ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα ότι χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Βασικοί όροι

Το LOGO MAKER προσφέρει μια εφαρμογή για να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα λογότυπα, εικονίδια και επίσης να καταστήσετε δυνατή την προσθήκη των προσαρμοσμένων σχεδίων σας.

 1. Θα είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο προφίλ χρήστη σας.
 2. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία κάθε κωδικού πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή.
 3. Δεν επιτρέπεται κακοποίηση, παρενόχληση, απειλές, πλαστοπροσωπία ή εκφοβισμός.
 4. Αυτή η εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε παράνομο ή χωρίς άδεια σκοπό. Εάν είστε διεθνής χρήστης, δεσμεύεστε με τους τοπικούς νόμους στον κυβερνοχώρο για τη χρήση, τη διανομή περιεχομένου και θα πρέπει να ακολουθείτε διαδικτυακή συμπεριφορά.
 5. Όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, τα δεδομένα, το όνομα οθόνης, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, η οθόνη και η ανάρτηση είναι αποκλειστική και κύρια ευθύνη σας.
 6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής και συνεπάγεται ότι σχετίζεται με αυτήν την εφαρμογή.
 7. Δεν πρέπει να ανεβάζετε, να δημοσιεύσετε ή να στείλετε email, να προωθήσετε ή με άλλο τρόπο να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη.
 8. Δεν πρέπει να αλλάξετε ή να διακόψετε τον διακομιστή της εφαρμογής Maker Logo ή τα κανάλια ελέγχου, όπως η μεταφορά ιών, σφαλμάτων και οποιασδήποτε άλλης μορφής ζημίας που εφαρμόζεται τοπικά, εντυπωσιακά, εθνικά ή διεθνώς.
 9. Δεν πρέπει να παραβιάζετε σκόπιμα ή ακούσια τυχόν τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή ξένους νόμους κατά τη χρήση της εφαρμογής. Η παράβαση οποιουδήποτε από αυτά τα συμβόλαια θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του λογαριασμού της εφαρμογής σας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, συμφωνείτε με τον όρο ότι ο Δημιουργός λογότυπων δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή από τον χρήστη.

Γενικές συνθήκες

 1. Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης της υπηρεσίας μας χωρίς καμία ειδοποίηση.
 2. Το LOGO MAKER διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή αναθεώρησης των Όρων Χρήστη ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής χρήση αυτής της εφαρμογής θα αντιπροσωπεύει την έγκρισή σας για τέτοιες αναθεωρήσεις ή αλλαγές.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την υπηρεσία μας για οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε ρεαλιστική ετυμηγορία. Η υλική αλλαγή θα αποφασιστεί κατά την απόλυτη κρίση μας, σε καλό σκοπό μέσω της λογικής ετυμηγορίας.
 4. Δεν έχουμε καμία ευθύνη κατάργησης υλικού ή λογαριασμών, οι οποίοι περιέχουν υλικό που κατά την απόλυτη κρίση μας είναι παράνομο, ασεβές, δυσφημιστικό και απειλητικό.
 5. Αυτή είναι μια προϋπόθεση από τη χρήση αυτής της εφαρμογής από εσάς ότι συμφωνείτε ότι το LOGO MAKER έχει το δικαίωμα να διαθέτει, να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει συλλογικά τις λεπτομέρειες που συλλέγονται από τον χρήστη αυτής της εφαρμογής.
 6. Έχουμε το δικαίωμα ανάκτησης των ονομάτων χρήστη που διατηρούνται υπό νόμιμες αξιώσεις ή εμπορικά σήματα και ανήκουν σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.

Αποποίηση ευθυνών

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Δεν παρέχονται εγγυήσεις με αυτήν την υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν αξιώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ή για μη παράβαση.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για:

 1. Κάντε οποιοδήποτε υλικό προσβάσιμο που είναι παράνομο, καταστρεπτικό, προσβλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, ή αλλιώς απαράδεκτο με την κοινή χρήση συνδέσμων ή άλλης αλληλογραφίας.
 2. Κάνετε προσβάσιμο περιεχόμενο που παραβιάζει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ενθαρρύνει την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία μέσω μεταφοράς, κοινοποίησης συνδέσμων ή άλλης αλληλογραφίας.
 3. Διαθέστε οποιοδήποτε μη πιστοποιημένο ή αυθόρμητο διαφημιστικό περιεχόμενο, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, σχήματα πυραμίδων ή οποιοδήποτε άλλο είδος μη εξουσιοδοτημένου υλικού με κοινή χρήση συνδέσμων ή αλληλογραφίας.
 4. Ψευδής εκπροσώπηση οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή εταιρείας ή / και απομίμηση οποιουδήποτε ατόμου ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ΛΟΓΟΤΥΠΟ.
 5. Διαφωνώ με τις διαδικασίες ή αψηφίστε τις απαιτήσεις, τις πολιτικές ή τις οδηγίες που σχετίζονται με αυτήν την εφαρμογή.

Μεροληπτικό και αμφιλεγόμενο περιεχόμενο

Ποτέ δεν σκοπεύουμε να πληγώσουμε τα συναισθήματα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εθνικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής και άλλης ομάδας κοινοποιώντας μεροληπτικό και αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Έχουμε μια αυστηρή πολιτική σχετικά με το περιεχόμενο και κάθε πληροφορία περνάει από έλεγχο. Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή Logo Maker δεν σκοπεύει, σε καμία περίπτωση, να προσβάλει τα συναισθήματα. Δεν υποστηρίζουμε ούτε παρέχουμε περιεχόμενο που είναι αντισημματικό ή ενάντια σε κάποια συγκεκριμένη εθνοθρησκευτική ομάδα. Το περιεχόμενο που προσφέρεται από την αίτησή μας δεν κάνει διακρίσεις ούτε δημιουργεί διαμάχες με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, τα σεξουαλικά στερεότυπα, την κατάσταση τρανς, την ηλικία, την κατάσταση ως προστατευόμενος βετεράνος, γενετικές πληροφορίες , ή άλλα ισχύοντα νομικά προστατευμένα χαρακτηριστικά.

Περιεχόμενο σε αυτήν την εφαρμογή

Το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής είναι κατασκευασμένο από μια επαγγελματική ομάδα και δεν σκοπεύει να αντιγράψει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα κανενός. Όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο Logo Maker ανήκει στους δημιουργούς και τους δικαιοδόχους του.

Ο κάτοχος καταβάλλει την υπέρτατη προσπάθειά του να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτήν την εφαρμογή δεν παραβιάζει ισχύουσες νομικές διατάξεις ή δικαιώματα τρίτων. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Σε τέτοια σενάρια, χωρίς να προκαταλαμβάνονται τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών για την επιβολή των δικαιωμάτων τους, οι χρήστες καλούνται γενναιόδωρα να αναφέρουν πρώτα σχετικά παράπονα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Εάν κάποιο από τα στοιχεία του περιεχομένου μας ταιριάζει με το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα του χρήστη, θα είναι εντελώς ακούσιο. Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενό μας ταιριάζει με το υλικό σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, μπορείτε επικοινωνήστε μαζί μας και δείξτε την απόδειξη για να το αφαιρέσετε.

Συνδρομές

Οι συνδρομές της εφαρμογής μας επιτρέπουν στους συνδρομητές να κάνουν χρήση του προϊόντος συνεχώς ή τακτικά για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Οι συνδρομές επί πληρωμή ξεκινούν την ημέρα που λαμβάνεται η πληρωμή από εμάς.

Όλοι οι χρήστες πρέπει να διατηρήσουν τις συνδρομές τους διασφαλίζοντας την έγκαιρη πληρωμή των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων. Οποιοσδήποτε χρήστης δεν το κάνει μπορεί να αντιμετωπίσει διακοπές στην υπηρεσία.

Όροι χρέωσης μέσω Apple ID

Κατά την εγγραφή στην εφαρμογή μας, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Apple ID που σχετίζεται με τον λογαριασμό τους στο App Store και να ακολουθήσουν τις οδηγίες αγοράς που παρέχονται σε αυτήν την εφαρμογή. Όταν εγγράφονται στην εφαρμογή μας, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι:

Όλες οι οφειλόμενες πληρωμές χρεώνονται στον λογαριασμό Apple ID του χρήστη.

Οι χρήστες πρέπει να ακυρώσουν τις συνδρομές τους τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Διαφορετικά, οι συνδρομές θα ανανεώνονται αυτόματα για την ίδια διάρκεια.

Κάθε είδους τέλη ή πληρωμές χρεώνονται εντός 24 ωρών πριν από την ανανέωσή τους.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν ή να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στις ρυθμίσεις λογαριασμού του Apple App Store τους.

Όροι χρέωσης μέσω του Play Store

Οι χρήστες που εγγράφονται στην εφαρμογή μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συσχετισμένο αναγνωριστικό τους στο λογαριασμό Google Play Store και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να αγοράσουν τις συνδρομές που παρέχονται σε αυτήν την εφαρμογή. Κατά την αγορά μιας συνδρομής στην εφαρμογή μας, οι χρήστες τηρούν τους ακόλουθους όρους:

Οι πληρωμές συνδρομής χρεώνονται στον λογαριασμό Google Play Store των χρηστών.

Μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, οι πληρωμές χρεώνονται αυτόματα.

Οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα για τον ίδιο απλό, εάν οι χρήστες δεν τις ακυρώσουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη των τρεχόντων προγραμμάτων.

Οποιαδήποτε οφειλόμενη πληρωμή για την ανανέωση χρεώνεται εντός μιας χρονικής περιόδου 24 ωρών πριν από το τέλος της τρέχουσας συνδρομής.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν ή να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους στο Google Play Store.

Πολιτική επιστροφής

Για το App Store:
Δεν διατηρούμε κανένα δικαίωμα έκδοσης επιστροφής χρημάτων για αγορές εντός εφαρμογής που πραγματοποιούνται στο App Store. Η επικοινωνία με την Apple είναι ο μόνος τρόπος για τη λήψη επιστροφών για αγορές εντός εφαρμογής. Οι αγορές εντός εφαρμογής ανανεώνονται αυτόματα ενώ τις πραγματοποιείτε με το App Store. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε αυτό το σενάριο. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι υπεύθυνοι για την ακύρωση της μελλοντικής επανάληψης στο App Store.

Για το Google Play Store:
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για να ρωτήσετε σχετικά με την αγορά εντός εφαρμογής που έχετε πραγματοποιήσει, η οποία δεν λειτουργεί σωστά ή έχουν περάσει περισσότερες από 48 ώρες από την αγορά σας και θέλετε επιστροφή χρημάτων.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιστότοπο του Google Play εάν ​​έχετε αγοράσει μια εφαρμογή ή έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά εντός εφαρμογής σε λιγότερο από 48 ώρες.
Μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τον Βοηθό Google, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση μιας παραγγελίας ή την επιστροφή χρημάτων.
Εάν απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή επί πληρωμή λίγο μετά την εγκατάστασή της, ενδέχεται να λάβετε αυτόματη επιστροφή χρημάτων. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά την εφαρμογή, τότε δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να την πληρώσετε ξανά.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο αυτής της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και βίντεο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, επομένως θα είναι παράνομο να χρησιμοποιείται κανένα από αυτά χωρίς συγκατάθεση. Εκτός από το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες, όλο το διαθέσιμο υλικό είναι ιδιοκτησία αυτής της εφαρμογής. Οι Όροι αυτής της εφαρμογής δεν παρέχουν σε κανέναν το δικαίωμα χρήσης του ονόματος της εφαρμογής ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών, όπως όνομα τομέα, εμπορικά σήματα, πρότυπα και άλλες διακριτικές λειτουργίες. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή.