Adatvédelmi irányelvek

Üdvözöljük a Content Arcade-ban, a Logo Maker webhely és alkalmazás („Logo Maker”, „mi” vagy „mi”) szolgáltatójában. Ez az oldal elmagyarázza azokat a feltételeket, amelyekkel Ön a weboldalunkat, az alkalmazásszoftvert és a szolgáltatást használhatja böngészőjén vagy mobileszközén (együttesen az „Alkalmazásunkon”) keresztül. Az alkalmazás letöltésével, elérésével vagy használatával kijelöli, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási Feltételek („Megállapodás”) és az Ön Logó-készítőben meghatározott adatainak gyűjtése és felhasználása kötelezőek legyenek. alkalmazás adatvédelmi irányelvei. A Logo Maker fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa ezeket a feltételeket. Ez a megállapodás minden látogatóra, felhasználóra és másra vonatkozik, akik letöltik, hozzáférnek az alkalmazáshoz vagy használják az alkalmazást („Felhasználók”).

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A MEGÁLLAPODÁST, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette az egyes rendelkezéseket. EZ A MEGÁLLAPODÁS A VITÁK ELŐÍRÁSÁT KÖTELEZŐ BÍRÁLÓBAN TARTALMAZZA. MEGÁLLAPODIK, HOGY VITÁK ÖN KÖZÖTT ÉS A LOGO MAKER APP KÖTÖTT, EGYÉNI VÁLASZTÁSI MEGOLDÁSÁVAL FOGLALKOZIK, ÉS FOGADJA JOGÁT, HOGY RÉSZVÉTELRE VEGY EGY OSZTÁLYÚ AKCIÓS ÜGYVÉDBEN VAGY OSZTÁLYOS SZÉLESSÉGES VITÁRBAN.

1. Alkalmazásunk használata

A Logo Maker egy alkalmazást kínál az Ön számára, hogy személyes logókat hozzon létre egyedi szerkesztő összetevők segítségével, és ha úgy dönt, logók hozzáadásához / szerkesztéséhez kísérje a logókat („Logo Maker logók”).

A. Jogosultság

Az alkalmazást csak akkor használhatja, ha kötelező érvényű szerződést tud kötni a Logo Makerrel, és csak a jelen Megállapodásnak, valamint az összes vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvénynek, szabálynak és előírásnak megfelelően. A 13 éven aluliak számára az alkalmazás bármilyen használata vagy hozzáférése szigorúan tilos és megsérti ezt a megállapodást. Az alkalmazás nem áll rendelkezésre olyan felhasználók számára, akiket a Logo Maker korábban eltávolított az alkalmazásból.

B. Logo Maker App

A jelen Szerződés feltételeire is figyelemmel, ezennel Önnek nem kizárólagos, korlátozott, nem átruházható, szabadon visszavonható licencet kap az Alkalmazás személyes, magán, nem kereskedelmi célú használatára, és csak a App, mivel azt a Logo Maker forgalmazza. A Logo Maker fenntart minden olyan jogot, amelyet itt kifejezetten nem adtak meg az alkalmazásban és a Logo Maker IP-ben (az alábbiak szerint). A Logo Maker bármikor, bármilyen ok vagy ok nélkül felmondhatja ezt a licencet. Kereskedelmi használat. A Logo Maker alkalmazást kereskedelmi célokra nem használhatja, hacsak nem Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy ha megszerezte az összes szükséges jogot és licencet az összes videó, zenemű, hangfelvétel és egyéb, a felhasználói tartalmat alkotó anyag kereskedelmi célú felhasználásához.

C. Logo Maker számlák

A Logo Maker-fiókja hozzáférést biztosít az alkalmazáshoz és azokhoz a funkciókhoz, amelyeket időnként és saját belátásunk szerint hozhatunk létre és tarthatunk fenn. Ha egy harmadik fél szolgáltatásával csatlakozik a Logo Makerhez, engedélyt ad nekünk arra, hogy hozzáférjünk és felhasználhassuk az adott szolgáltatásból származó adatait az adott szolgáltatás által megengedett módon, és hogy tároljuk a bejelentkezési adatokat az adott szolgáltatáshoz. Soha nem használhatja másik felhasználó fiókját engedély nélkül. A fiók létrehozásakor pontos és teljes információkat kell megadnia. Kizárólag Ön felel a fiókjában végzett tevékenységekért, és a fiók jelszavát biztonságban kell tartania. Javasoljuk, hogy "erős" jelszavakat (olyan jelszavakat használjon, amelyek nagy- és kisbetűk, számok és szimbólumok kombinációját használják) használja a fiókjához. A biztonsági megsértésről vagy a fiókja illetéktelen használatáról haladéktalanul értesítenie kell a Logo Makert. nem vállal felelősséget a fiókja illetéktelen használata által okozott veszteségekért. A mobilalkalmazás beállításainak megváltoztatásával szabályozhatja felhasználói profilját és az alkalmazással való kölcsönhatás módját. A Logo Maker megadásával e-mail címét beleegyezik a használatba. az e-mail címet az alkalmazással kapcsolatos értesítések, beleértve a törvény által előírt értesítéseket, postai úton történő kommunikáció helyett történő elküldéséhez. Az Ön e-mail címét más üzenetek küldésére is felhasználhatjuk, például az Alkalmazás funkcióinak és különleges ajánlatoknak a megváltoztatására. .

D. Használati szabályok

Ön vállalja, hogy nem vesz részt az alábbi tiltott tevékenységek egyikében: (i) az Alkalmazás bármely részének másolása, terjesztése vagy közzététele bármely médiumban, beleértve korlátozás nélkül bármilyen automatizált vagy nem automatizált "kaparás" lehetőségét; (ii) bármilyen automatizált rendszer, beleértve korlátozás nélkül a "robotokat", "pókokat", "offline olvasókat" stb., hogy hozzáférjenek az alkalmazáshoz oly módon, hogy több kérési üzenetet küldjön a Logo Maker szervereknek, mint amennyit ésszerűen elő tud állítani ugyanabban az időszakban. idő egy hagyományos on-line webböngésző használatával; (iii) spam, lánclevél vagy más kéretlen e-mail továbbítása; (iv) az alkalmazás futtatására szolgáló szerverekre irányuló vagy onnan történő továbbítások megkísérlése, a rendszer integritásának vagy biztonságának megsértése, vagy a továbbítás megfejtése; (v) minden olyan intézkedés megtétele, amely saját belátásunk szerint ésszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhet ró az infrastruktúránkra; (vi) érvénytelen adatok, vírusok, férgek vagy más szoftverügynökök feltöltése az Alkalmazáson keresztül; (vii) bármilyen személyazonosításra alkalmas információ, beleértve a fiókneveket is, gyűjtése vagy gyűjtése az alkalmazásból; (viii) az alkalmazás bármilyen kereskedelmi célú felhasználása a Felhasználói tartalomhoz szükséges összes jog és licenc nélkül; (ix) más személynek való megszemélyesítés vagy másvalakivel való félrevezetés a személyhez vagy entitáshoz való viszonyáról, csalás, személyazonosság elrejtése vagy elrejtése; (x) beavatkozás az alkalmazás megfelelő működésébe; (xi) az alkalmazás bármely tartalmához való hozzáférés az alkalmazás által biztosított képességektől eltérő technológián vagy eszközön keresztül; vagy (xii) azoknak az intézkedéseknek a megkerülése, amelyeket az Alkalmazáshoz való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása érdekében használhatunk, beleértve korlátozás nélkül azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását, vagy kikényszerítik az Alkalmazás vagy az abban található tartalom használatának korlátozásait. Előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk az alkalmazást, leállíthatjuk az alkalmazás vagy az alkalmazás szolgáltatásainak nyújtását Önnek vagy általában a felhasználóknak, vagy felhasználási korlátokat hozhatunk létre az alkalmazás számára. Bármilyen okból, előzetes értesítés és felelősség nélkül, véglegesen vagy ideiglenesen megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az alkalmazáshoz való hozzáférését, vagy törölhetünk bármely felhasználói tartalmat (az alábbiak szerint), beleértve azt is, ha egyedüli elhatározásunk szerint megsérti a jelen Szerződés bármely rendelkezését, vagy nem ok. Bármilyen okból vagy ok nélkül történő felmondás esetén a jelen Szerződés továbbra is kötelezi Önt. Kizárólag Ön felel a magatartásáért, valamint az Ön által beküldött, közzétett vagy beküldött vagy beküldött vagy beküldött vagy küldött adatokért, szövegekért, fájlokért, információkért, képekért, fényképekért, hang- és videoklipekért, hangfelvételekért, zeneművekért, elbeszélésért, szerzői művekért, linkekért és egyéb tartalmakért vagy anyagokért. megjelenik az alkalmazásunkon keresztül vagy az alkalmazásunkon keresztül. A Logo Maker nem vállal felelősséget az alkalmazásunk használatával kapcsolatos magatartásért.

2. Felhasználói tartalom

Az alkalmazás egyes területei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy tartalmakat, például profilinformációkat, videókat, képeket, zeneműveket, hangfelvételeket, szöveget és egyéb anyagokat hozzanak létre a Logo Maker logók, megjegyzések, kérdések és egyéb anyagok létrehozásához, megosztására és közzétételére. vagy információ (minden ilyen anyag, amelyet a Felhasználó biztosít, megoszt, beküld, megjelenít vagy más módon hoz létre az alkalmazás segítségével, beleértve a Felhasználó által létrehozott Logó-készítő logókat is, "Felhasználói tartalom"). Nem állítunk tulajdonjogot a Ön. A Logo Maker-nek jogában áll (de nem kötelessége) saját belátása szerint eltávolítani az alkalmazáson keresztül tárolt felhasználói tartalmat.

Ön vállalja, hogy nem tesz közzé, nem tárol, nem továbbít, nem hoz létre és nem oszt meg olyan felhasználói tartalmat, amely: (i) sérülés, elvesztés, testi vagy szellemi sérülés, érzelmi szorongás, halál, fogyatékosság, elcsúfítás, illetve testi vagy lelki betegség kockázatát keltheti. Ön, bármely más személy vagy bármely állat; (ii) kockázatot jelenthet bármely személy vagy vagyontárgy elvesztésének vagy károsodásának; (iii) arra törekszik, hogy kárt okozzon vagy kizsákmányoljon a gyermekek számára azáltal, hogy nem megfelelő tartalomnak teszi ki őket, személyazonosításra alkalmas adatokat kér vagy más módon; iv. bűncselekményt vagy jogellenes cselekményt hozhatnak létre vagy járulhatnak hozzá ahhoz; (v) tartalmaz minden olyan információt vagy tartalmat, amelyet törvénysértőnek, károsnak, visszaélésszerűnek, faji vagy etnikai szempontból sértőnek, rágalmazónak, sértőnek, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértőnek, más embereket (nyilvánosan vagy más módon) zaklatónak, megalázónak, rágalmazónak, fenyegető, profán vagy más módon kifogásolható; (vi) tartalmaz bármilyen jogellenes információt vagy tartalmat (ideértve korlátozás nélkül a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát az értékpapírjog vagy más fél üzleti titkainak alapján); vagy (vii) bármilyen olyan információt vagy tartalmat tartalmaz, amelyet semmilyen törvény vagy szerződéses vagy bizalmi viszony alapján nem áll rendelkezésre. Ön elfogadja, hogy az Ön által létrehozott, tárolt vagy megosztott Felhasználói tartalom nem sérti és nem sérti harmadik felek semmilyen jogait, beleértve korlátozás nélkül a szellemi tulajdonjogokat (az alábbiak szerint) vagy a magánélethez való jogokat. A Logo Maker fenntartja a jogot, de nem köteles elutasítani és / vagy eltávolítani minden olyan Felhasználói Tartalmat, amelyről a Logo Maker saját belátása szerint megsérti ezeket a rendelkezéseket.

E megállapodás alkalmazásában a "szellemi tulajdonjogok" minden szabadalmi jogot, szerzői jogot, maszkjogot, erkölcsi jogot, nyilvánossági jogot, védjegyet, védőruhát és szolgáltatási védjegyet, jóakaratot, üzleti titokhoz fűződő jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat jelent. a jelenleg létező vagy a későbbiekben létrejött összes kérelem, valamint azok regisztrációja, megújítása és kiterjesztése bármely állam, ország, terület vagy más joghatóság törvényei szerint.

Felhasználói tartalmával kapcsolatban megerősíti, képviseli és szavatolja a következőket:

  1. Felhasználói tartalma, valamint a jelen Szerződés és az Alkalmazás által tervezett felhasználása nem sért semmilyen törvényt vagy harmadik fél jogait, ideértve, de nem kizárólag, a szellemi tulajdonjogokat vagy a magánélethez való jogokat.
  2. Amennyiben az alkalmazásunkat bármilyen kereskedelmi célra használja, és a Felhasználói tartalom olyan szerzői joggal védett anyagot tartalmaz, amely nem az eredeti műve, vagy amely más módon nem a szerzői jogok tulajdonosa, megszerezte az összes jogot, licencet, beleegyezést és szükséges engedélyek ahhoz, hogy az adott szerzői jog által védett anyag felhasználható legyen az adott felhasználói tartalom létrehozásával és / vagy terjesztésével kapcsolatban az alkalmazás segítségével.
  3. A Logo Maker gyakorolhatja a Felhasználói tartalomhoz a jelen Megállapodás alapján biztosított jogokat, anélkül, hogy bármilyen kollektív szerződés vagy más módon fizetendő céhes díjak, maradványok, kifizetések, díjak vagy jogdíjak megfizetéséért felelne. A Logo Maker nem vállal felelősséget és nem vállal felelősséget semmilyen felhasználói tartalomért, amelyet Ön vagy bármely más Felhasználó vagy harmadik fél létrehoz, tárol, megoszt, közzétesz vagy az alkalmazáson keresztül küld. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik Felhasználói tartalmáért és azok közzétételének, közzétételének vagy megosztásának következményeiért, és elfogadja, hogy mi csak passzív csatornaként működünk az Ön felhasználói tartalmának online terjesztése és közzététele során. Ha a Tartalma megsérti ezeket a felhasználási feltételeket, jogi felelősséget vállalhat a tartalomért.
3. Felhasználói tartalom licenc megadása

Ha megosztja felhasználói tartalmát a Logo Makerrel, vagy összekapcsolja felhasználói tartalmát a Logo Maker szolgáltatással egy harmadik fél szolgáltatásában (például például a #LOGOMAKER címkével az Instagram-on vagy a LOGOMAKER címkézésével a Facebookon), akkor kifejezetten engedélyezi és képviseli és garantálja, hogy minden joga megvan ahhoz, hogy a Logo Maker számára jogdíjmentes, alengedélyezhető, átruházható, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, világszerte engedélyt adjon az információk felhasználására, sokszorosítására, módosítására, közzétételére, információk felsorolására, szerkesztésére, fordítására , terjessze, terjessze, nyilvánosan végezze, nyilvánosan jelenítse meg és származtatott műveket készítsen az összes ilyen Felhasználói Tartalomról és az Ön nevéről, hangjáról és / vagy hasonlatosságáról, a Felhasználói Tartalomban foglaltak teljes egészében vagy részben, bármilyen formában, médiában vagy az ismert vagy a továbbiakban kifejlesztett technológia az App and Logo Maker (és jogutódai és leányvállalatai) üzleti tevékenységével kapcsolatban történő felhasználásra, beleértve korlátozás nélkül az Alkalmazásunk (vagy származékos művei) egy részének vagy egészének népszerűsítését és terjesztését. mindenféle médiaformátumban és bármilyen médiacsatornán keresztül.

4. Logó készítő

A. Körülbelül

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy személyes videoklipeket készítsen a videoklipek szekvenálásával, és ha úgy dönt, kísérje őket zenéivel vagy más hangokkal. Az Alkalmazás harmadik felek számára lehetőséget nyújt arra is, hogy zenét vagy hangklipeket kínálhassanak Önnek a Felhasználói tartalom létrehozásához. Továbbra is az összes eredeti felhasználói tartalom tulajdonosa az Ön által létrehozott Logo Maker logókban. Nem birtokol azonban semmilyen zenét, hangklipet, videót vagy más tartalmat, amelyet harmadik felek biztosítanak az Alkalmazáson keresztül, beleértve azokat a tartalmakat is, amelyeket a Logo Maker logókba felvesz, és ezeket a tartalmakat csak magán, nem kereskedelmi célokra használhatja, és az alkalmazás funkcionalitásának mértékéig.

B. Logo Maker logók és felhasználói tartalmak megosztása.

Megoszthatja másokkal a Logo Maker logóit és egyéb felhasználói tartalmait e-mailben, SMS-ben vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokban, például Instagram, Facebook, YouTube és Twitter. A Logo Maker nem ellenőrzi harmadik fél webhelyeit és szolgáltatásait. Ha úgy dönt, hogy megosztja a Logo Maker logóit egy harmadik féltől származó szolgáltatáson vagy szolgáltatáson, akkor ezt saját felelősségére teszi, és megértette, hogy a jelen Szerződés és a Logo Maker adatvédelmi irányelvei nem vonatkoznak az ilyen webhelyek használatára. Kizárólag Ön felel a Logo Maker logókért és a videók Ön által vagy fiókján keresztül történő bármilyen megosztásáért. Ön felelős annak biztosításáért, hogy minden szellemi tulajdonjoggal rendelkezik minden olyan Felhasználói tartalom számára, amelyet kereskedelmi felhasználásra a Logo Maker alkalmazással hoz létre. Ön elfogadja, hogy a Logo Maker nem vállal felelősséget semmilyen törvények vagy harmadik felek jogainak megsértéséért, beleértve korlátozás nélkül a szellemi tulajdonjogokat, a magánélethez való jogot és a nyilvánossághoz való jogokat, amelyek a Felhasználói tartalom létrehozásából vagy felhasználásából erednek vagy ahhoz kapcsolódnak. , és vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanul tartja a Logo Makert minden olyan felelősséggel szemben, amely a Felhasználói tartalomhoz való hozzáféréséből, létrehozásából, használatából vagy megosztásából ered.

5. Mobil szoftver

A. Mobil szoftver

Elérhetővé tehetünk egy szoftvert az alkalmazás mobil eszközön keresztüli eléréséhez ("mobil szoftver"). A mobil szoftver használatához rendelkeznie kell egy mobil eszközzel, amely kompatibilis a mobil szoftverrel. A Logo Maker nem garantálja, hogy a mobil szoftver Kompatibilis legyen a mobilkészülékkel. A Logo Maker ezennel nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet ad Önnek arra, hogy a mobilszoftver összeállított kódmásolatát egy Logo Maker-fiókhoz használhassa egy, kizárólag Ön tulajdonában lévő vagy bérelt mobileszközön. az Ön személyes felhasználása. Ön nem: (i) módosíthatja, szétszerelheti, dekompilálhatja vagy visszafejtheti a mobilszoftvert, kivéve, ha az ilyen korlátozásokat a törvény kifejezetten tiltja; (ii) bérbe adhat, bérelhet, kölcsönadhat, viszonteladhat, továbblicencelhet, terjeszthet vagy más módon továbbítja a mobilszoftvert bármely harmadik félnek, vagy használja a mobilszoftvert időmegosztás vagy hasonló szolgáltatások nyújtására bármely harmadik fél számára; (iii) bármilyen másolatot készít a mobilszoftverről; (iv) eltávolítja, megkerüli, letiltja, károsítja vagy más módon int tévednek a mobilszoftver biztonsági vonatkozású jellemzőivel, olyan funkciókkal, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a mobilszoftveren keresztül elérhető bármely tartalom használatát vagy másolását, vagy olyan funkciókkal, amelyek kikényszerítik a mobilszoftver használatának korlátozásait; vagy (v) törölje a mobilszoftverre vonatkozó szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket. Tudomásul veszi, hogy a Logo Maker időről időre kiadhatja a mobilszoftver frissített verzióit, és automatikusan elektronikusan frissítheti a mobilszoftver azon verzióját, amelyet mobileszközén használ. Hozzájárul ahhoz, hogy mobileszközödön automatikusan frissítsen, és elfogadja, hogy a jelen Szerződés feltételei minden ilyen frissítésre érvényesek lesznek. Bármely harmadik fél kódjára, amely beépülhet a Mobil Szoftverbe, a vonatkozó nyílt forráskódú vagy harmadik féltől származó licenc, amennyiben van ilyen, engedélyezi az ilyen kód használatát. A fenti licencmegadás nem jelenti a mobilszoftver vagy annak bármely másolatának értékesítését, és a Logo Maker vagy harmadik fél partnerei vagy szállítói megtartják a mobilszoftver (és annak bármely másolata) minden jogát, tulajdonjogát és érdekeltségét. Az Ön által az itt felsorolt ​​jogok, kötelezettségek vagy kötelezettségek átruházására tett bármilyen kísérlet, kivéve a jelen Megállapodás kifejezett rendelkezéseit, semmis. A Logo Maker fenntart minden olyan jogot, amelyet a jelen Megállapodás nem kifejezetten biztosít. A mobil szoftver nem exportálható vagy exportálható egyes országokba, illetve olyan személyek vagy szervezetek számára, akiknek tilos exportot fogadniuk az Egyesült Királyságból. Ezenkívül a mobil szoftverre más országok import- és exporttörvényei is vonatkozhatnak.

B. Mobil szoftver az iTunes-ból.

Az alábbiak vonatkoznak az iTunes Store-ból beszerzett bármely mobil szoftverre ("iTunes-forrásból származó szoftver"): Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez a megállapodás kizárólag Ön és a Logo Maker között áll, nem az Apple, és hogy az Apple nem vállal felelősséget az iTunes- Beszerzett szoftver vagy annak tartalma. Az iTunes által beszerzett szoftver használatának meg kell felelnie az App Store Általános Szerződési Feltételeinek. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple semmilyen kötelezettséggel nem tartozik karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtani az iTunes által beszerzett szoftverekkel kapcsolatban. ha az iTunes-forrásból származó szoftver nem felel meg a vonatkozó garanciának, értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti az iTunes-forrásból származó szoftver vételárát Önnek; az alkalmazandó törvény által megengedett legnagyobb mértékben az Apple semmilyen más garanciális kötelezettség nem vonatkozik az iTunes által beszerzett szoftverre, valamint bármilyen egyéb követelésre, veszteségre, felelősségre, kárra, költségre vagy ráfordításra, amely a w a letelepedésre kizárólag a jelen Szerződés és a Logo Makerre, mint a szoftver szolgáltatójára vonatkozó törvények vonatkoznak. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem felelős az Ön vagy bármely harmadik fél által az iTunes által beszerzett szoftverrel vagy az iTunes által beszerzett szoftver birtoklásával és / vagy használatával kapcsolatos bármely követelés orvoslásáért, ideértve, de nem kizárólag: (i) a termék felelősségét követelések; (ii) minden olyan állítás, amely szerint az iTunes által beszerzett szoftver nem felel meg a vonatkozó jogi vagy szabályozási követelményeknek; és (iii) a fogyasztóvédelem vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések; és minden ilyen igényt kizárólag a jelen Megállapodás és a Logo Makerre, mint a szoftver szolgáltatójára alkalmazandó törvény szabályoz. Ön tudomásul veszi, hogy ha bármely harmadik fél azt állítja, hogy az iTunes forrásból származó szoftver vagy az Ön birtokában lévő és az iTunes által beszerzett szoftver használata sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdonjogait, a logó készítő, nem az Apple, egyedül felelős a vizsgálatért , az ilyen szellemi tulajdonjog-megsértési igények védelme, rendezése és mentesítése az e megállapodás által előírt mértékben. Ön és a Logo Maker tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai harmadik fél kedvezményezettjei a jelen Megállapodásnak, mivel az az iTunes-forrásból származó szoftver licencére vonatkozik, és hogy a jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az Apple joga van (és úgy fogják tekinteni, hogy elfogadta a jogot) a jelen Megállapodás kikényszerítéséhez, amely az iTunes-forrásból származó szoftver licencével kapcsolatos Önre, mint annak harmadik fél kedvezményezettjére vonatkozóan.

6. Tulajdoni jogaink

Az alkalmazás a Logo Maker ("Logo Maker IP") tulajdonában lévő vagy licencelt anyagokat tartalmaz. A Logo Maker IP-t szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak, üzleti titkok és egyéb törvények védhetik, és az Ön és a Logo Maker között a Logo Maker birtokolja és megtartja a Logo Maker IP minden jogát. Nem távolítja el, nem változtatja meg és nem titkolja az Alkalmazásba beépített vagy azt kísérő semmilyen szerzői jogi, védjegy-, szolgáltatási védjegy- vagy egyéb tulajdonjogi közleményt, és nem reprodukál, módosít, adaptál, nem készít származékos műveket, nem hajtja végre, jeleníti meg, nem teszi közzé, terjeszteni, továbbítani, sugározni, eladni, licencelni vagy más módon kihasználni az alkalmazást. A Logo Maker neve és logói a Logo Maker védjegyei, és nem másolhatók, utánozhatók vagy használhatók részben vagy egészben, a Logo Maker előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ezenkívül az összes oldalfejléc, egyedi grafika, gombikon és szkript a Logo Maker szolgáltatási védjegye, védjegye és / vagy kereskedelmi ruhája, és egészében vagy részben nem másolható, utánozható vagy használható a Logo előzetes írásbeli engedélye nélkül. Készítő. Ön dönthet úgy, hogy meghívjuk Önt, vagy küldje el észrevételeit vagy ötleteit az Alkalmazással kapcsolatban, ideértve korlátozás nélkül az Alkalmazás vagy termékeink továbbfejlesztésének módját ("Ötletek"). Bármely Ötlet benyújtásával Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra hozatala indokolatlan, kéretlen és korlátozás nélküli, és a Logo Makert nem terheli semmiféle bizalmi vagy egyéb kötelezettség alatt, és hogy mi szabadon használhatjuk az Ötletet további kártérítés nélkül Önnek, és / vagy az Ötletet nem bizalmas alapon vagy más módon bárki számára közzéteheti. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a beadványának elfogadásával a Logo Maker nem mond le semmilyen jogáról hasonló vagy kapcsolódó ötletek felhasználására, amelyeket a Logo Maker korábban ismert, vagy az alkalmazottak fejlesztettek ki, vagy amelyek nem Öntől származnak.

7. Adatvédelem

Törődünk Felhasználóink ​​magánéletével. Tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatával beleegyezik személyes adatainak és összesített adatainak gyűjtésébe, felhasználásába és nyilvánosságra hozatalába az Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak megfelelően, valamint személyes azonosításra alkalmas adatainak gyűjtésére, felhasználására, továbbítására és Szingapúrban történő feldolgozására.

8. Biztonság

A Logo Maker törődik személyes adatainak integritásával és biztonságával. Nem garantálhatjuk azonban, hogy illetéktelen harmadik felek soha nem lesznek képesek megsérteni a biztonsági intézkedéseinket, vagy nem használhatják fel személyes adatait nem megfelelő célokra. Tudomásul veszi, hogy személyes felelősségét saját felelősségére adja meg.

9. Harmadik fél kapcsolata

Az alkalmazás tartalmazhat linkeket harmadik felek webhelyeire, hirdetőire, szolgáltatásaira, különleges ajánlataira vagy más eseményekre vagy tevékenységekre, amelyek nem a Logo Maker tulajdonában vannak vagy azok ellenőrzése alatt állnak. A Logo Maker nem támogatja és nem vállal felelősséget ilyen harmadik fél webhelyeivel, információkkal, anyagokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha egy harmadik fél webhelyére látogat el az Alkalmazásból, akkor ezt saját felelősségére teszi, és megértette, hogy a jelen Szerződés és a Logo Készítő adatvédelmi irányelvei nem vonatkoznak az ilyen webhelyek használatára. Ön kifejezetten mentesíti a Logo Makert minden olyan felelősség alól, amely bármely harmadik fél webhelyének, szolgáltatásának vagy tartalmának használatából ered. Ezenkívül az alkalmazásban talált hirdetőkkel folytatott ügyletei, illetve az azokban való részvétel, beleértve az áruk fizetését és szállítását, valamint minden egyéb feltétel (például garancia) kizárólag Ön és az ilyen hirdetők között áll fenn. Ön elfogadja, hogy a Logo Maker nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az ilyen hirdetőkkel folytatott kapcsolataival kapcsolatos.

10. Kártérítés

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanul tartja a Logo Makert és leányvállalatait, ügynökeit, engedélyeseit, menedzsereit és más kapcsolt vállalatokat, valamint alkalmazottaikat, vállalkozóikat, ügynökeiket, tisztjeiket és igazgatóikat minden követeléssel, kárral, kötelezettséggel szemben és ellen; veszteségek, kötelezettségek, költségek vagy adósságok és kiadások (ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat), amelyek az alábbiakból származnak: (i) az Alkalmazás használata és az ahhoz való hozzáférés, beleértve az Ön által továbbított vagy fogadott adatokat vagy tartalmat; (ii) a jelen Megállapodás bármely feltételének megsértését, beleértve korlátozás nélkül a fenti nyilatkozatok és garanciák bármelyikének megsértését; (iii) bármely harmadik fél jogának megsértése, beleértve korlátozás nélkül a magánélethez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; (iv) bármely alkalmazandó törvény, szabály vagy rendelet megsértését; (v) bármilyen kártérítési igény, amely bármely felhasználói tartalma következtében felmerül, beleértve korlátozás nélkül bármely felhasználói tartalmat, vagy bármilyen, amelyet a fiókján keresztül hoztak létre, tároltak, osztottak meg vagy küldtek be; vagy (vi) bármely más fél hozzáférése és az Alkalmazás használata az Ön egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy más megfelelő biztonsági kóddal.

11. Nincs garancia

AZ ALKALMAZÁST "A MINT IS" ÉS "MINT ELÉRHETŐ" ALAPON BIZTOSÍTVA. AZ APP HASZNÁLATA A SAJÁT KOCKÁZATRA VONATKOZÓ. AZ ALKALMAZANDÓ JOG MEGHATÁROZÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ALKALMAZÁS MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL SZÁRMAZÓ, KIFEJEZETTEN VAGY KÖVETKEZŐBEN, BETARTVA, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELKERESKEDHETŐSÉGNEK, AZ ALKALMAZHATÓSÁGNAK, AZ NEMZETKÖZI FITALISÁGNAK, FITELESSÉGNEK. SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBAN SZÁRMAZÓ TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓK, AMIT ÖN A LOGO KÉSZÍTŐTŐL SZERETT, VAGY AZ ALKALMAZÁSÁVAL SEMMILYEN JELENTKEZŐ JELENTÉST NEM, KI NEM Kifejezetten szerepel. AZ ELŐZMÉNYEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A LOGO KÉSZÍTŐ, LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSADALMAI ÉS ENGEDÉLYBIZTOSAI NEM GARANTÁLNAK, HOGY A TARTALOM PONTOS, MEGBÍZHATÓ vagy MEGFELELŐ; AZ, hogy az alkalmazás megfelel az Ön követelményeinek; AZ, hogy az alkalmazás bármikor elérhető lesz, megszakítás nélkül vagy biztonságosan; HOGY MINDEN HIBÁT VAGY HIBÁT KIJAVÍTJUK; VAGY AZ, hogy az alkalmazás mentes vírusoktól vagy más ártalmas alkotóelemektől. AZ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL LETÖLTÖLT VAGY EGYÉB BETÖLTÖTT TARTALOM TARTALMAZNI A SAJÁT KOCKÁZATRA TELJESÍTMÉNYÉVEL KIZÁRÓLAG, KIZÁRÓLAG FELELŐSEN FELELŐSSÉG A Számítógépes Rendszerének bármilyen károsodásáért, vagy a mobileszköz vagy az adatok elvesztése érdekében

A LOGO MAKER nem szavatol, nem vállal elkötelezettséget, nem vállal garanciát, vagy nem vállal felelősséget semmilyen termékért vagy szolgáltatásért, amelyet egy harmadik fél hirdetett vagy ajánlott a LOGO MAKER alkalmazással vagy bármilyen hiperhálós weboldallal vagy szolgáltatással, és nem léphet be a gyártóba. AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÓI KÖZÖTTI ÜGYLETEK FELÜGYELÉSE.

SZÖVETSÉGI JOG, NÉHÁNY ÁLLAM, TERÜLET ÉS EGYÉB JOGHATÓSÁGOK NEM Engedik meg a kizárásokat és korlátozásokat bizonyos hallgatólagos garanciákban, így a fentiek korlátozásai közül néhány nem vonatkozhat rád.

12. A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MEGTELJEDÉSÉHEZ SEMMILYEN NEM SZABAD A LOGO KÉSZÍTŐ, TAGSÁGAI, ÜGYNÖKEI, IGAZGATÓINAK, MUNKAVÁLLALÓJÁNAK, BESZÁLLÍTÓJÁNAK ÉS ENGEDÉLYBEADÓJÁNAK FELELŐSSÉGÉNEK KÖZÖS KÖRNYEZETT, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ, NEM RENDELKEZŐ RENDKÍVÜLI MELLÉKLET EZ AZ ALKALMAZÁS EZT AZ ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NYereség, jóakarat, felhasználás, adatok vagy egyéb immateriális veszteségek. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYBEN NEM FELELŐS A LOGO MAKER FELELŐSSÉGÉRT AZ ALKALMAZÁS, VAGY FELHASZNÁLÁSÁNAK VAGY A TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK HÁLKOZÁSÁNAK, VESZTÉLÉSÉNEK ÉS SÉRÜLÉSÉNEK.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG MEGHATÁROZÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA A LOGO KÉSZÍTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET FELELŐSSÉGGEL vagy FELELŐSSÉGGEL SEM (I) HIBA, HIBÁK VAGY A TARTALOM PONTOSSÁGA; (II) SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK VAGY TULAJDONSÁGOK KÁRTYA, MINDEN TERMÉSZETBEN, AZ ALKALMAZÁSUNK HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBAN EREDMÉNYEKKÉNT; (III) BIZTONSÁGOS SZOLGÁLÓINK ÉS / VAGY BÁRMILYEN ÉS BEÁLLÍTOTT SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK BÁRMILYEN JOGTALAN HOZZÁFÉRÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA; (IV) AZ ÁTVITEL BÁRMILYEN MEGSZAKÍTÁSA VAGY MEGSZÜNTETÉSE; (V) BÁRMILYEN HIBÁK, VÍRUSOK, TROJANI LOVAK, VAGY AZOK, AMELYEKET HASZNÁLATUNKBAN MINDEN HARMADIK FÉL SZÁLLÍTHATNAK, VAGY AZON KÖZÖTT; (VI) BÁRMILYEN TARTALOMBAN VAGY MINDEN HIBÁK VAGY KIHAGYÁSOK, VESZTEK ÉS KÁROKOK, AMELYEK AZ ALKALMAZÁSON KÍVÜL KIADHATÓK, ELHÍVOTTAK, ÁTVITETTEK VAGY EGYÉBEN ELÉRHETŐEK; ÉS / VAGY (VII) A FELHASZNÁLÓ TARTALMA VAGY MINDEN HARMADIK FEL RÁTOLÓ, SÉRTŐ, VAGY JOGTALAN VÉGZÉSE. A LOGO MAKER FELELŐSSÉGE, ÉS (ALKALMAZHATÓAN) A LOGO MAKER LÁNYVÁLLALATAI, IGAZGATÓI, IGAZGATÓI, ALKOTÓI, ALKALMAZÓI, ALKALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGE ÖNNEK VAGY MINDEN HARMADIK FELNEK KÖRÜLMÉNYBEN 1 USD.

A FELELŐSSÉG E KORLÁTOZÁSA VONATKOZIK, HOGY A VÁLASZTOTT FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN, KÁRODÁSON, HIBÁSSÁGON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS MÁS ALAPON ALAPUL, HOGY A LOGO KÉSZÍTŐT FELHASZNÁLNAK AZ ilyen károk lehetőségére. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZOTT KORLÁTOZÁSA AZ ALKALMAZANDÓ JOGHATÓSÁGBAN A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT TELJES MÉRETRE VONATKOZIK.

NÉHÁNY ÁLLAM nem engedi az esetleges vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a FELTÖLTETT KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NEM TARTALMAZNAK ÖNT. EZ A MEGÁLLAPODÁS KÜLÖNLEGES JOGI JOGOKAT AD MEG, ÉS SZÜKSÉGES MÁS JOGOK IS, AMELYEK ÁLLAMBÓL ÁLLAMBAN VÁLTOZHATÓK. A MEGÁLLAPODÁS ALATT NYILATKOZATOK, KIZÁRÁSOK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSAI AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY TELJESEN MEGTÖRTÉNIK.

13. Irányadó törvény, választottbírósági eljárás és csoportos kereset / esküdtszék lemondása.

A. Irányadó törvény

Ön elfogadja, hogy: (i) az alkalmazás kizárólag az Egyesült Királyságban található; és (ii) az Alkalmazást passzívnak kell tekinteni, amely nem eredményez személyes joghatóságot a Logo Maker felett, sem egyedi, sem általános jellegű, az Egyesült Királyságtól eltérő joghatóságokban. Ezt a megállapodást az Egyesült Királyság belső anyagi joga irányítja, a kollíziós elvek tiszteletben tartása nélkül. A felek tudomásul veszik, hogy ez a megállapodás bizonyítja az államközi kereskedelmet magában foglaló ügyletet.

B. Döntőbíráskodás

ÓVOSAN OLVASSA EL EZT A RÉSZETET, MERT KÖTELEZŐ FELEK A FELEKET, HOGY VITÁBBAL VÁLASZTÁK VITÁINKAT, ÉS KORLÁTOZZA A FELHASZNÁLÓT, AMELYBEN LOGO KÉSZÍTŐTŐL KERESSEN MEGNEVEZÉST. A jelen Megállapodás tárgyában felmerülő vagy azzal kapcsolatos vitákat az Egyesült Királyságban választottbíráskodás útján kell rendezni, az angol nyelvet használva, a választottbírósági szabályoknak és a bírói választottbírósági és közvetítési szolgáltatások, Inc. ("JAMS") eljárásainak megfelelően, majd Ennek eredményeként a szellemi tulajdonjogokkal és a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos viták rendezésében jelentős tapasztalattal rendelkező kereskedelmi választottbíró választja ki a JAMS választottbíróinak megfelelő listájából a JAMS választottbírósági szabályaival és eljárásaival összhangban. a jelen Megállapodás alapján jogosult arra, hogy megtérítse az ezzel összefüggésben felmerült ésszerű költségeit (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat, a szakértői tanúk díját és az összes egyéb költséget). Az így meghozott ítéletről az illetékes bírósághoz fordulhat bírósághoz fordulhat bármely ítélet és a végzés bírósági elfogadása érdekében kényszerítés, adott esetben. A fentiek ellenére minden félnek joga van keresetet indítani a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróságon bírósági vagy más méltányos jogorvoslatért a választottbíró jogerős határozatának meghozataláig. E megállapodás minden vonatkozásában a paritások a szingapúri bíróságok kizárólagos illetékességéhez és helyszínéhez kapcsolódnak. A webhely használata egyetlen olyan joghatóságban sem engedélyezett, amely nem hajtja végre a megállapodás összes rendelkezését, beleértve korlátozás nélkül ezt a szakaszt is. Ön és a Logo Maker egyetért abban, hogy az Alkalmazásból eredő vagy az ahhoz kapcsolódó bármely oknak (ideértve, de nem korlátozva az ott nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatásokat) vagy a jelen Megállapodásnak a kereset okának felmerülésétől számított (1) éven belül meg kell kezdődnie ; ellenkező esetben az ilyen kereseti okot véglegesen elutasítják. Ha vitája van egy vagy több felhasználóval, vagy egy külső féllel, felmenti a Logo Makert (és a Logo Maker tisztviselőit, igazgatóit, ügynökeit, leányvállalatait, közös vállalkozásokat, alkotókat és alkalmazottakat) minden követelés, követelés és kár (minden és következményes), bármilyen jellegű és jellegű, ismert és ismeretlen, gyanús és gyanútlan, nyilvánosságra hozott és nem nyilvánosságra hozott, ilyen vitákból eredő vagy bármilyen módon kapcsolódó. A Logo Maker arra ösztönzi a felhasználókat, hogy jelentsék a felhasználók közötti vitákat a helyi bűnüldöző szerveknél, a postamestereknél vagy adott esetben egy hitelesített közvetítő vagy választottbírósági szervezetnél. A Logo Maker a felhasználók érdekében megpróbálhatja segíteni a felhasználókat a viták megoldásában. A Logo Maker ezt a LOGOMAKER saját belátása szerint teszi, és a Logo Maker nem köteles a felhasználók közötti, a felhasználók és a külső felek közötti vitákat rendezni. Amennyiben a Logo Maker megpróbálja megoldani a vitát, a Logo Maker ezt jóhiszeműen, kizárólag a LOGOMAKER irányelvei alapján teszi meg. A Logo Maker nem hoz ítéletet jogi kérdésekkel vagy követelésekkel kapcsolatban.

C. Osztálybeli cselekmény / esküdtszék tárgyalási lemondása

A Content Arcade az Ön adatainak biztonságát hivatott védeni, Függetlenül attól, hogy az alkalmazást SZEMÉLYI, KERESKEDELMI vagy egyéb célokra szerezte-e vagy használta, Ön egyetért abban, hogy az Ön és a logógyártó közötti összes vitát megoldják a ÉS A LOGÓKÉSZÍTŐ A FELTÉTELEKET KÜLÖNLEGESEN HAGYJA A BÍRÓSÁGI KÍSÉRLETRŐL. CSAK A SAJÁT FÖLDÖN HASZNÁL LEHETŐSÉGET. AKKOR NEM A TLOGO-KÉSZÍTŐ VET RÉSZVÉTELET OSZTÁLYOS AKCIÓBAN VAGY OSZTÁLYSZÉLES VÁLASZTOTTBAN MINDEN EZEN MEGÁLLAPODÁS ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSBEN. MEGÁLLAPODIK, HOGY RÉSZVÉTELRE VONATKOZZON A MAGÁN ÜGYVÉD ÁLTALÁNOS VAGY KÉPVISELŐ KAPACITÁSBAN HOZOTT KÖVETELÉSEKBEN, VAGY MÁS SZEMÉLY SZÁMLÁJÁT VONATKOZÓ KONSZOLIDÁLT KÖVETELÉSEKBEN.

14. Általános

A. Feladat

Ezt a megállapodást, valamint az alábbiakban biztosított jogokat és licenceket Ön nem ruházhatja át és nem ruházhatja át, de a Logo Maker korlátozás nélkül átruházhatja. Bármely, az ezt megsértő átruházási vagy átruházási kísérlet semmis.

Mi történne, ha a Content Arcade bezárná a fiókomat?

Abban az esetben, ha a Content Arcade bezárja a fiókját az Általános Szerződési Feltételek megsértése miatt, akkor kapcsolatba léphet velünk, ha adatainak törlését kívánja kérni. Adminisztrátoraink az ilyen kéréseket a jogi kötelezettségeinknek megfelelően megvizsgálják.

B. Értesítési eljárások és a megállapodás változásai

A Logo Maker értesítéseket küldhet Önnek, függetlenül attól, hogy a törvény előírja-e, vagy marketing vagy egyéb üzleti célú, e-mailben, írásban vagy nyomtatott formában, vagy az ilyen értesítést a weboldalunkon közzétéve, a Logo által meghatározott módon. Készítő saját belátása szerint. A Logo Maker fenntartja a jogot, hogy meghatározza a Felhasználóink ​​számára történő értesítések formáját és módját, feltéve, hogy Ön elállhat a jelen Szerződésben leírt bizonyos értesítési módoktól. A Logo Maker nem felelős semmilyen automatikus szűrésért, amelyet Ön vagy hálózati szolgáltatója alkalmazhat az e-mailes értesítésekre, amelyeket az Ön által megadott e-mail címre küldünk. A Logo Maker saját belátása szerint időről időre módosíthatja vagy frissítheti ezt a megállapodást, ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt. Amikor lényegesen megváltoztatjuk a Szerződést, frissítjük az oldal alján található „utolsó módosítás” dátumát. Az Alkalmazás ilyen változások utáni folyamatos használata az Ön új Felhasználási Feltételeinek elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet ezeknek a feltételeknek vagy a jövőbeni Általános Szerződési Feltételeknek, ne használja vagy használja (vagy továbbra is érje el) az Alkalmazást.

C. Teljes megállapodás / szétválaszthatóság

Ez a megállapodás, az esetleges módosításokkal és a Logo Makerrel az alkalmazással kapcsolatban megkötött további megállapodásokkal együtt az Ön és a Logo Maker között az alkalmazást érintő teljes megállapodást képezi. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek tekinti, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek maradéktalanul érvényben maradnak, kivéve végrehajthatatlanság esetén. az egyetemes osztálykereset / esküdtszék tárgyalás alóli felmentése alapján a teljes választottbírósági megállapodás végrehajthatatlan.

D. Nincs lemondás

A jelen Szerződés bármely feltételének lemondása nem tekinthető további vagy folyamatos lemondásnak a jelen vagy bármely más feltételről, és a LOGOMAKER elmulasztása a jelen Szerződés szerinti jogok vagy rendelkezések érvényesítésében nem jelenti az ilyen jogok vagy rendelkezések lemondását.

E. Kapcsolat

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen, ha bármilyen kérdése van a jelen Szerződéssel kapcsolatban. Ezt a megállapodást utoljára 18.09.19-én módosították.

Adatvédelmi irányelvek

Üdvözöljük a Content Arcade-ban, a LOGO MAKER webhely és mobilalkalmazás („Logo Maker”, „mi” vagy „mi”) szolgáltatójában. A Logo Maker elkötelezett az összes látogató, felhasználó és mások, akik hozzáférnek az alkalmazásunkhoz („Ön” vagy „Felhasználók”), magánéletének védelme. Ez az adatvédelmi irányelv a www.contentarcade.com weboldalunkra és a Logo Maker mobilalkalmazásra vonatkozik iPhone, Android vagy Windows mobileszközökre (együttesen: a „Logo Maker App” vagy az „App”). Ez az adatvédelmi irányelv csak azoknak a vállalatoknak a gyakorlatára vonatkozik, amelyek tulajdonosa, irányítása alatt állunk, vagy amelyekkel közös irányítás alatt egyesülünk. A Szolgáltatásunkhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja személyes adatainak gyűjtését, tárolását, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát, az ebben az adatvédelmi irányelvben leírtak szerint.

1. INFORMÁCIÓK, AMIT BENYŰJTÜNK

Általában. Személyes információkat gyűjtünk felhasználóinktól annak érdekében, hogy személyre szabott, hasznos és hatékony élményt nyújtsunk Önnek. Az általunk gyűjtött információk kategóriái a következők lehetnek:

Az Ön által megadott információk. Gyűjthetünk és tárolhatunk olyan személyes adatokat, amelyeket Ön a Szolgáltatásunkban megad, vagy bármilyen más módon megad nekünk, beleértve az Ön nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, felhasználónevét és jelszavát. A Logo Maker létrehozása érdekében az alkalmazás hozzáfér a videóidhoz és zenei könyvtáradhoz, amelyeket a mobileszközödön tárol, harmadik felek webhelyein, ahol tárolják őket, vagy más helyeken, ahol tárolhatják őket. Gyűjthetünk bármilyen kommunikációt a használat és a Logo Maker között, valamint az Ön által szolgáltatott információkat, ha részt vesz az alkalmazás bármely interaktív funkciójában (például játékokban, versenyekben, promóciókban, felmérésekben stb.). Felhasználói tartalom. Gyűjtjük az Ön által létrehozott, megosztott, tárolt vagy az Alkalmazáshoz benyújtott felhasználói tartalmakban szereplő személyes adatait, amelyek tartalmazhatnak video- vagy egyéb képfájlokat, zeneműveket, hangfelvételeket, elbeszéléseket, írásbeli fórummegjegyzéseket, információkat, adatokat, szöveget, szkripteket , grafikák és interaktív szolgáltatások, amelyeket a Logo Maker generált, biztosított vagy más módon elérhetővé tett. A közösségi oldalakról kapott információk. Amikor különféle közösségi médiákon keresztül lép kapcsolatba webhelyünkkel, például amikor bejelentkezik és megosztja a Facebookon, az Instagramon és másokon keresztül, akkor információkat kaphatunk a közösségi hálózattól, beleértve az Ön profiladatait, profilképét, nemét, felhasználónevét, a a közösségi médiafiókod, az életkorod, a nyelv, az ország, a barátok listája és minden egyéb információ, amely lehetővé teszi a közösségi hálózat számára, hogy megossza harmadik felekkel. Az általunk kapott adatok az Ön adatvédelmi beállításaitól függenek. Mindig ellenőrizze, és szükség esetén módosítsa adatvédelmi beállításait harmadik fél webhelyein és szolgáltatásain, mielőtt összekapcsolná vagy összekapcsolná őket a weboldalunkkal vagy a Szolgáltatással. Információ másokról. Az Ön engedélyével a Logo Maker hozzáférhet a mobileszközén elérhető névjegyzékhez, hogy megossza a Logo Maker alkotásait, vagy meghívja ismerőseit és ismerőseit, hogy csatlakozzanak a szolgáltatásunkhoz. Információt is gyűjthetünk másokról, ha Szolgáltatásunkat olyan Felhasználói Tartalom feltöltésére, megosztására és / vagy terjesztésére használja, amely másokról tartalmaz információkat, beleértve a nevüket, képüket és online elérhetőségüket. Metaadatok. A Logo Maker összegyűjti a felhasználói tartalomhoz tartozó metaadatokat. A metaadatok általában abból állnak, hogy hogyan, mikor, hol és ki gyűjtött egy felhasználói tartalmat, és hogyan formázta azt a tartalmat. A felhasználók hozzáadhatnak vagy hozzáadhatnak metaadatokat a Felhasználói tartalmukhoz, beleértve a fényképhez vagy videóhoz elküldött kulcsszavakat, beleértve a neveket, földrajzi információkat, megjegyzéseket vagy egyéb adatokat. Ezáltal az adatai jobban kereshetők és interaktívabbak lesznek. A metaadatok azonban mások számára is hozzáférhetők lehetnek, ha megosztja a Felhasználói Tartalmat másokkal, vagy harmadik fél közösségi oldalain.

Ezeket az információkat az Alkalmazás funkcióinak és funkcionalitásának működtetésére, karbantartására és rendelkezésre bocsátására, valamint közvetlenül Önnel történő kommunikációra, például e-mailek és push értesítések küldésére, valamint alkotásainak megosztására engedélyezzük az Ön számára. Alkalmazás a kapcsolatokkal vagy a közösségi média webhelyeivel. Küldhetünk Önnek szolgáltatással kapcsolatos e-maileket vagy üzeneteket is (például fiókellenőrzést, megrendelés-visszaigazolást, az alkalmazás jellemzőinek módosítását vagy frissítését, műszaki és biztonsági közleményeket). A kommunikációs beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd alább az „Ön választása az Ön információival kapcsolatban” című részt.

Cookie-k és más technológiák használata információk gyűjtésére.

Automatikusan gyűjtünk bizonyos típusú használati információkat, amikor meglátogatja weboldalunkat vagy igénybe veszi Szolgáltatásunkat. Amikor meglátogatja az alkalmazást, küldhetünk egy vagy több cookie-t - egy kis szöveges fájlt, amely egy alfanumerikus karakterláncot tartalmaz - az Ön számítógépére, amely egyedi módon azonosítja böngészőjét, és lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabban bejelentkezzünk, és javítsuk a webhelyen történő navigációt. A cookie információkat is közölhet velünk arról, hogyan használja az alkalmazást (pl. A megtekintett oldalakat, a linkeket, amelyekre kattint, az alkalmazáshoz való hozzáférés gyakoriságát és az alkalmazáson végzett egyéb műveleteket), és lehetővé teheti számunkra, hogy nyomon kövessük az alkalmazást. az alkalmazás használata az idő múlásával. Gyűjthetünk naplófájl-információkat az Ön böngészőjéből vagy mobileszközéről minden alkalommal, amikor belép az Alkalmazásba. A naplófájl információi tartalmazhatnak névtelen információkat, például a webes kérést, az Internet Protocol ("IP" címet), a böngésző típusát, a mobileszközre vonatkozó információkat, a hivatkozó / kilépő oldalakat és URL-eket, a kattintások számát és az interakciót az alkalmazásban. , domain nevek, céloldalak, megtekintett oldalak és egyéb ilyen információk. Használhatunk tiszta gifeket (más néven webes jelzőfényeket), amelyek névtelen módon követik nyomon Felhasználóink ​​online használati szokásait. Ezenkívül használhatunk tiszta gifeket is HTML-alapú e-mailekben, amelyeket a felhasználóinknak küldünk annak nyomon követésére, hogy mely e-maileket nyitják meg és mely linkekre kattintanak a címzettek. Az információk pontosabb jelentéstételt és az alkalmazás fejlesztését teszik lehetővé. Elemzési adatokat is gyűjthetünk, vagy használhatunk külső elemző eszközöket , hogy segítsen felmérni az alkalmazás forgalmát és használati trendjeit. Ezek az eszközök összegyűjtik a böngésző vagy mobil eszköz által küldött információkat, beleértve a felkeresett oldalakat, a harmadik féltől származó alkalmazások használatát és egyéb információkat, amelyek segítenek Önnek s az alkalmazás elemzésében és fejlesztésében.

Amikor mobileszközön keresztül vagy mobileszközön keresztül fér hozzá az alkalmazásunkhoz, kaphatunk vagy összegyűjthetünk és tárolhatunk egy, az eszközhöz társított egyedi azonosító számot ("Device ID"), mobilszolgáltatót, eszköz típusát és gyártót, telefonszámot, valamint a mobileszköz beállításait, a földrajzi helyadatokat, beleértve a GPS-koordinátákat (pl. szélességi és / vagy hosszúsági) vagy hasonló információkat a mobilkészülék helyével kapcsolatban.

A cookie-k, a naplófájl, az eszközazonosítók, a helyadatok és a tiszta GIF-adatok segítségével gyűjtött adatokat felhasználjuk vagy felhasználhatjuk a következőkhöz: (a) megjegyezzük az információkat, hogy ne kelljen újra megadnunk a látogatás során vagy a következő látogatáskor az oldal; b) egyedi, személyre szabott tartalmat és információkat nyújt, beleértve a reklámot is; (c) biztosítja és figyelemmel kíséri Szolgáltatásunk hatékonyságát; (d) figyelemmel kíséri az összesített mutatókat, például a látogatók teljes számát, a forgalmat, a felhasználást és a demográfiai mintákat a weboldalunkon és a Szolgáltatásunkon; e) diagnosztizálja vagy megoldja a technológiai problémákat; és (f) egyébként megtervezzük és javítsuk szolgáltatásunkat.

2. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA HARMADIK FELEKKEL

Az alábbiakban leírt esetekben megoszthatjuk személyes adatait. Az információkkal kapcsolatos döntéseivel kapcsolatos további információkért olvassa el az alábbi "Az Ön információinak választása" részt.

Megoszthatjuk személyes adatait a következőkkel is:

A Logo Maker tulajdonában lévő vagy közös tulajdonban lévő más társaságok, ideértve a leányvállalatainkat (azaz bármely szervezetet, amely tulajdonunkban van vagy irányítás alatt áll), vagy a végső holdingtársaságunkat (azaz bármely szervezetet, amely tulajdonosa vagy irányítása alatt tart minket), valamint a leányvállalatait. Ezek a vállalatok ugyanúgy fogják felhasználni az Ön személyes adatait, mint a jelen Irányelv alapján;

Harmadik fél szállítók, tanácsadók és más szolgáltatók, akik a nevünkben végeznek szolgáltatásokat munkánk végzése érdekében, ideértve a célzott hirdetések azonosítását és kiszolgálását, a tartalom vagy a szolgáltatás teljesítését vagy az elemzési szolgáltatások nyújtását; Üzleti partnereink, akik velünk együtt szolgáltatást kínálnak Önnek, például társszponzorált verseny vagy promóció lebonyolításakor;

Harmadik felek, akik úgy gondoljuk, hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak Önnek, amelyek élvezhetik Önt;

Harmadik felek az Ön kérésére. Például lehetősége van megosztani a Logo Maker logókat barátaival e-mailben, SMS-ben vagy különféle közösségi oldalakon;

Kérésére a nyilvánosság. Ha webhelyünkkel vagy alkalmazásunkkal lépünk kapcsolatba a közösségi médiában, például a #LOGOMAKER videóinak címkézésével az Instagram-on, akkor a Felhasználói Tartalom egy része a weboldalunkon vagy a közösségi média profiljaiban lesz összekapcsolva a Logo Makerrel, és a Logo Maker nyilvánosan megjelenítheti felhasználói tartalmát ;

Bármely vállalati tranzakcióval kapcsolatos egyéb felek, például egyesülés, vállalati eszközök vagy részvények eladása, átszervezés, finanszírozás, irányításváltás vagy üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének megszerzése egy másik társaság vagy harmadik fél részéről, vagy csőd esetén vagy kapcsolódó vagy hasonló eljárások; és Harmadik felek, amennyiben szükséges (i) megfelelniük bármelyik alkalmazandó törvénynek, rendeletnek, idézésnek / bírósági végzésnek, jogi eljárásnak vagy más kormányzati kérelemnek, (ii) érvényesíteniük a Felhasználási Feltételeinket, beleértve annak esetleges megsértésének kivizsgálását, (iii) kivizsgálni és védekezzünk minden harmadik fél követelésével vagy állításával szemben, (iv) megvédjük a Logo Maker, annak felhasználói vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának sérelmét a törvény által megkövetelt vagy megengedett módon, és (v) felderítjük, megelőzhetjük vagy más módon kezelhetjük a bűnözőket (beleértve a csalást vagy üldözést), biztonsági vagy technikai kérdések.

Olyan információkat is megoszthatunk másokkal összesített és névtelen formában, amelyek ésszerűen nem azonosítják Önt közvetlenül magánszemélyként.

3. VÁLASZTÁSAI AZ INFORMÁCIÓJÁVAL

Marketing kommunikáció. Ha nem szeretne promóciós e-maileket kapni, akkor kattintson a "leiratkozás" gombra a promóciós e-mail kommunikáción. Ne feledje, hogy nem engedélyezheti a fiókjával kapcsolatos nem promóciós üzenetek leiratkozását vagy leiratkozását, például a fiók ellenőrzését, a jelszót vagy helyi hívások, megrendelés-visszaigazolások, az alkalmazás jellemzőinek módosítása vagy frissítése, illetve műszaki és biztonsági közlemények.

Online hirdetés. Engedélyezhetjük, hogy harmadik felek online hirdetési hálózatai idővel információkat gyűjtsenek a weboldalunk használatáról, hogy azok az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket játsszanak vagy jeleníthessenek meg az alkalmazásunkban, valamint más webhelyeken vagy alkalmazásokban. Általában az általunk megosztott információkat cookie-k vagy hasonló nyomkövetési technológiák segítségével nyújtjuk. Az egyetlen lehetőség a cookie-k vagy más nyomkövetési technológiák segítségével történő bármilyen információgyűjtés teljes körű "letiltására" az, ha aktívan kezeli a böngésző vagy mobil eszköz beállításait. A törléshez olvassa el a böngésző vagy a mobil eszköz műszaki adatait. és tiltsa le a sütiket, valamint más nyomkövető / rögzítő eszközöket. (Ha többet szeretne megtudni a sütikről, a gifek / webes jelzők és a kapcsolódó technológiák törléséről, látogasson el a http://www.allaboutcookies.org és / vagy a Network Advertising Initiative online erőforrásaiba. , a http://www.networkadvertising.org címen). Mobileszközétől függően előfordulhat, hogy a követési technológiákat nem lehet a beállításokkal vezérelni.

Adatmegőrzés: Adatait mindaddig megőrizzük, amíg fiókja aktív, vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges. Fiókjának megszüntetését vagy deaktiválását követően a Logo Maker üzleti szempontból ésszerű ideig megtarthat információkat (beleértve a felhasználói tartalmat is) biztonsági mentés, archiválás és / vagy audit céljából. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, ha törölni szeretné fiókját. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudunk törölni egyetlen olyan tartalmat sem, amelyet másokkal vagy a közösségi oldalakon osztott meg.

4. AZ INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGA ÉS TÁROLÁSA

A Logo Maker törődik az Ön adatainak biztonságával, és kereskedelmileg ésszerű fizikai, adminisztratív és technológiai biztosítékokat alkalmaz az összegyűjtött és a szolgáltatóinkkal megosztott információk integritásának és biztonságának megőrzése érdekében. Egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan, és nem tudjuk 100% -osan garantálni a rendszereink biztonságát. Abban az esetben, ha az ellenőrzésünk alatt álló bármely információ veszélybe kerül a biztonság megsértése miatt, ésszerű lépéseket teszünk a helyzet kivizsgálása érdekében, és adott esetben értesítjük azokat a személyeket, akiknek az információi veszélybe kerülhetnek, és más lépéseket teszünk a az alkalmazandó törvények és rendeletek. Az alkalmazáson keresztül gyűjtött adatait Szingapúrban vagy bármely más olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol a Logo Maker vagy leányvállalatai, leányvállalatai vagy szolgáltatói üzemeltetnek létesítményeket. Ha az Európai Unióban vagy más olyan régiókban tartózkodik, ahol az adatgyűjtésre és -felhasználásra vonatkozó törvények eltérnek az Egyesült Királyság törvényeitől, kérjük, vegye figyelembe, hogy információkat, beleértve a személyes adatokat is, átadhatunk egy olyan országnak és joghatóságnak, ahol nincs azonos adatvédelem törvények szerint az Ön joghatósága alá tartozik, és Ön hozzájárul az információk Egyesült Királyságba vagy bármely más olyan országba történő továbbításához, ahol a Társaság vagy annak anyavállalata, leányvállalatai, leányvállalatai vagy szolgáltatói fenntartják a létesítményeket, valamint az Önre vonatkozó információk felhasználására és nyilvánosságra hozatalára a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint.

5. A 13 éves kor alatti személyek

A Logo Maker tudatosan nem gyűjt vagy kér semmilyen információt 13 évesnél fiatalabbaktól, és nem engedi tudatosan, hogy az ilyen személyek regisztrálják magukat az alkalmazásba. Az alkalmazás és annak tartalma nem 13 éven aluli gyermekek számára irányul. Abban az esetben, ha megtudjuk, hogy 13 éven aluli gyermektől szülői beleegyezés nélkül gyűjtöttünk személyes adatokat, a lehető leggyorsabban töröljük ezeket az információkat. Ha úgy gondolja, hogy bármilyen információt gyűjtöttünk egy 13 éven aluli gyermekről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen

6. LINKEK HARMADIK FELEK Weboldalain

Az Alkalmazások linkeket tartalmazhatnak üzleti partnereink, hirdetőink és közösségi oldalak harmadik felek webhelyeire. Ha ezekre a webhelyekre mutató linkeket követ, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi irányelveik vannak, és hogy nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget az irányelveikért. Kérjük, ellenőrizze az egyes irányelveket, mielőtt bármilyen információt továbbítana ezekre a webhelyekre.

7. A POLITIKA FRISSÍTÉSE

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk ezt a házirendet. Ha bármilyen módosítást végrehajtunk ebben az irányelvben, akkor megváltoztatjuk az alábbi "Utolsó felülvizsgálat" dátumot, és a frissített irányelveket ezen az oldalon tesszük közzé.

8. KAPCSOLATFELVÉTEL

438, Streatham High Road London, Egyesült Királyság. SW16 3PX

Ha kérdése van ezzel az irányelvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen

9. Utolsó felülvizsgálat dátuma

Ezt az irányelvet utoljára felülvizsgálták, és 2019. augusztus 21-én lépett hatályba