar fi atunci când vă conectați și partajați prin Facebook, Instagram și altele, este posibil să primim informații din rețeaua socială, inclusiv informații despre profil, poză de profil, sex, nume de utilizator, ID de utilizator asociat cu contul dvs. de social media, intervalul de vârstă, limba, țara, lista de prieteni și orice alte informații pe care le permiteți rețelei sociale să le partajați cu terți. Datele pe care le primim depind de setările dvs. de confidențialitate cu rețeaua socială. Ar trebui să revizuiți întotdeauna și, dacă este necesar, să vă ajustați setările de confidențialitate pe site-uri și servicii terțe, înainte de a le conecta sau de a le conecta la site-ul sau Serviciul nostru. Informații despre alții. Cu permisiunea dvs., Logo Maker vă poate accesa lista de contacte disponibilă pe dispozitivul dvs. mobil pentru a partaja creațiile dvs. Logo Maker sau pentru a vă invita prietenii și contactele să se conecteze cu Serviciul nostru. De asemenea, putem colecta informații despre alții dacă utilizați Serviciul nostru pentru a încărca, distribui și / sau distribui conținut de utilizator care conține informații despre alții, inclusiv numele, imaginea și informațiile de contact online ale acestora. Metadate. Logo Maker colectează metadatele asociate conținutului utilizatorului. Metadatele constau în mod obișnuit în cum, când, unde și de către cine a fost colectată o parte din conținutul utilizatorului și cum a fost formatat respectivul conținut. Utilizatorii pot adăuga sau pot fi adăugat metadate adăugate la conținutul utilizatorului, inclusiv cuvinte cheie postate cu o fotografie sau un videoclip, inclusiv nume, informații geografice, comentarii sau alte date. Acest lucru face ca datele dvs. să fie mai căutabile și mai interactive. Cu toate acestea, metadatele pot fi accesibile altora dacă partajați conținutul utilizatorului cu alte persoane sau pe site-uri de socializare terțe.

Folosim aceste informații pentru a opera, întreține și furniza caracteristicile și funcționalitatea aplicației, precum și pentru a comunica direct cu dvs., cum ar fi să vă trimitem mesaje de e-mail și notificări push și să vă permit să partajați creațiile dvs. pe Aplicați-vă cu contactele sau site-urile de socializare. De asemenea, vă putem trimite e-mailuri sau mesaje referitoare la servicii (de exemplu, verificarea contului, confirmarea comenzii, modificarea sau actualizarea caracteristicilor aplicației, notificări tehnice și de securitate). Pentru mai multe informații despre preferințele dvs. de comunicare, consultați „Opțiunile dvs. cu privire la informațiile dvs.” de mai jos.

Utilizarea cookie-urilor și a altei tehnologii pentru a colecta informații.

Colectăm automat anumite tipuri de informații de utilizare atunci când vizitați site-ul nostru web sau utilizați Serviciul nostru. Când vizitați aplicația, putem trimite unul sau mai multe cookie-uri - un mic fișier text care conține un șir de caractere alfanumerice - către computerul dvs., care vă identifică în mod unic browserul și ne permite să vă ajutăm să vă conectați mai rapid și să vă îmbunătățim navigarea prin site. Un cookie poate, de asemenea, să ne transmită informații despre modul în care utilizați aplicația (de exemplu, paginile pe care le vedeți, linkurile pe care faceți clic, frecvența cu care accesați aplicația și alte acțiuni pe care le întreprindeți asupra aplicației) și ne permite să urmărim utilizarea aplicației în timp. Este posibil să colectăm informații despre fișierele jurnal din browserul sau dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când accesați aplicația. Informațiile despre fișierul jurnal pot include informații anonime, cum ar fi solicitarea dvs. web, adresa Internet Protocol („IP”), tipul de browser, informații despre dispozitivul dvs. mobil, pagini de trimitere / ieșire și adrese URL, numărul de clicuri și modul în care interacționați cu linkurile din aplicație , nume de domenii, pagini de destinație, pagini vizualizate și alte astfel de informații. Putem folosi gif-uri clare (cunoscute și sub numele de balize web) care sunt utilizate pentru a urmări în mod anonim modelele de utilizare online ale utilizatorilor noștri. În plus, putem folosi și gif-uri clare în e-mailurile bazate pe HTML trimise utilizatorilor noștri pentru a urmări ce e-mailuri sunt deschise și ce linkuri fac clic de către destinatari. Informațiile permit raportarea și îmbunătățirea mai precisă a aplicației. De asemenea, putem colecta date analitice sau putem utiliza instrumente de analiză terță parte , pentru a ne ajuta să măsurăm traficul și tendințele de utilizare pentru aplicație. Aceste instrumente colectează informații trimise de browserul sau dispozitivul dvs. mobil, inclusiv paginile pe care le vizitați, utilizarea de către dvs. a aplicațiilor de la terți și alte informații care vă ajută în analiza și îmbunătățirea aplicației.

Când accesați aplicația noastră prin sau prin intermediul unui dispozitiv mobil, este posibil să primim sau să colectăm și să stocăm un număr unic de identificare asociat dispozitivului dvs. („ID dispozitiv”), operatorul de telefonie mobilă, tipul și producătorul dispozitivului, numărul de telefon și, în funcție de setările dispozitivului mobil, datele dvs. de localizare geografică, inclusiv coordonatele GPS (de exemplu, latitudine și / sau longitudine) sau informații similare cu privire la locația dispozitivului dvs. mobil.

Folosim sau putem folosi datele colectate prin cookie-uri, fișier jurnal, identificatori de dispozitiv, date de locație și informații clare despre gifuri pentru: (a) să ne amintim de informații, astfel încât să nu fie nevoie să le reintroduceți în timpul vizitei dvs. sau data viitoare când o vizitați Site-ul; (b) furnizează conținut și informații personalizate, personalizate, inclusiv publicitate; (c) furnizăm și monitorizăm eficacitatea Serviciului nostru; (d) monitorizează valorile agregate, cum ar fi numărul total de vizitatori, traficul, utilizarea și tiparele demografice de pe site-ul nostru web și Serviciul nostru; (e) diagnostica sau remediază problemele tehnologice; și (f) altfel să planificăm și să ne îmbunătățim serviciile.

2. ÎMPĂRTĂȚIREA INFORMAȚIILOR PERSONALE CU TERȚE

Putem partaja informațiile dvs. personale în cazurile descrise mai jos. Pentru informații suplimentare despre alegerile dvs. cu privire la informațiile dvs., consultați secțiunea „Alegerile dvs. cu privire la informațiile dvs.” de mai jos.

De asemenea, putem partaja informațiile dvs. personale cu:

Alte companii deținute sau aflate în proprietate comună ca Logo Maker, care include și filialele noastre (de exemplu, orice organizație pe care o deținem sau controlăm) sau compania noastră holding finală (de exemplu, orice organizație care ne deține sau controlează) și orice filiale pe care le deține. Aceste companii vor utiliza informațiile dvs. personale în același mod ca și noi în conformitate cu această politică;

Vânzători terți, consultanți și alți furnizori de servicii care prestează servicii în numele nostru, pentru a-și desfășura activitatea pentru noi, care pot include identificarea și difuzarea de reclame vizate, conținutul sau îndeplinirea serviciilor sau furnizarea de servicii de analiză; Partenerii noștri de afaceri care vă oferă un serviciu împreună cu noi, de exemplu, atunci când desfășurați un concurs sau o promoție co-sponsorizată;

Terțe părți despre care credem că vă pot oferi produse sau servicii de care vă puteți bucura;

Terțe părți la cererea dvs. De exemplu, este posibil să aveți opțiunea de a partaja logo-urile dvs. Logo Maker cu prietenii dvs. prin e-mail, SMS sau diferite site-uri de socializare;

Publicul la cererea dvs. Dacă interacționați cu site-ul sau aplicația noastră pe rețelele de socializare, de exemplu prin etichetarea videoclipurilor dvs. #LOGOMAKER pe Instagram, acea parte a conținutului utilizatorului va fi legată de Logo Maker de pe site-ul nostru sau a profilurilor din rețelele sociale și Logo Maker poate afișa public conținutul dvs. de utilizator ;

Alte părți în legătură cu orice tranzacție a companiei, cum ar fi fuziunea, vânzarea activelor sau acțiunilor companiei, reorganizarea, finanțarea, schimbarea controlului sau achiziționarea întregii sau a unei părți din afacerea noastră de către o altă companie sau terță parte sau în caz de faliment sau proceduri conexe sau similare; și terțe părți, după cum li se cere să (i) îndeplinească orice lege aplicabilă, regulament, citație / ordin judecătoresc, proces legal sau altă cerere guvernamentală, (ii) să ne aplice Acordul privind condițiile de utilizare, inclusiv investigarea potențialelor încălcări ale acestora, (iii) să investigheze și ne apărăm împotriva oricăror reclamații sau acuzații ale unor terți, (iv) protejăm împotriva prejudiciului adus drepturilor, proprietății sau siguranței Logo Maker, a utilizatorilor săi sau a publicului, după cum este cerut sau permis de lege și (v) detectăm, prevenim sau abordăm în alt mod (inclusiv frauda sau urmărirea), probleme de securitate sau tehnice.

Putem, de asemenea, să împărtășim informații cu alții într-o formă agregată și anonimă care nu vă identifică în mod rezonabil în mod direct ca persoană fizică.

3. ALEGERILE DVS. PRIVIND INFORMAȚIILE DVS.

Comunicări de marketing. Dacă nu doriți să primiți e-mailuri promoționale, puteți face clic pe butonul „dezabonați-vă” din comunicările prin e-mail promoționale. Rețineți că nu aveți permisiunea de a vă dezabona sau de a renunța la mesajele non-promoționale referitoare la contul dvs., cum ar fi verificarea contului, parola sau cereri de număr de zonă locală, confirmări de comandă, modificări sau actualizări ale caracteristicilor aplicației sau notificări tehnice și de securitate.

Publicitate online. Putem permite rețelelor de publicitate online ale unor terțe părți să colecteze informații despre utilizarea site-ului nostru de-a lungul timpului, astfel încât acestea să poată reda sau afișa reclame care pot fi relevante pentru interesele dvs. în aplicația noastră, precum și pe alte site-uri web sau aplicații. De obicei, informațiile pe care le partajăm sunt furnizate prin cookie-uri sau tehnologii similare de urmărire. Singura modalitate de a „renunța” complet la colectarea oricăror informații prin intermediul cookie-urilor sau a altei tehnologii de urmărire este de a gestiona activ setările de pe browserul dvs. sau de pe dispozitivul mobil. Vă rugăm să consultați informațiile tehnice ale browserului sau dispozitivului mobil pentru instrucțiuni despre cum să ștergeți și dezactivați cookie-urile și alte instrumente de urmărire / înregistrare. (Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, gifuri clare / semnalizatoare web și tehnologii conexe, vă recomandăm să accesați http://www.allaboutcookies.org și / sau resursele online ale Network Advertising Initiative , la http://www.networkadvertising.org). În funcție de dispozitivul dvs. mobil, este posibil să nu puteți controla tehnologiile de urmărire prin setări.

Păstrarea datelor: vă vom păstra informațiile atât timp cât contul dvs. este activ sau este necesar pentru a vă oferi servicii. După închiderea sau dezactivarea contului dvs., Logo Maker poate păstra informații (inclusiv conținutul utilizatorului) pentru o perioadă rezonabilă din punct de vedere comercial din motive de backup, arhivare și / sau audit. Vă rugăm să ne contactați la [email protected] dacă doriți să vă ștergeți contul. Rețineți că nu vom putea șterge niciun conținut pe care l-ați partajat cu alții sau cu site-urile de socializare.

4. SIGURANȚA ȘI DEPOZITAREA INFORMAȚIILOR

Logo Maker se preocupă de securitatea informațiilor dvs. și folosește garanții fizice, administrative și tehnologice rezonabile din punct de vedere comercial pentru a păstra integritatea și securitatea tuturor informațiilor pe care le colectăm și pe care le partajăm cu furnizorii noștri de servicii. Cu toate acestea, niciun sistem de securitate nu este impenetrabil și nu putem garanta 100% securitatea sistemelor noastre. În cazul în care orice informație aflată sub controlul nostru este compromisă ca urmare a unei încălcări a securității, vom lua măsuri rezonabile pentru a investiga situația și, după caz, vom notifica acele persoane ale căror informații ar fi putut fi compromise și vom lua alte măsuri, în conformitate cu orice legi și reglementări aplicabile. Informațiile dvs. colectate prin intermediul aplicației pot fi stocate și procesate în Singapore sau în orice altă țară în care Logo Maker sau filialele sale, afiliații sau furnizorii de servicii întrețin facilități. Dacă vă aflați în Uniunea Europeană sau în alte regiuni cu legi care reglementează colectarea și utilizarea datelor care pot diferi de legislația Regatului Unit, vă rugăm să rețineți că putem transfera informații, inclusiv informații personale, către o țară și jurisdicție care nu are aceeași protecție a datelor legile ca jurisdicție și sunteți de acord cu transferul de informații în Marea Britanie sau în orice altă țară în care Compania sau părinții acesteia, filialele, afiliații sau furnizorii de servicii întrețin facilități și utilizarea și divulgarea informațiilor despre dvs., așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

5. PERSOANE CU VÂRSTA DE 13 ANI

Logo Maker nu colectează sau solicită cu bună știință nici o informație de la nimeni sub vârsta de 13 ani și nu permite acestor persoane să se înregistreze cu bună știință pentru aplicație. Aplicația și conținutul acesteia nu se adresează copiilor cu vârsta sub 13 ani. În cazul în care aflăm că am colectat informații personale de la un copil sub 13 ani fără acordul părinților, vom șterge aceste informații cât mai repede posibil. Dacă credeți că s-ar putea să avem informații colectate de la un copil sub 13 ani, vă rugăm să ne contactați la [email protected]

6. LEGĂTURI LA SITE-URILE TERȚE

Aplicațiile pot conține linkuri către și de la site-uri web ale unor terți ale partenerilor noștri de afaceri, agenților de publicitate și ale site-urilor de socializare. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile politici de confidențialitate și că nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru politicile lor. Vă rugăm să verificați politicile individuale înainte de a trimite informații pe site-urile respective.

7. ACTUALIZĂRI LA ACEASTA POLITICĂ

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această politică. Dacă facem modificări la această politică, vom schimba data „Ultima revizuire” de mai jos și vom posta politica actualizată pe această pagină.

8. CONTACT CU NOI

438, Streatham High Road Londra, Marea Britanie. SW16 3PX

Dacă aveți întrebări despre această politică, vă rugăm să ne contactați la [email protected]

9. DATA ULTIMEI REVIZII

Această politică a fost revizuită ultima dată și a intrat în vigoare începând cu 21 august 2019