GEBRUIKSVOORWAARDEN

We erkennen ten zeerste dat u onze apps gebruikt, door de app te installeren en te gebruiken gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

Basisvoorwaarden

LOGO MAKER biedt een applicatie waarmee u uw eigen logo's en pictogrammen kunt ontwikkelen en het ook mogelijk maakt om uw eigen ontwerpen toe te voegen.

 1. U bent aansprakelijk voor elke activiteit die plaatsvindt binnen uw gebruikersprofiel.
 2. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van elk wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze app.
 3. Misbruik, intimidatie, bedreiging, nabootsing van identiteit of pesten is niet toegestaan.
 4. Deze app mag niet worden gebruikt voor onwettige of niet-gelicentieerde doeleinden. Als u een internationale gebruiker bent, bent u gebonden aan de lokale cyberwetten voor het gebruiken en verspreiden van inhoud en dient u zich te houden aan online gedrag.
 5. Alle informatie, tekst, gegevens, schermnaam, foto's, afbeeldingen, weergave en post zijn uw enige en primaire verantwoordelijkheid.
 6. U mag de inhoud van een andere app niet gebruiken en impliceert dat deze gerelateerd is aan deze app.
 7. Er mogen geen ongewenste of onwettige publiciteit, promoties, spammail, kanaallijsten, piramidesystemen of enig ander soort verzoek worden geüpload, gepost of per e-mail verzonden, doorgestuurd of anderszins toegankelijk gemaakt voor een Gebruiker.
 8. U mag de server of controlekanalen van de Logo Maker-app niet wijzigen of onderbreken, zoals de overdracht van virussen, bugs en enige andere vorm van schade die lokaal, statig, nationaal of internationaal wordt toegepast.
 9. U mag tijdens het gebruik van de app niet opzettelijk of onvrijwillig lokale, provinciale, nationale of buitenlandse wetten overtreden. Als u een van deze contracten schendt, wordt uw app-account geannuleerd. Door deze app te gebruiken, gaat u akkoord met de term dat Logo Maker niet verantwoordelijk is voor de inhoud die door de gebruiker op de app wordt geplaatst.

Algemene voorwaarden

 1. Op elk moment en om welke reden dan ook behouden we het recht voor om onze service zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.
 2. LOGO MAKER behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te herzien. Als u deze app blijft gebruiken, moet u deze revisies of wijzigingen goedkeuren.
 3. We behouden het recht voor om onze service af te wijzen voor iedereen met een realistisch oordeel. De materiële wijziging zal naar eigen goeddunken worden beslist, voor een goed doel door middel van een verstandig vonnis.
 4. We zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van materiaal of accounts die materiaal bevatten dat naar eigen goeddunken illegaal, respectloos, lasterlijk en bedreigend is.
 5. Dit is een voorwaarde voor uw gebruik van deze app dat u ermee instemt dat LOGO MAKER het recht heeft om de verzamelde gegevens van de gebruiker van deze app gezamenlijk te bezitten, te gebruiken en openbaar te maken.
 6. We hebben het recht om de gebruikersnamen op te halen die onder wettelijke claims of handelsmerken vallen en eigendom zijn van andere bedrijven of individuen.

Disclaimer

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze service. Bij deze service worden geen garanties geboden. Deze service wordt aangeboden op AS BESCHIKBAAR basis. Er kunnen geen claims worden ingediend over de manier waarop het presteert of niet-inbreuk maakt.

U gaat ermee akkoord deze app niet te gebruiken om:

 1. Al het materiaal toegankelijk maken dat illegaal, schadelijk, beledigend, beledigend, irritant of anderszins ondraaglijk is door het delen van links of anders mailen;
 2. Inhoud toegankelijk maken die in strijd is met auteursrechtelijk beschermde inhoud of de schending van intellectuele eigendomsrechten aanmoedigt, waaronder octrooien, handelsmerken of andere immateriële activa door middel van overdracht, het delen van links of anderszins mailen;
 3. Ongecertificeerde of spontane promotionele inhoud, spammail, piramidespelen of enig ander soort ongeautoriseerd materiaal beschikbaar stellen door het delen van links of mailing;
 4. Het valselijk vertegenwoordigen van een andere persoon of bedrijf en / of het imiteren van een persoon of bedrijf, inclusief LOGO MAKER-functionarissen.
 5. Het niet eens zijn met de procedures of de vereisten, het beleid of de richtlijnen die aan deze app zijn gekoppeld, trotseren.

Discriminerende en controversiële inhoud

Het is nooit onze bedoeling om de gevoelens van een bepaalde etnische, religieuze, seksuele en andere groep te kwetsen door discriminerende en controversiële inhoud te delen. We hebben een strikt beleid met betrekking tot de inhoud en elk stukje informatie wordt nauwkeurig onderzocht. De inhoud die beschikbaar is in de Logo Maker-applicatie is op geen enkele manier bedoeld om de gevoelens te beledigen. We ondersteunen of bieden geen inhoud die antisematisch is of gericht is tegen een bepaalde etnisch-religieuze groep. De inhoud die door onze applicatie wordt aangeboden, discrimineert niet en creëert geen controverse op basis van ras, religie, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele stereotypen, transgenderstatus, leeftijd, status als beschermde veteraan, genetische informatie , of andere toepasselijke wettelijk beschermde kenmerken.

Inhoud op deze applicatie

De inhoud van deze applicatie is gemaakt door een professioneel team en is niet van plan om het auteursrechtelijk beschermde materiaal van iemand te kopiëren. Alle inhoud die beschikbaar is op Logo Maker is eigendom van de makers en licentiegevers.

De eigenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze applicatie geen toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden schendt. Het is echter niet altijd denkbaar om een ​​dergelijk resultaat te bereiken.

In dergelijke scenario's, zonder vooringenomen te zijn ten aanzien van enige wettelijke rechten van gebruikers om hun rechten af ​​te dwingen, wordt gebruikers genereus verzocht om eerst gerelateerde klachten te melden via de contactgegevens in dit document. Als een van de elementen van onze inhoud overeenkomt met het auteursrechtelijk beschermde materiaal van de gebruiker, is dit volledig onbedoeld. Als u denkt dat onze inhoud overeenkomt met uw auteursrechtelijk beschermd materiaal, kunt u: Neem contact op en toon het bewijs om het te laten verwijderen.

Abonnementen

De abonnementen van onze app stellen de abonnees in staat om gedurende een bepaalde periode constant of regelmatig gebruik te maken van het product.

De betaalde abonnementen gaan in op de dag dat de betaling door ons is ontvangen.

Alle gebruikers moeten hun abonnement behouden door ervoor te zorgen dat ze de terugkerende kosten tijdig betalen. Elke gebruiker die dit niet doet, kan te maken krijgen met serviceonderbrekingen.

Factureringsvoorwaarden via Apple ID

Tijdens het abonneren op onze app kunnen de gebruikers de Apple ID gebruiken die is gekoppeld aan hun App Store-account en de aankoopinstructies volgen die in deze applicatie worden gegeven. Bij het abonneren op onze app erkennen en accepteren de gebruikers dat:

Alle verschuldigde betalingen worden in rekening gebracht op het Apple ID-account van de gebruiker;

De gebruikers moeten hun abonnementen minstens 24 uur voor het verstrijken van de huidige periode opzeggen. Anders worden de abonnementen automatisch verlengd voor dezelfde duur;

Alle soorten vergoedingen of betalingen worden binnen een periode van 24 uur vóór de verlenging in rekening gebracht;

De gebruikers kunnen hun abonnementen beheren of annuleren in de accountinstellingen van hun Apple App Store.

Factureringsvoorwaarden via Play Store

De gebruikers die zich abonneren op onze app, kunnen hun gekoppelde ID gebruiken voor het Google Play Store-account en de instructies volgen om de abonnementen in deze applicatie te kopen. Bij het kopen van een abonnement op onze app houden de gebruikers zich aan de volgende voorwaarden:

De abonnementsbetalingen worden in rekening gebracht op het Google Play Store-account van de gebruikers;

Na afloop van de proefperiode worden de betalingen automatisch in rekening gebracht;

De abonnementen worden automatisch verlengd voor dezelfde vlakte als de gebruikers ze niet minstens 24 uur voor het verstrijken van de huidige abonnementen annuleren.

Elke verschuldigde betaling voor de verlenging wordt in rekening gebracht binnen een periode van 24 uur vóór het einde van het huidige abonnement.

De gebruikers kunnen hun abonnementen beheren of annuleren in de instellingen van hun Google Play Store-account.

Restitutiebeleid

Voor App Store:
We behouden geen enkel recht op restitutie voor in-app aankopen gedaan in de App Store. Contact opnemen met Apple is de enige manier om restituties van in-app-aankopen te ontvangen. De in-app aankopen worden automatisch verlengd terwijl je ze doet met App Store. In dit scenario wordt geen bedrag gerestitueerd. Gebruikers van de app zijn verantwoordelijk voor het annuleren van de toekomstige hervatting in de App Store.

Voor Google Play Store:
U kunt contact opnemen met de ontwikkelaar van de app om te vragen naar de in-app-aankoop die u heeft gedaan, die niet goed werkt, of als uw aankoop meer dan 48 uur geleden is en u een terugbetaling wilt.
U kunt contact opnemen met de Google Play-website als u in minder dan 48 uur een app heeft gekocht of een in-app-aankoop heeft gedaan.
Je kunt hulp krijgen van de Google Assistent, je kunt een bestelling annuleren of een terugbetaling vragen.
Als u een betaalde app kort nadat u deze heeft geïnstalleerd, verwijdert, krijgt u mogelijk een automatische terugbetaling. Als u de app opnieuw wilt installeren, krijgt u geen restitutie en moet u er opnieuw voor betalen.

auteursrechten

De inhoud van deze app, inclusief afbeeldingen, teksten en video's, is auteursrechtelijk beschermd en handelsmerk, dus het is illegaal om ze zonder toestemming te gebruiken. Behalve de inhoud die door de gebruikers is geüpload, is al het beschikbare materiaal eigendom van deze app. De voorwaarden van deze app geven niemand het recht om de naam van de app of andere informatie zoals domeinnaam, handelsmerken, sjablonen en andere onderscheidende kenmerken te gebruiken. We hebben het recht om uw opmerkingen, feedback en aanbevelingen met betrekking tot deze app te gebruiken.