WARUNKI KORZYSTANIA

Zdecydowanie potwierdzamy, że korzystasz z naszych aplikacji, instalując i używając aplikacji, zgadzasz się z Regulaminem.

Podstawowe warunki

LOGO MAKER oferuje aplikację do tworzenia własnych spersonalizowanych logo, ikon, a także umożliwia dodawanie niestandardowych projektów.

 1. Będziesz odpowiedzialny za każdą czynność, która ma miejsce w Twoim profilu użytkownika.
 2. Jesteś odpowiedzialny za ochronę każdego hasła, którego możesz użyć w celu uzyskania dostępu do tej aplikacji.
 3. Niedozwolone jest znęcanie się, nękanie, groźby, podszywanie się pod inne osoby lub zastraszanie.
 4. Ta aplikacja nie powinna być używana do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub nielicencjonowanych celów. Jeśli jesteś użytkownikiem międzynarodowym, obowiązują Cię lokalne przepisy dotyczące cyberprzestrzeni dotyczące używania, dystrybucji treści i powinieneś przestrzegać zasad postępowania online.
 5. Za wszystkie informacje, tekst, dane, pseudonim, zdjęcia, obrazy, wyświetlanie i posty ponosisz wyłączną i główną odpowiedzialność.
 6. Nie powinieneś używać zawartości żadnej innej aplikacji i sugeruje, że jest ona powiązana z tą aplikacją.
 7. Żadna niechciana lub nielegalna reklama, promocje, spam, listy kanałów, systemy piramidowe lub jakiekolwiek inne wnioski nie mogą być przesyłane, publikowane ani wysyłane pocztą elektroniczną, przekazywane dalej ani w inny sposób udostępniane jakiemukolwiek Użytkownikowi.
 8. Nie należy zmieniać ani przerywać działania serwera aplikacji Logo Maker ani kanałów kontrolnych, takich jak przenoszenie wirusów, błędów i innych form szkód wyrządzonych lokalnie, oficjalnie, w kraju lub za granicą.
 9. Podczas korzystania z aplikacji nie należy celowo ani nieumyślnie naruszać żadnych przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub obcego. Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje anulowanie konta aplikacji. Korzystając z tej aplikacji, zgadzasz się z postanowieniem, że Logo Maker nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w aplikacji przez użytkownika.

Ogólne warunki

 1. W dowolnym momencie iz dowolnego powodu zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub anulowania naszych usług bez powiadomienia.
 2. LOGO MAKER zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty Regulaminu w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z tej aplikacji będzie oznaczało zgodę na takie poprawki lub zmiany.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, kto wyda realistyczny werdykt. Decyzja o istotnej zmianie zostanie podjęta według naszego wyłącznego uznania, w słusznej sprawie, w drodze rozsądnego werdyktu.
 4. Nie mamy obowiązku usuwania materiałów lub kont zawierających materiały, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, zniesławiające i groźne.
 5. Warunkiem korzystania z tej aplikacji jest zaakceptowanie przez LOGO MAKER prawa do zbiorowego posiadania, używania i publikowania danych zebranych od użytkowników tej aplikacji.
 6. Mamy prawo odzyskać nazwy użytkownika, które są objęte roszczeniami prawnymi lub znakami towarowymi i należą do innych firm lub osób fizycznych.

Zrzeczenie się

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tej usługi. W przypadku tej usługi nie są oferowane żadne gwarancje. Ta usługa jest oferowana na zasadzie JAK DOSTĘPNE. Nie można wysuwać żadnych roszczeń co do sposobu, w jaki działa lub nienaruszania.

Zgadzasz się nie używać tej aplikacji do:

 1. Udostępniać wszelkie materiały, które są nielegalne, szkodliwe, obraźliwe, obraźliwe, denerwujące lub w inny sposób niedopuszczalne, poprzez udostępnianie linków lub wysyłanie wiadomości;
 2. Udostępniać wszelkie treści, które naruszają treści chronione prawem autorskim lub zachęcają do naruszania praw własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych lub innych wartości niematerialnych, poprzez przekazywanie, udostępnianie linków lub wysyłanie w inny sposób;
 3. Udostępniać niecertyfikowane lub spontaniczne treści promocyjne, spam, piramidy lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane materiały, udostępniając linki lub wysyłając pocztę;
 4. Fałszywe reprezentowanie jakiejkolwiek innej osoby lub firmy i / lub naśladowanie jakiejkolwiek osoby lub firmy, w tym urzędników LOGO MAKER.
 5. Nie zgadzaj się z procedurami lub przeciwstawiaj się wymaganiom, zasadom lub wytycznym związanym z tą aplikacją.

Treści dyskryminujące i kontrowersyjne

Nigdy nie zamierzamy ranić uczuć żadnej konkretnej grupy etnicznej, religijnej, seksualnej lub innej poprzez udostępnianie dyskryminujących i kontrowersyjnych treści. Mamy ścisłą politykę dotyczącą treści, a każda informacja przechodzi przez kontrolę. Treści dostępne w aplikacji Logo Maker w żaden sposób nie mają na celu obrażania nastrojów. Nie wspieramy ani nie dostarczamy treści, które są antysematyczne lub skierowane przeciwko żadnej konkretnej grupie etniczno-religijnej. Treści oferowane przez naszą aplikację nie dyskryminują ani nie wywołują kontrowersji ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, stereotypy seksualne, status transpłciowy, wiek, status chronionego weterana, informacje genetyczne lub inne mające zastosowanie cechy prawnie chronione.

Treść w tej aplikacji

Treść w tej aplikacji została stworzona przez profesjonalny zespół i nie zamierza kopiować niczyich materiałów chronionych prawami autorskimi. Wszystkie treści dostępne w Logo Maker należą do jego twórców i licencjodawców.

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby treści udostępniane w tej aplikacji nie naruszały obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednak nie zawsze jest do pomyślenia osiągnięcie takiego rezultatu.

W takich sytuacjach, nie będąc stronniczym w stosunku do jakichkolwiek praw użytkowników do egzekwowania ich praw, użytkownicy proszeni są o pierwsze zgłoszenie związanych z nimi skarg, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Jeśli którykolwiek z elementów naszych treści pasuje do materiału chronionego prawami autorskimi użytkownika, będzie to całkowicie niezamierzone. Jeśli uważasz, że nasze treści są zgodne z Twoimi materiałami chronionymi prawami autorskimi, możesz Skontaktuj się z nami i pokaż dowód, aby go usunąć.

Subskrypcje

Subskrypcje naszej aplikacji pozwalają subskrybentom na stałe lub regularne korzystanie z produktu przez określony czas.

Płatne subskrypcje rozpoczynają się w dniu otrzymania przez nas płatności.

Wszyscy użytkownicy muszą utrzymywać swoje subskrypcje, zapewniając terminowe regulowanie powtarzających się opłat. Każdy użytkownik, który tego nie zrobi, może napotkać przerwy w świadczeniu usług.

Warunki płatności za pośrednictwem Apple ID

Subskrybując naszą aplikację, użytkownicy mogą korzystać z Apple ID powiązanego z ich kontem App Store i postępować zgodnie z instrukcjami zakupu podanymi w tej aplikacji. Subskrybując naszą aplikację, użytkownicy potwierdzają i akceptują, że:

Wszystkie należne płatności obciążają konto Apple ID użytkownika;

Użytkownicy muszą anulować swoje subskrypcje co najmniej 24 godziny przed upływem bieżącego okresu. W przeciwnym razie subskrypcje zostaną automatycznie odnowione na taki sam okres;

Wszelkiego rodzaju opłaty lub płatności są pobierane w ciągu 24 godzin przed jego odnowieniem;

Użytkownicy mogą zarządzać lub anulować swoje subskrypcje w ustawieniach konta Apple App Store.

Warunki płatności za pośrednictwem Sklepu Play

Użytkownicy subskrybujący naszą aplikację mogą użyć swojego identyfikatora powiązanego z kontem Google Play Store i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakupić subskrypcje podane w tej aplikacji. Kupując subskrypcję naszej aplikacji, użytkownicy przestrzegają następujących warunków:

Opłaty za subskrypcję obciążają konto użytkownika w sklepie Google Play;

Po zakończeniu okresu próbnego płatności pobierane są automatycznie;

Subskrypcje są automatycznie odnawiane na tę samą płaszczyznę, jeśli użytkownicy nie anulują ich co najmniej 24 godziny przed wygaśnięciem aktualnych planów.

Wszelkie należne opłaty za odnowienie są naliczane w ciągu 24 godzin przed końcem bieżącej subskrypcji.

Użytkownicy mogą zarządzać lub anulować swoje subskrypcje w ustawieniach konta Google Play Store.

Polityka zwrotów

W przypadku App Store:
Nie zachowujemy żadnego prawa do zwrotu kosztów zakupów w aplikacji dokonanych w App Store. Kontakt z Apple to jedyny sposób otrzymania zwrotu kosztów zakupów w aplikacji. Zakupy w aplikacji są automatycznie odnawiane, gdy robisz to w App Store. W tym scenariuszu żadna kwota nie podlega zwrotowi. Użytkownicy aplikacji są odpowiedzialni za anulowanie przyszłego wznowienia w App Store.

W przypadku sklepu Google Play:
Możesz skontaktować się z twórcą aplikacji, aby zapytać o dokonany zakup w aplikacji, który nie działa prawidłowo lub minęło więcej niż 48 godzin od zakupu i chcesz otrzymać zwrot pieniędzy.
Możesz skontaktować się z witryną Google Play, jeśli kupiłeś aplikację lub dokonałeś zakupu w aplikacji w mniej niż 48 godzin.
Możesz uzyskać pomoc od Asystenta Google, możesz poprosić o anulowanie zamówienia lub zwrot pieniędzy.
Jeśli odinstalujesz płatną aplikację wkrótce po jej zainstalowaniu, możesz otrzymać automatyczny zwrot pieniędzy. Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy i będziesz musiał za nią ponownie zapłacić.

Prawo autorskie

Treść tej aplikacji, w tym obrazy, teksty i filmy, są chronione prawem autorskim i znakiem towarowym, więc używanie ich bez zgody będzie nielegalne. Z wyjątkiem treści przesłanych przez użytkowników, wszystkie dostępne materiały są własnością tej aplikacji. Warunki tej aplikacji nie dają nikomu prawa do używania nazwy aplikacji ani żadnych innych informacji, takich jak nazwa domeny, znaki towarowe, szablony i inne cechy wyróżniające. Mamy prawo wykorzystywać Twoje uwagi, opinie i zalecenia dotyczące tej aplikacji.